[ŽIVOT U GRADOVIMA] Pomoć zagrebačkim umirovljenicima? Da, ali samo ako im je mirovina do 1.500 kuna

Jasmina Grgurić Zanze
8. svibnja 2020.
Novosti
A- A+

Jeste li znali da gotovo svaki treći hrvatski umirovljenik živi u Zagrebu? Zagrebački umirovljenici imaju najveću prosječnu mirovinu, veću od 3.200 kuna. No puno je onih s manje pa se iz gradskog proračuna za razne pomoći umirovljenicima izdvaja trećina socijalnog dijela proračuna – oko 100 milijuna kuna! Iznos je to ukupnog proračuna jednog manjeg grada. Ipak, mnogi smatraju da je i to nedovoljno.

Javni prijevoz je besplatan za starije s mirovinom do 3.200 kuna (Pixabay)

Na širem području Grada Zagreba živi oko 360.400 umirovljenika, a u samom Zagrebu njih više od 200.000. Prosječna mirovina im je veća od 3.200 kuna, a na svakog penzionera dolaze više od dva radnika. No, život u metropoli je skup, a mnogi imaju ispod navedenog iznosa.

Iz gradskog proračuna za razne pomoći izdvaja se oko 100 milijuna kuna, što je u visini ukupnog proračuna nekog manjeg grada. Najvažnije su pritom dvije novčane stavke – besplatan gradski prijevoz za sve umirovljenike s mirovinom ispod zagrebačkog prosjeka, odnosno 3.200 kuna te mjesečne novčane pomoći za one s mirovinom do 1.500 kuna. Njima se isplaćuju i simbolične uskrsnice i božićnice.

Što sve Zagreb nudi u vidu raznih mjera, pomoći i prava, kojima je obuhvaćeno ukupno oko 100.000 umirovljenika, provjerili smo u tamošnjoj gradskoj upravi.

Mjesečna novčana pomoć, uskrsnice i božićnice

Grad osigurava pravo na novčanu pomoć umirovljenicima za osobe koje na području Zagreba prebivaju najmanje pet godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva i čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500 kuna.

Pritom su razvrstani u tri skupine. Oni koji imaju prihode do 900 kuna, od grada dobivaju svakog mjeseca 400 kuna. Po 300 kuna dobivaju građani s mirovinom od 900 do 1.200 kuna, a 200 kuna oni s mirovinom od 1.200 do 1.500 kuna.

Korisnicima ovih novčanih pomoći, svake godine isplaćuje se po 100 kuna povodom blagdana Uskrsa i Božića.

Besplatno dopunsko, džeparac za korisnike domova…

Ako korisnici navedenih novčanih pomoći ne ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstva državnog proračuna, policu im plaća Grad. Mjesečno se na njihove račune plaća 70 kuna.

Osobe starije životne dobi mogu ostvariti i pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine.

Pravo na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe mogu ostvariti korisnici stalnog ili privremenog smještaja u domu za starije osobe na području Grada Zagreba, kojima je to pravo utvrđeno rješenjem Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Naknada za troškove stanovanja

Pored navedenog, starije osobe mogu ostvariti i pravo na naknadu za troškove stanovanja koja se priznaje samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade. Iznos zajamčene minimalne naknade, sukladno Zakonu, utvrđuje Centar za socijalnu skrb Zagreb rješenjem.

Pravo na novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva ostvaruje samac ili kućanstvo koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, a griju se na drva.

Pravo na pomoć u kući ostvaruje osoba kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe i kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, ukoliko je prihod po članu obitelji između 1.500 i 2.400 kuna. Usluga obuhvaća dostavu obroka u kući te uslugu gerontodomaćice.

Besplatna vožnja

Pravo na besplatnu pokaznu kartu ostvaruju umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200 kuna mjesečno te osobe starije od 65 godina života, koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi do istog iznosa.

Dnevni boravak za samo 63 korisnika

Uslugu boravka pružaju tri doma za starije osobe: Medveščak, Sveta Ana i Sveti Josip, ukupnog kapaciteta za 63 korisnika. Namijenjena je starijim osobama koje žive u svom domu, a korisnici tijekom radnog dijela tjedna koriste usluge; boravka i prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, prijevoza i druge potrebe. Dnevni boravak je prilagođen i osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, narušenog psihofizičkog zdravlja te osobama kojima je potrebna tuđa pomoć.

Gerontološki centri za izvaninstitucionalnu skrb

Gerontološki centri programe provode u devet gradskih domova na pedesetak lokacija. Cilj  je razvoj humanijih i racionalnijih oblika skrbi, pronalaženje primjerenih aktivnosti u odnosu na dob, kojima osobe starije dobi usvajaju nove zdravije stilove života i ponašanja u cilju unapređenja zdravlja i funkcionalnih sposobnosti. Također, cilj je omogućiti osobama starije životne dobi što duži ostanak u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini kroz osiguranje dodatnih aktivnosti u skrbi za starije osobe što uvelike poboljšava kvalitetu njihova života.

Ovaj izvaninstitucionalni oblik skrbi uključuje pomoć u kući, posudionicu ortopedskih pomagala, savjetovališni rad i zdravstvenu preventiva, organizaciju tribina i predavanja, sportsko-rekreativne, kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti, informativna djelatnost, plesne i informatičke radionice…

“Aktivnosti i usluge Gerontoloških centara danas su dostupne u svih 17 gradskih četvrti na 50-tak lokacija (prostori gradskih četvrti, mjesnih odbora, župa i prostora domova starije osobe) i u potpunosti su besplatne za oko 7.000 korisnika godišnje. U provedbi ovog programa sudjeluje 60 djelatnika i stotinjak volontera (socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre i njegovatelji, a po potrebi se uključuju i kinezioterapeuti, liječnici specijalisti – neurolozi, fizijatri, psihijatri, te pravnici)” – kažu nam iz gradske uprave.

Domovi za starije sa 4.000 mjesta

Grad Zagreb u nadležnosti ima i 11 domova za starije osobe s ukupnim smještajnim kapacitetom za 4.000 korisnika.

“Od 2015. godine Grad Zagreb posebno je usmjeren u osiguranju specijaliziranih odjela za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija. Danas raspolažemo sa smještajnim kapacitetom za 46 korisnika, a planirane su i daljnje adaptacije u postojećim domovima. Posebnu brigu o korisnicima smještenima u gradskim domovima za starije osobe Grad Zagreb iskazuje povodom blagdana Božića i Uskrsa kada ih tradicionalno daruje prigodnim poklon paketima” – naglašavaju iz gradske uprave.

Zaklada “Zajednički put” za organizirano stanovanje

Grad Zagreb osnivač je i Zaklade Zajednički put. U okviru Senior centra i Edukacijsko istraživačkog centra nudi niz aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi. Zaklada je u svibnju 2012. otvorila stambene jedinice apartmanskog tipa, prvi takav oblik alternativnog smještaja (organizirano stanovanje) za starije osobe. Zajednica je namijenjena nezavisnom življenju starijih osoba koje žele zadržati samostalan način života i nakon 65 godine. Cilj je starijim sugrađanima osigurati životne uvjete da što duže i kvalitetnije provedu svoj životni vijek kao samostalne i nezavisne osobe.

Vodič za starije građane i povoljnije ulaznice

Vodič za starije građane Grada Zagreba prvi puta je izdan i publiciran 2002. godine, a 2017. godine izdano je 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje koje je dostupno i na službenim stranicama Grada Zagreba.  U 2018. godini izdano je i englesko izdanje Vodiča „A guide for senior citizens of The City of Zagreb“. Ovakva publikacija od iznimnog je značaja za osobe starije životne dobi, ali i za stručnjake koji rade u području socijalne skrbi, zdravstva i drugim područjima te je iznimno tražena zbog svih bitnih informacija koje sadrži.

S ciljem aktivnijeg i kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena Grad Zagreb osobama starije životne dobi osigurava povoljnije cijene ulaznica za kulturne, društvene i sportske sadržaje u ustanovama iz svoje nadležnosti.

Surfajte kroz našu rubriku “Život u gradovima” i pogledajte kako žive umirovljenici u ostalim gradovima:

Varaždin

Split

Samobor

Pula

Dubrovnik

Osijek

Rijeka

Umag

Zadar

Copy link
Powered by Social Snap