Idete u mirovinu? Ovo je procedura koju morate proći ako ste u oba mirovinska stupa

Jasmina Grgurić
9. siječnja 2019.
Novosti
A- A+

Osiguranici iz oba mirovinska stupa od 1. siječnja 2019. godine mogu izabrati mirovinu samo iz sustava generacijske solidarnosti (prvi stup) ili iz oba, uključujući i individualnu kapitaliziranu štednju (drugi stup).

Novac foto: Marko Matijević|mirovina.hr

Kako bi pokrenuli postupak za odlazak u mirovinu, budući umirovljenici trebaju slijediti četiri koraka:

1. Osoba osigurana u I. i II. mirovinskom stupu podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) zahtjev za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu.

2. Osiguranik na kućnu adresu dobiva obavijest REGOS-a o informativnom izračunu mirovine. Obavijest sadrži dva izračuna; informativni izračun HZMO-a i informativni izračun mirovine mirovinskog osiguravajućeg društva. Na osnovu tih izračuna treba donijeti odluku o izboru mirovine samo iz I. ili iz oba obvezna stupa mirovinskog osiguranja.

3. O izboru mirovine osiguranici su obvezni na šalteru REGOS-a, u bilo kojoj poslovnici FINA-e, dati osobno potpisanu izjavu o vrsti mirovine za koju su se opredijelili.

4. Podatak o vrsti izabrane mirovine REGOS dostavlja HZMO-u, na temelju kojeg HZMO budućem korisniku mirovine izdaje rješenje o priznavanju prava na mirovinu.

Sredstva iz drugog stupa prebacuju se u proračun

Ako je izbor mirovina samo iz I. stupa, HZMO će  odrediti  mirovinu kao da je osiguranik bio osiguran samo u I. stupu. Ovaj izbor znači istupanje iz II. stupa, a ukupna sredstva kapitaliziranih doprinosa prenose se u državni proračun. Ako je izbor kombinirana mirovina iz I. i iz II. stupa, HZMO će odrediti osnovnu mirovinu iz I. stupa i dostaviti REGOS-u podatke iz rješenja.

Nakon što REGOS od HZMO-a zaprimi podatke iz rješenja, REGOS izrađuje dva primjerka Obrasca R-POD (Prijava o izboru osiguravajućeg društva) i dostavlja ih budućem korisniku mirovine na potpis. Protekom roka od 15 dana od dana zaprimanja potpisanih obrazaca R-POD, ako osiguranik nije promijenio svoju odluku o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD), ukupna sredstva prenose se odabranom MOD-u. Korisnik mirovine s izabranim MOD-om sklapa ugovor o mirovini, a iz doznačenih  sredstava, u skladu sa sklopljenim ugovorom, MOD isplaćuje mirovinu iz II. stupa.

Jednokratna isplata 15 posto mirovine uz II. stupa

Budući korisnik mirovine iz II. stupa može se odlučiti za djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu od 15% u bruto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, pod uvjetom da mu je osnovna mirovina iz I. stupa veća za 15% od najniže mirovine iz I. stupa.

Ako se korisnik odluči za jednokratnu novčanu isplatu od 15%, mirovina iz II. stupa trajno će biti umanjena jer će se odrediti prema preostaloj svoti.

“Važno je napomenuti da pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati 15% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, mirovinsko osiguravajuće društvo obračunava i uplaćuje porez na dohodak i prirez porezu na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak  te korisniku mirovine isplaćuje neto iznos. Stope poreza za umirovljenike su umanjene i iznose 12% i 18%, ovisno o poreznim razredima” – napominju iz HZMO-a.

Na temelju konačnog obračuna poreza na dohodak koji obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu za uplatu poreza ili povrat više plaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primicima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.

Dodatak na mirovinu dobivate u oba slučaja. Ako ostajete samo u prvom stupu, dodatak iznosi 27 posto. Izaberete li i isplatu iz drugog stupa, ostvarit će 27 posto za radni staž i uplate do 2002. godine te 20,25 posto za uplate nakon.

 

 

 

Idete u mirovinu? Ovo je procedura koju morate proći ako ste u oba mirovinska stupa
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap