Mjesečno izvješće HANFA-e: Prinosi i imovina drugog i trećeg stupa su u padu

Milan Dalmacija
21. listopada 2022.
Mirovine
A- A+

HANFA je objavila mjesečno izvješće o stanju u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno u drugom i trećem stupu za rujan. Primjetan je pad vrijednosti imovine, ali i pad prinosa u svim fondovima, pa i u braniteljskom.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je mjesečno izvješće o stanju u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno u drugom i trećem stupu.

Tečaj €/kn: 7,53450

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) krajem rujna su imali ukupno 2.160.216 članova, odnosno 9.724 člana (0,45 posto) više u odnosu na kolovoz. U B kategoriji nalazilo se 86,7 posto, u A kategoriji 9,8 posto, te u C kategoriji 3,5 posto članova. Od ukupno 11.144 novih članova u rujnu, njih 10.913 (97,9 posto) automatizmom je rasporedio Regos.

Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u rujnu je prestalo članstvo za 1.420 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u rujnu iznosili su 719,6 milijuna kuna (0,5 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno dva posto više nego u kolovozu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 157 milijuna kuna (0,1 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 0,5 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Pad imovine i prinosa

Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila je 129,4 milijarde kuna, što je za 3,1 milijardu (2,3 posto) manje u odnosu na kraj kolovoza. Na kraju rujna nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -3,7 posto za kategoriju A, -2,8  posto za kategoriju B i -2,1 posto za kategoriju C. Istovremeno godišnji prinosi Mirexa iznosili su -2,9 posto za kategoriju A, -4,0 posto za kategoriju B i -6,1 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,2 posto za Mirex A, 5,0 posto za Mirex B i 3,3 posto za Mirex C.

Mjesečno izvješće o mirovinskim fondovima za rujan 2022. | Foto: HANFA

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila su 84,4 milijardi kuna (65,2 posto imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 postotnih bodova na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila je 19,5 posto imovine OMF-ova (25,2 milijardi kuna), što čini smanjenje njihovog udjela za 0,9 postotnih bodova na mjesečnoj razini. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,1 posto, a ulaganja u strane dionice 7,4 posto imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,6 milijrdi kuna (10,5 posto imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,2 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u rujnu 4,0 posto imovine, odnosno 5,1 milijardu kuna.

Prva isplata mirovine putem životnog osiguranja

U rujnu 2022. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) se smanjio za 0,01 posto, čime su spomenuti fondovi imali 367.700 (ODMF) odnosno 46.720 (ZDMF) članova.

mirovinci novac
U trećem stupu izgubljene tisuće kuna: Stručnjak otkrio zašto i kako nadoknaditi taj novac

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u rujnu 2022. iznosile su 56,8 milijuna kuna (0,7 posto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 9,7 posto manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u rujnu 2022. iznosile su 26,1 milijun kuna, što je za 3,7 milijuna (16,8 posto) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu.

Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 75,8 posto, isplate zbog promjene fonda 20,9 posto, a isplate zbog smrti 3,3 posto ukupnih isplata u rujnu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 7,0 milijuna kuna transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), 6,9 milijuna kuna isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je u obliku jednokratnih isplata isplaćeno 5,8 milijuna kuna, a u rujnu je po prvi puta isplaćeno i 88.000 kuna putem životnog osiguranja.

Pala imovina i u braniteljskom fondu

Neto imovina DMF-ova u rujnu se smanjila za 196,1 milijun kuna (2,5 posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,5 milijardi kuna. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u rujnu su se kretali od -5,0  posto do -1,4 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -11,6 posto do -3,6 posto.

Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,7 posto imovine, zatim dionice s 24,3 posto te investicijski fondovi s 10,6 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,3 postotna boda, ulaganja u investicijske fondove za 0,1 postotni bod, dok se značaj ulaganja u dionice smanjio za 0,8 postotnih bodova.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju rujna iznosila je 967,1 milijun kuna (mjesečni pad od 4,0 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -3,8 posto, izvijestila je HANFA.

Mjesečno izvješće HANFA-e: Prinosi i imovina drugog i trećeg stupa su u padu
Popularno
Tečaj €/kn: 7,53450
Share via
Copy link
Powered by Social Snap