Obiteljske mirovine: Za sve koji i dalje imaju nepoznanice, donosimo odgovore na najčešća pitanja

Ana Kanazir
3. prosinca 2022.
Mirovine
A- A+

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja ove godine su se promijenile i neke stvari vezane uz obiteljske mirovine. Točnije, korisnicima su se povećala mirovinska primanja jer udovice i udovci mogu birati samo obiteljsku mirovinu, koja za jednog člana obitelji iznosi 77 posto mirovine pokojnog partnera ili partnerice, umjesto dosadašnjih 70 posto, a druga opcija je primanje vlastite mirovinu i 27 posto obiteljske.

obiteljska mirovina

Foto: Unsplash

Mnogo je umirovljenika i dalje zbunjeno i imaju puno pitanja vezano uz obiteljske mirovine, a često dobivamo upite na našem Facebook profilu pa smo odlučili prenijeti sve odgovore na česta pitanja koja se pojavljuju na stranicama mirovinskog osiguranja. Ipak, model obiteljskih mirovina ne vrijedi za samce, o čemu smo pisali ovdje.

umirovljenica
Samci kivni na povećanje i nove modele isplate obiteljske mirovine: 'Izgleda da me Bog kažnjava što se nisam udala'

Koristim obiteljsku mirovinu nakon smrti supruga. Jesu li se sve obiteljske mirovine povećale u siječnju za 10 posto i moram li podnijeti zahtjev da bih ostvarila to povećanje?

Sve navedene mirovine ostvarene, odnosno određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja ove godine su se povećale 10 posto (mirovinski faktor za jednog člana obitelji povećava se s 0,7 na 0,77, za dva člana s 0,8 na 0,88, za tri člana s 0,9 na 1,0 i za četiri i više članova obitelji s 1,0 na 1,1). Da bi ostvarili to povećanje ne morate podnositi zahtjev.

Korisnik sam najniže mirovine. Je li točno da su se sve najniže mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećale za tri posto i moram li podnijeti zahtjev da bi dobio to povećanje?

Svim korisnicima najniže mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećale su se najniže mirovine od 1. siječnja 2023. za tri posto (povećana aktualna vrijednost mirovine tri posto). Da bi dobili to povećanje ne morate podnositi zahtjev.

Mogu li uz svoju starosnu/prijevremenu starosnu/invalidsku mirovinu koristiti i dio obiteljske mirovine nakon smrti supruga?

Ako ste korisnica starosne/prijevremene starosne/invalidske mirovine možete uz mirovinu koju koristite od 1. siječnja 2023. koristiti i dio obiteljske mirovine nakon pokojnog supruga (bračnog/izvanbračnog druga/razvedenog bračnog druga s dosuđenim pravom na uzdržavanje/životnog partnera/neformalnog životnog partnera) pod sljedećim uvjetima:

  • da ste jedini korisnik ove mirovine (iznimka je samo ako je uz Vas pravo na obiteljsku mirovinu ostvario član obitelji kojemu je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti/opća nesposobnost za rad ili dijete sa statusom osobe s invaliditetom)
  • da ste navršili 65 godina života
  • da Vam ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ne prelazi limit od 868,80 eura.
Imamo izračun: Evo kad je povoljnije uzeti obiteljsku, a kada zadržati vlastitu mirovinu uz dodatak

Kako se određuje dio ove mirovine?

Dio obiteljske mirovine određuje se u iznosu od 27 posto od pripadajuće svote obiteljske mirovine određene za jednog člana obitelji. Prvo se treba odrediti visina mirovine koju bi umrli primao da je živ, npr. 464,7 eura, a zatim se od te mirovine izračunava obiteljska mirovina za jednog člana obitelji, 464,7 x 77 posto, što je 357,81 eura te se na kraju određuje 27 posto od izračunane obiteljske mirovine, 357,81 x 27 posto, što je u ovom primjeru 96,611 eura mjesečno – iznos dijela ove mirovine koji će se u ovom konkretnom primjeru isplaćivati uz starosnu/prijevremenu starosnu/invalidsku mirovinu koju korisnik koristi.

Što znači da starosna/prijevremena starosna ili invalidska mirovina i dio obiteljske mirovine ne smiju prijeći limit od 80 aktualnih vrijednosti mirovine?

Zbroj mirovine (starosne/prijevremene starosne ili invalidske mirovine) i dijela obiteljske mirovine ne smije prijeći 80 aktualnih vrijednosti mirovine – AVM-a (sadašnji AVM za jedan osobni bod je 10,86 eura, a usklađuje se dva puta godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja svake godine), odnosno 868,8 eura, koliko sada iznosi 80 AVM-a. Primjerice, korisniku čija je visina starosne ili prijevremene starosne ili invalidske mirovine veća od 868,80 eura mjesečno neće se isplaćivati dio navedene mirovine.

Koji je najniži iznos dijela ove mirovine koji mogu primati?

Najniži iznos dijela obiteljske mirovine određuje se u visini tri aktualne vrijednosti mirovine (tj. 3 x 10,86 = 32,58 eura), s tim da on ne može iznositi više od 50 posto pripadajuće obiteljske mirovine.

Suprug mi je umro prije 20 godina i tadašnja njegova mirovina iznosila je 2.100 kuna. Hoće li se dio obiteljske mirovine sada odrediti od te njegove mirovine koju je primao u trenutku smrti?

Ne, dio ove mirovine neće se odrediti od suprugove mirovine koju je primao u trenutku smrti. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje povećat će njegovu mirovinu sa svim postotcima usklađivanja od datuma smrti do 1. siječnja 2023. (odnosno do dana početka isplate dijela ove mirovine) i dio obiteljske mirovine bit će određen od tako usklađene mirovine.

Korisnica sam hrvatske mirovine, ali uz hrvatsku mirovinu koristim i mirovinu iz inozemstva. Hoće li se pri određivanju dijela obiteljske mirovine računati i mirovina iz inozemstva?

Ne, pri određivanju dijela spomenute mirovine neće se računati mirovina koju koristite iz inozemstva. Korisniku starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine kojemu se uz mirovinu ostvarenu iz Republike Hrvatske isplaćuje i mirovina iz inozemstva, visina inozemne mirovine neće se uzimati u obzir pri određivanju pripadajućeg iznosa dijela obiteljske mirovine.

Moram li podnijeti zahtjev za dio obiteljske mirovine?

Da, pravo na isplatu dijela ove mirovine ostvaruje se isključivo na temelju zahtjeva korisnika mirovine.

Koristim obiteljsku mirovinu nakon smrti supruga. Ostvarila sam pravo i na svoju starosnu mirovinu, ali je ne koristim. Mogu li prema novim izmjenama primati dio obiteljske mirovine?

Možete, ako imate 65 godina života i jedini ste korisnik obiteljske mirovine (uz jednu iznimku – ako obiteljsku mirovinu uz Vas koristi član obitelji kojemu je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti/opća nesposobnost za rad ili dijete sa statusom osobe s invaliditetom) te ako ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ne prelazi limit od 868,80 eura (80 aktualnih vrijednosti mirovine).

No, kako je preduvjet za isplatu dijela navedene mirovine korištenje starosne/prijevremene starosne/invalidske mirovine, bit će Vam obustavljena isplata obiteljske mirovine i aktivirana isplata starosne mirovine, uz koju ćete primati i dio ove mirovine, naravno, uz uvjet da Vam je to povoljnije od mirovine koju sada koristite.

Podnesite zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine. Popunjenu i potpisanu tiskanicu zahtjeva (moći ćete je preuzeti s web-stranice HZMO-a ili kupiti u trgovinama Narodnih novina) pošaljite poštom ili predajte prema mjestu prebivališta u područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno poslovnici Hrvatske pošte, u Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani.

Budući da Vam je već od ranije priznato i pravo na obiteljsku mirovinu i pravo na starosnu/prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu, uz zahtjev ne trebate priložiti druge dokumente. Na temelju podnesenog zahtjeva Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izračunat će i isplaćivati ono što je za Vas povoljnije: ili dio obiteljske mirovine uz starosnu mirovinu ili i nadalje obiteljsku mirovinu.

Ako zahtjev za isplatu dijela spomenute mirovine uz starosnu mirovinu podnesete u 2023. godini, početak isplate dijela obiteljske mirovine je od 1. siječnja 2023. (sa svim eventualnim mjesečnim zaostacima, ovisno o datumu zaprimanja zahtjeva).

Koristim prijevremenu starosnu mirovinu, a suprug je bio korisnik invalidske mirovine. Nisam podnosila zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu jer je moja povoljnija. Mogu li ostvariti dio navedene mirovine?

Možete, ako Vam ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ne prelazi limit od 868,8o eura i ako Vam bude priznato pravo na obiteljsku mirovinu, i to kao jedinom korisniku ove mirovine (iznimka je samo ako je uz Vas pravo na obiteljsku mirovinu ostvario član obitelji kojemu je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti/opća nesposobnost za rad, odnosno dijete sa statusom osobe s invaliditetom). Stoga podnesite zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti supruga – korisnika mirovine.

Popunjenu i potpisanu tiskanicu zahtjeva za obiteljsku mirovinu (možete je preuzeti s web-stranice HZMO-a ili kupiti u trgovinama Narodnih novina) pošaljite poštom ili predajte prema mjestu prebivališta u područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno u poslovnici Hrvatske pošte. Zahtjev možete poslati i putem sustava e-Građani (e-Usluge HZMO, e-zahtjev za mirovinu). Uz tiskanicu zahtjeva za obiteljsku mirovinu obvezno popunite i tiskanicu zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine.

Udovice i udovci ne trebaju strepiti: S usklađivanjem raste limit za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu

Nakon provedenog upravnog postupka Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) priznat će Vam (ako ispunjavate zakonske uvjete) pravo na obiteljsku mirovinu i odrediti njenu visinu. To je preduvjet da bi HZMO mogao izračunati i isplaćivati Vam dio obiteljske mirovine.

Da bi Vam se isplaćivao dio ove mirovine uz prijevremenu starosnu mirovinu najranije od 1. siječnja 2023., zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu morate podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2023.! U suprotnom, isplatu dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu moći ćete ostvariti od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Koristim starosnu mirovinu. Umrla supruga radila je u Hrvatskoj, ali nije bila korisnica mirovine. Mogu li ostvariti dio obiteljske mirovine i koristiti ga uz svoju starosnu mirovinu?

S obzirom na to da imate navršenih više od 65 godina života, dio obiteljske mirovine moći ćete koristiti ako Vam ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ne prelazi limit od 868,80 eura, ali Vam uz to mora biti priznato pravo na obiteljsku mirovinu, i to kao jedinom korisniku obiteljske mirovine (iznimka je samo ako je uz Vas pravo na obiteljsku mirovinu ostvario član obitelji kojemu je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti/opća nesposobnost za rad ili dijete sa statusom osobe s invaliditetom).

Najprije morate podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti supruge, osiguranika. Popunjenu i potpisanu tiskanicu zahtjeva za obiteljsku mirovinu (možete je preuzeti s web-stranice HZMO-a ili kupiti u trgovinama Narodnih novina) pošaljite poštom ili predajte prema mjestu prebivališta u područnoj službi/uredu/ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno poslovnici Hrvatske pošte. Zahtjev možete poslati i putem sustava e-Građani (e-Usluge HZMO, e-zahtjev za mirovinu). Uz zahtjev priložite potrebne dokumente/dokaze navedene na zadnjoj stranici tiskanice zahtjeva.Uz tiskanicu zahtjeva za obiteljsku mirovinu obvezno popunite i tiskanicu zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine.

Nakon provedenog upravnog postupka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) priznat će Vam (ako ispunjavate zakonske uvjete) pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti supruge – osiguranika i odrediti visinu mirovine. To je preduvjet da bi Vam HZMO mogao izračunati i isplaćivati dio spomenute mirovine uz Vašu starosnu mirovinu.

Da bi Vam se isplaćivao dio obiteljske mirovine uz starosnu mirovinu najranije od 1. siječnja 2023., zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu morate podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2023. U suprotnom, isplatu dijela ove mirovine uz starosnu mirovinu moći ćete ostvariti od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Mogu li korisnici mirovine koji primaju mirovinu putem pošte za isplatu spomenute mirovine otvoriti tekući račun u banci?

Na isti način na koji korisnici primaju starosnu, prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu isplaćivat će se i dio obiteljske mirovine. Dakle, korisnicima koji primaju mirovinu putem pošte na isti način će se isplaćivati i dio navedene mirovine.

Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju: Evo što se sve promijenilo

Korisnica sam obiteljske mirovine nakon smrti supruga prema ZOMO, a nemam staža u Hrvatskoj. Što će se dogoditi s mirovinom koju koristim? Imam li pravo na dio navedene mirovine?

Vaša obiteljska mirovina priznata odnosno određena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećat će se 10 posto. Dio obiteljske mirovine ne može Vam se isplaćivati jer ste već korisnik ove mirovine, a budući da u Hrvatskoj nemate mirovinskog staža, ne možete ostvariti ni pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu u Hrvatskoj.

Naime, samo korisnici starosne ili prijevremene starosne ili invalidske mirovine mogu birati što im je povoljnije: koristiti dio obiteljske mirovine nakon smrti supruge/supruga uz starosnu/ prijevremenu starosnu/invalidsku mirovinu ili nastaviti koristiti obiteljsku mirovinu.

Koji je rok za predaju zahtjeva za isplatu dijela ove mirovine?

Korisniku mirovine kojemu je priznato pravo i na obiteljsku mirovinu, a zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine podnese najkasnije do 31. prosinca 2023., isplata dijela obiteljske mirovine pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za 12 mjeseci unatrag, a najranije od 1. siječnja 2023.

Korisniku mirovine (starosne, prijevremene starosne, invalidske mirovine) kojemu nije priznato pravo na obiteljsku mirovinu ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava.

Korisnik obiteljske mirovine kojemu nije priznato pravo na starosnu/prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu ima pravo na isplatu dijela ove mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava.

obitelj
HZMO zatrpan zahtjevima za obiteljske mirovine: U svega tri mjeseca dobili ih više od 123.000

Do sada je zaprimljeno 123.000 zahtjeva

U svega tri mjeseca su u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje primili ukupno 160.735 zahtjeva za isplatu svih vrsta mirovine. Na obiteljsku se odnose 22.672 zahtjeva, a na dio obiteljske čak 100.833 zahtjeva. Iz Mirovinskog dodaju kako je u obradi trenutno ukupno 82.207 zahtjeva za cijelom ili dijelom ove mirovine, a da je 6.607 zahtjeva odbijeno.

Dosad je pravo na dio obiteljske mirovine ostvarila 31.881 osoba, kojoj je ukupno isplaćeno 3.438.026,24 eura. No, treba znati i da je HZMO odbio 1.197 zahtjeva za obiteljsku mirovinu i 5.410 zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine. O razlozima odbijanja ovih mirovina možete više pročitati ovdje. 

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap