Impressum

PAMETNA KUĆA D.O.O.

POPOVIĆEVA 8, 10 000 ZAGREB
PAMETNA KUĆA D.O.O.
OIB:33650879020
ŽIRO RAČUN: 2340009-1110496781

www.mirovina.hr

www.srednja.hr

Jasmina Grgurić | glavna urednica

Josip Mihaljević | novinar

Marko Matijević | osnivač | marketing