Mirovinu je zaradio u Nizozemskoj, a sada mora plaćati dupli porez u Hrvatskoj!

Jasmina Grgurić
20. listopada 2020.
Novosti
A- A+

Hrvatska sa 60-ak zemalja ima ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, što bi značilo da porez trebaju plaćati samo zemlji u kojoj su mirovinu zaradili ili onoj u kojoj kao umirovljenici žive. No, to u praksi često nije slučaj pa porez plaćaju duplo zbog raznih zakonskih iznimaka, pri čemu to najčešće ovisi o visini primanja. Nakon brojnih slučajeva, s istim se sada susreo i umirovljenik Milivoj koji se portalu Mirovina.hr obratio za pomoć.

Pixabay

Umirovljenik Milivoj (puni podaci poznati redakciji) prima i hrvatsku i nizozemsku mirovinu. Porez plaća u Nizozemskoj. No, porez mu na njegova mirovinska primanja naplaćuje i Hrvatska. I to unatoč činjenici da je Nizozemska jedna od 60-ak zemalja s kojima imamo ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, kako bi se dakle izbjegla upravo ovakva situacija u kojoj se našao zajedno s još tisućama ostalih.

Razlog leži u brojnim zakonskim iznimkama, među kojima je najčešća ona koja propisuje visinu primanja do koja se ona ne oporezuju.

Mirovina se ne oporezuje dvaput, osim…

Oporezivanje mirovina hrvatskih rezidenata ostvarenih u inozemstvu uvedeno je i propisano odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. ožujka 2012. godine. Razlog oporezivanju inozemnih mirovina rezidenata ostvarenih u inozemstvu bio je izjednačavanje poreznog tretmana mirovina ostvarenih u inozemstvu s onima ostvarenih u tuzemstvu.

U slučaju kada Hrvatska ima sklopljen i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s državom koja umirovljeniku isplaćuje mirovinu, takav je ugovor po pravnoj snazi iznad zakona te je njime uređena podjela ili davanje isključivog prava oporezivanja određenoj državi ugovornici.

Međutim, sukladno točki VII. Protokola, a koji čini sastavni dio Ugovora, mirovine i druga slična primanja i anuiteti, nastali u Kraljevini Nizozemskoj i plaćeni rezidentu Republike Hrvatske, mogu se također oporezivati u Kraljevini Nizozemskoj u skladu sa zakonom Kraljevine Nizozemske, ali samo u slučaju kada ukupan bruto iznos takvih mirovina i drugih sličnih primanja i anuiteta isplaćenih u bilo kojoj kalendarskoj godini prelazi iznos od 12.000 nizozemskih guldena (odnosno 5,690.22 eura) ili jednaki iznos u hrvatskoj valuti, pojasnili su nam iz Porezne uprave.

To znači da ukoliko njegova mirovina iznosi više od 42.675 kuna godišnje, odnosno 3.556 kuna mjesečno, može biti oporezivana u Nizozemskoj.

Hrvatska potvrda o poreznoj rezidentnosti

Nadalje, sukladno članku 19. stavku 3. Ugovora, mirovine i druga plaćanja isplaćena prema odredbama sustava socijalnog osiguranja Kraljevine Nizozemske rezidentu Republike Hrvatske mogu se oporezivati u Kraljevini Nizozemskoj, odnosno pravo oporezivanja ima i Kraljevina Nizozemska i Republika Hrvatska, dodaju iz Porezne.

Umirovljeniku Ivanu država naplatila porez i na slovenski dio mirovine

“Isto tako, važno je voditi računa i o činjenici da se mirovine koje plaća Kraljevina Nizozemska, njena pokrajina ili njeno tijelo lokalne samouprave i uprave ili što se iz fondova Kraljevine Nizozemske, njene pokrajine ili njenog tijela lokalne samouprave i uprave plaća nekoj fizičkoj osobi za rad u državnoj službi Kraljevine Nizozemske, njene pokrajine ili njenom tijelu lokalne samouprave i uprave mogu oporezivati u Kraljevini Nizozemskoj. Međutim, te se mirovine oporezuju samo u Republici Hrvatskoj ako je fizička osoba rezident i državljanin Republike Hrvatske” – pojašnjavaju iz Porezne.

Zaključno, ako bi nizozemski isplatitelj mirovine primijenio odredbe iz Ugovora, hrvatski porezni rezident trebao bi dostaviti nizozemskom isplatitelju mirovine hrvatsku potvrdu o poreznoj rezidentnosti. Ukoliko obje države imaju pravo oporezivanja predmetne mirovine tada bi Republika Hrvatska, sukladno članku 23. Ugovora, kao država rezidentnosti poreznog obveznika trebala izvršiti otklanjanje dvostrukog oporezivanja na način da uračuna porez plaćen u Kraljevini Nizozemskoj.

Inače, mirovine veće od 4.000 kuna u Hrvatskoj su podložne oporezivanju. Mjesečni osobni odbitak umirovljenika je 4.000 kuna. Osobni odbitak se može uvećavati, ovisno o životnim okolnostima (uzdržavani članovi obitelji, invaliditet poreznog obveznika ili uzdržavanih članova).

Porez na dohodak obračunava se na poreznu osnovicu po stopama​ od 24% odnosno 36% ovisno o visini oporezivog dijela mirovine i umanjuje za 50 posto.

Mirovinu je zaradio u Nizozemskoj, a sada mora plaćati dupli porez u Hrvatskoj!
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap