Donosimo uvjete i “cijenu” jednokratne isplate dijela mirovine iz II. stupa

Josip Mihaljević
4. studenoga 2019.
Novosti
A- A+

Od ove godine umirovljenici prilikom umirovljenja imaju dva izbora. Mogu se umiroviti kao da su štedjeli samo u I. stupu, a mogu odabrati kombiniranu mirovinu iz I. i II. stupa. U drugoj varijanti osiguranici imaju pravo na jednokratnu isplatu 15 posto ušteđevine iz II. stupa, evo pod kojim uvjetima i po kojoj cijeni.

Foto: Unsplash

Od ove godine ljudi koji idu u mirovinu pred sobom moraju odabrati jednu od dva modela mirovine. U prvoj varijanti osiguranik se “vraća” u I. stup, kao da je čitav život štedio samo u njemu. U drugoj varijanti prihvaća tzv. kombiniranu mirovinu (I. + II. stup), a tada pred sobom ima izbor. Jednokratno, prilikom umirovljenja, može podići 15 posto ušteđevine iz II. stupa.

To znači da će dio ušteđevine dobiti “na ruke”, ali će mu zbog toga mirovina biti manja.

U prvih osam mjeseci ove godine, 54 posto umirovljenika vratilo se u I. stup, a 46 posto ih je prihvatilo kombiniranu mirovinu.

I baš sada kada na prvi pogled situacija djeluje izbalansirano, pojavila se informacija da gotovo svi oni koji biraju kombiniranu mirovinu uzimaju 15 posto ušteđevine iz II. stupa jednokratno prilikom umirovljenja.

Koji su uvjeti za podizanje 15 posto ušteđevine iz II. stupa?

Kako izračunati najnižu mirovinu? Za 30 godina staža samo 1.908 kuna!

Tu mjeru neće moći koristiti baš svi umirovljenici, kvalifikacija ovisi o iznosu buduće mirovine. Kako biste se kvalificirali za podizanje 15 posto ušteđevine, mirovina vam mora biti 15 posto veća od zakonom zajamčene najniže mirovine.

Najnižu mirovinu lako možete izračunati. HZMO određuje vrijednost najniže mirovine dva puta godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja.

Od 1. srpnja 2019. vrijednost najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža  iznosi 67,97 kn. Visina najniže mirovine računa se tako da se svaka puna godina mirovinskog staža pomnoži s vrijednošću najniže mirovine u trenutku priznanja prava na mirovinu, uz primjenu odgovarajućeg polaznog faktora i mirovinskog faktora te se može odrediti kao starosna mirovina, prijevremena starosna mirovina, invalidska i obiteljska mirovina.

Tek ako vam određena mirovina bude 15 posto veća od najniže, dobit ćete pravo na podizanje 15 posto ušteđevine iz II. stupa. Doduše, ništa od toga nećete vi morati računati, nego će vam to napraviti REGOS kada dobijete informativni izračun mirovine.

Na tih 15 posto plaćate i porez i prirez!

Idete u mirovinu? Ovo je procedura koju morate proći ako ste u oba mirovinska stupa

Među 46 posto ljudi koji su odabrali kombiniranu mirovinu postoji dio njih s natprosječno velikim plaćama kojima se takva mirovina jednostavno isplati. Ali tu su i brojni građani s prosječnim ili blago natprosječnim plaćama koji su kombiniranu mirovinu odabrali upravo zbog mogućnosti jednokratne isplate.

Novac od mirovine trebao bi biti zaštita za starost, a pomama za jednokratnom isplatom više zvuči kao da će se taj novac trošiti nenamjenski. Dakle, radi se o nekoliko desetaka tisuća kuna koji ljudi potencijalno koriste za zatvore kredit, vrate dugove i slično.

Isto tako valja naglasiti da se tih 15 posto jednokratne isplate dobrano oporezuje. Ako je iznos manji od 30.000 kuna, platit ćete 12 posto poreza, a ako je veći čak 18 posto poreza. Uz to ćete platiti i prirez u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Donosimo uvjete i “cijenu” jednokratne isplate dijela mirovine iz II. stupa
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap