Guverner HNB-a otkrio zašto očekuje skorašnji pad inflacije, ali i rast gospodarstva

Luka Kalac
26. travnja 2024.
Novosti
A- A+

Guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić pojasnio je kako očekuje smanjenje godišnje stope inflacije. Istaknuo je da bi ona mogla već ovog ljeta biti na dva posto. Dodao je kako se očekuje i gospodarski rast ove godine i to veći od projiciranih 3,2 posto.

Boris Vujčić | Foto: Mirovina.hr

Na konferenciji Financijsko tržište u Opatiji, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić je istaknuo da nakon Slovenije, Hrvatska ima drugu najnižu kumulativnu stopu inflacije, kada je riječ o zemljama središnje i istočne Europe.

Ovog ljeta očekuje se pad stope inflacije na dva posto, prema riječima guvernera HNB-a. Iako će u to doba doći do ponovnog rasta cijena, Vujčić je siguran kako će očekivano povećanje cijena biti manje nego lani. Upravo zbog toga će biti i niža stopa inflacije na godišnjoj razini.

Potencijalni rast gospodarstva

Vujčić je pojasnio kako bi jačanje gospodarstva ovog ljeta moglo i nadmašiti projekcije od 3,2 posto, a uzrok je u boljem ostvarenju u prvom kvartalu u odnosu na predviđanja. U nastavku je dodao kako je riječ o rastu koji je znatno veći nego kod naših trgovinskih partnera. Isto tako, guverner HNB-a je otkrio kako očekuje i snažniji oporavak gospodarstva i kod trgovinskih partnera.

U Hrvatskoj je utjecao veći rast cijena hrane nego u eurozoni na inflaciju, ali u daleko manjoj mjeri je to činila cijena energenata nego u zemljama zapadne Europe. Od komponenti inflacije, u Hrvatskoj je jedino tekuća inflacija cijena usluga poprilično daleko od dugoročnog prosjeka stope inflacije, tvrdi Vujčić, kako piše na stranicama HNB-a.

Rast izvoznih cijena nakon pandemije

Potražnja za radnim mjestima i niska nezaposlenost potiču trend rasta realnih plaća, prema guvernerovim riječima, a profiti ublažavaju domaće inflatorne pritiske po osnovi troškova rada. Svemu tome u prilog tome ide i pad uvoznih cijena.

Strana turistička potražnja doprinosi višoj inflaciji u sektoru turizma. Treba imati na umu kako strana turistička potražnja snažno utječe na cijenu usluga. Rast izvoznih cijena nakon pandemije, prema Vujčićevim riječima, stao je na kraj negativnim učincima visokih uvoznih cijena energenata, čime su poboljšani uvjeti trgovine.

Guverner HNB-a je istaknuo kako su se uvođenjem eura smanjile kamatne stope u Hrvatskoj. Istaknuo je kako su one trenutno na razini prosjeka eurozone, jer su, kako tvrdi, one znatno više u zemljama izvan eurozone.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap