Promjene u mirovinskom osiguranju: Evo što se mijenja u isplati dobrovoljne štednje

Jasmina Grgurić Zanze
22. ožujka 2024.
Mirovine
A- A+

Izmjene i dopune šest pravilnika o poslovanju obaveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova uputila je ovih dana u javno savjetovanje HANFA. Najvažnije promjene pritom se tiču ostvarivanja prava na mirovinu iz dobrovoljne štednje. Sredstva iz trećeg stupa, u kojem štedi gotovo pola milijuna hrvatskih građana, mogu se u obliku mirovine dobiti s 55, odnosno 50 godina života, a iznimno i ranije. Također, u slučaju smrti ona su potpuno nasljediva.

Foto: mirovina.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) uputila je ovih dana u javno savjetovanje izmjene i dopune čak šest pravilnika o obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Riječ je o ostvarivanju prava na mirovinu iz trećeg stupa, registru članova te obustavi uplata i isplata u treći stup, zatim kapitalu mirovinskih društava, financijskim izvještajima o poslovanju drugog i trećeg stupa te informiranju članova. Konkretne izmjene odnose se na uvjete isplate i nasljeđivanja štednje iz trećeg mirovinskog stupa. U njemu dobrovoljno šteti gotovo pola milijuna hrvatskih građana, o čemu više možete pročitati u ovom tekstu.

Isplata mirovine s 55, odnosno 50 godina

Za starost u trećem stupu štedi više od 443.000 građana: Isplata prije mirovine, a nudi se i 30 posto iznosa odmah

Član dobrovoljnog fonda (treći stup) može redovno ostvariti pravo na mirovinu najranije s navršenih 55 godina života, podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu mirovinskom društvu, nakon primitka propisanih informacija i informativnog izračuna.

Iznimno, članovi koji su zaključili ugovor o članstvu do 31. prosinca 2018. godine mogu ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina, kao i jednokratnu isplatu, ako je na osobnom računu nakon ostvarivanja prava na mirovinu vrijednost imovine niža od 1.327,23 eura, osim ako nije drugačije ugovoreno ugovorom o članstvu u fondu.

Ako član u roku od tri mjeseca od obračunskog dana ne dostavi potpisani ugovor o uvjetima isplate mirovine putem mirovinskog društva, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora s mirovinskim društvom i od zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu, što ne ograničava člana da podnese novi zahtjev.

Moguća i prijevremena isplata jednokratno ili na rate

Mirovine iz drugog stupa: Nakon potpisivanja ugovora o isplati, štednja se više ne može naslijediti

Član fonda može ostvariti pravo na mirovinu i ranije, odnosno prije navršenih 55 godina života, a član koji je sklopio ugovor o članstvu do 31. prosinca 2018. može ostvariti pravo na mirovinu i prije navršenih 50 godina života, u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti člana, odnosno zbog opće nesposobnosti člana za rad. Navedeno je tako izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Član mirovinskog fonda kod kojeg tijekom trajanja članstva nastane potpuni gubitak radne sposobnosti ili opća nesposobnost za rad, može zatražiti prijevremenu isplatu sredstava na osobnom računu. Prijevremena isplata može biti jednokratna ili periodična, a odobrava se na temelju rješenja kojim je utvrđen potpuni gubitak, odnosno opća nesposobnost za rad. Nastupanje potpunog gubitka radne sposobnosti, odnosno opće nesposobnosti za rad dokazuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U slučaju smrti člana fonda, sredstva se nasljeđuju

Ugovor o članstvu i ugovor o uvjetima isplate mirovine putem mirovinskog društva prestaje smrću člana fonda. Nasljednici imaju pravo na isplatu sredstava na osobnom računu pod uvjetima propisanima zakonom te ugovorom zaključenim između člana fonda i mirovinskog društva.

Odmah po saznanju činjenice smrti člana fonda odnosno korisnika mirovine, mirovinsko društvo zatvara osobni račun i nasljedniku preminulog člana isplaćuje sredstva na osobnom računu u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap