Obiteljska mirovina: Što kada umre bračni partner s većim primanjima?

Jasmina Grgurić Zanze
10. kolovoza 2020.
Novosti
A- A+

Što kada premine bračni partner s mirovinom koja je veća od naše? Većina o ovoj mučnoj situaciji ne razmišlja sve dok se ne dogodi pa umirovljenici često ni ne znaju koja ima prva u tom slučaju pripadaju. Jednu čitateljicu zanima ima li njezina umirovljena svekrva pravo na mirovinu nedavno preminulog supruga, a koja je veća od njezine te može li je ostvariti tek djelomično ili u cijelosti.

Ilustracija: Rawpixsel

Obiteljsku mirovinu prima 218.497 građana, uglavnom udovica. U prosjeku ona iznosi 2.061 kunu za 28 godina staža, dok je prosječni korisnik stariji od 72 godine. Jedan od razloga tako malih primanja je što nemamo pravo na cijelu mirovinu preminulog bračnog druga, nego samo na 70 posto, ukoliko je to za nas povoljnije od naše mirovine.

HDZ obećao pravedniji izračun

Osim povećanja mirovina za najmanje deset posto u naredne četiri godine mandata, HDZ-ova Vlada obećala je da će korisnicima obiteljske mirovine “omogućiti pravedniji način izračuna mirovine.” No, teško da će doći do nasljeđivanja cijele mirovine.

HDZ program
HDZ-ov program: "Povećat ćemo mirovine za najmanje 10 posto"

Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je osiguranik navršio najmanje 5 godina radnog staža ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža, npr. u domobranima), ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu, bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili prava na profesionalnu rehabilitaciju. Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranja osiguranika.

50 godina života kao uvjet

Udovica, izvanbračni drug, životni ili neformalni partner ostvaruju obiteljsku mirovinu ako su do smrti bračnog druga navršili 50 godina života ili ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga.

Također, pravo na obiteljsku mirovinu imaju ukoliko je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac/izvanbračni drug obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

Ako do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života.

Razvedeni drug ima pravo ako je dosuđeno uzdržavanje

Udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti. U tom slučaju pravo na obiteljsku mirovinu pripada od dana smrti osiguranika.

Obiteljska mirovina: Pod ovim uvjetima imate pravo na mirovinu pokojnog člana obitelji

Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine. Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.

Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Sklapanjem braka gubi se pravo

Sklapanjem braka, odnosno izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva / neformalnog životnog partnerstva pravo na obiteljsku mirovinu gube udovica / udovac / izvanbračni drug / životni partner/ neformalni životni partner  mlađi od 50 godina osim ako to pravo imaju zbog potpunog gubitka radne sposobnosti te djeca osiguranika, dijete nad kojim je osiguranik ostvarivao partnersku skrb,  braća, sestre i druga djeca bez roditelja, osim djece koja to pravo imaju zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i djece koja se nalaze na redovitom školovanju te djece sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti, utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Zahtjev potrebno predati u roku šest mjeseci

Član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenja uvjeta. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka roka od šest mjeseci od dana ispunjenja uvjeta, član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag. Iznimno, u slučaju smrti korisnika mirovine pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap