Impressum

PAMETNA KUĆA D.O.O.

POPOVIĆEVA 8, 10 000 ZAGREB
PAMETNA KUĆA D.O.O.
OIB:33650879020
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110496781

Marko Matijević | osnivač i glavni urednik |

Livija Stanišić | novinarka

Jasmina Grgurić | novinarka

Vladimira Paleček | novinarka