Bolesti krvožilnog sustava i rak dva su glavna uzroka smrti te uzrokuju 76 % svih smrti među ženama, kao i 72 % među muškarcima

Vladimira Paleček
11. prosinca 2017.
Zdravlje
A- A+

Europska komisija donijela je 23. studenog „Pregled stanja zdravlja i zdravstvene zaštite“ za 2017. godinu. Podatci i informacije uglavnom su se temeljili na službenoj nacionalnoj statistici dostavljenoj Eurostatu i OECD-u, a potvrđeni su u lipnju 2017. radi osiguravanja najviših standarda u području usporedivosti podataka. Izvori i metode dobivanja tih podataka dostupni su u bazi podataka Eurostata i bazi podataka o zdravlju OECD-a.

Izvor: Pixabay

 

U izvješću stoji kako – unatoč problematičnom gospodarskom kontekstu i velikim proračunskim pritiscima na izdatke za zdravstvo – Hrvatska i dalje svojim stanovnicima pruža pristup javno financiranim zdravstvenim uslugama. Zemlja je u posljednjih nekoliko godina pokrenula niz važnih zdravstvenih reformi za unaprjeđenje rada zdravstvenog sustava, no one nisu bile sustavne, a neke su i odbačene, kazuje izvješće.

Smrtnost od raka pluća, dojke i debelog crijeva među najvišima u EU-u

„Godine 2015. očekivani životni vijek pri rođenju bio je 77,5 godina, što je porast u usporedbi s 2000. kada je iznosio 74,6 godina, no to je još uvijek za više od tri godine ispod prosjeka u EU-u. Stope smrtnosti od bolesti krvožilnog sustava gotovo su dvostruko veće od prosjeka EU-a, a stope smrtnosti od raka pluća, dojke i debelog crijeva među najvišima su u EU-u, što upućuje na nedostatke u pružanju zdravstvene zaštite i mjerama zaštite javnog zdravlja.“

Nadalje, četvrtina odraslih osoba 2014. pušila je svakodnevno duhan, a ta je stopa među petnaestogodišnjacima bila gotovo jednako visoka. Povremena pretjerana konzumacija alkohola u redovitim intervalima (ekscesivno opijanje) ispod je prosjeka EU-a, no za razliku od većine drugih zemalja EU-a, mnogo više hrvatskih tinejdžera izjavilo je da se barem dvaput u svojemu životu napilo. Stope pretilosti u porastu su, posebno među djecom, gdje se postotak pretilih od 2001. povećao za 50%.

Izdatci za zdravstvo po stanovniku, koji iznose 1241 EUR, među najnižima su u EU-u. Unatoč tome, veliki je postotak izdataka koji se financiraju iz javnih izvora (77%), a „košarica zdravstvene zaštite” uključuje veliki broj zdravstvenih usluga. Iako se naplaćuje participacija za sudjelovanje u cijeni velikog broja različitih zdravstvenih usluga, postoje izuzetci kojima su obuhvaćene osjetljive skupine stanovništva, a 2015. samo se 15% ukupne potrošnje za zdravstvo odnosilo na izravna plaćanja (plaćanje iz „džepa” pacijenata), koliko iznosi i prosjek u EU-u.

Malo je nezadovoljenih zdravstvenih potreba

Prema navodima samih ispitanika, pristup zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj kvalitetan je, te je prijavljeno malo slučajeva nezadovoljenih zdravstvenih potreba, no znatne su razlike među dohodovnim skupinama. Zbog visokih stopa nezaposlenosti i problematičnog fiskalnog konteksta posljednjih su godina u Hrvatskoj zabilježene velike oscilacije u izdacima za troškove zdravstvene zaštite po stanovniku. Ključni čimbenik u osiguravanju financijske održivosti zdravstvenog sustava bit će jačanje upravljanja njime.

Ministarstvo treba preuzeti ulogu upravljanja

Jedan od zaključaka Europske komisije glasi kako je ključno da Ministarstvo zdravstva preuzme ulogu upravljanja, da bi se očuvala dosadašnja postignuća i riješili preostali problemi u pružanju usluga zdravstvene zaštite i u javnom zdravstvu. Izgradnjom nacionalnih kapaciteta za provedbu zdravstvene reforme Hrvatska može osigurati ispunjavanje ciljeva koje si je postavila s obzirom na zdravstveni sustav, a to su, među ostalim, dulje očekivano trajanje života, bolja kvaliteta života i smanjenje zdravstvenih nejednakosti, stoji u izvješću.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap