Donosimo 10 prava i usluga koje možete ostvariti nakon 65. godine

Alberta Požgaj
28. svibnja 2022.
Novosti
A- A+

Starije osobe mogu ostvariti deset prava i usluga od sveukupno 26 iz sustava socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Centar za socijalnu skrb Zagreb otkrio nam je koja su to točno prava, koliki su iznosi te pod kojim uvjetima osobe starije od 65 godina mogu ostvariti pojedinu vrstu državne pomoći.

Prava i usluge koje mogu ostvariti stariji | Unsplash

Prava i usluge koje mogu ostvariti stariji | Unsplash

U sustavu socijalne skrbi postoji 11 vrsti naknada i 15 vrsti usluga. Stariji sugrađani od sveukupno 26 prava i usluga mogu biti korisnici njih 10. Prava se temelje na Zakonu o socijalnoj skrbi čije izmijenjeno izdanje je na snazi od veljače ove godine. No, nedavna nadopuna Zakona nije bitno utjecala na poboljšanje statusa i povećanje opsega usluga i prava koja mogu ostvariti stariji.

Pravo na “socijalnu pomoć”

zg umirovljenik
Nestaje granica između mirovina i socijalnih pomoći: "Kako pravda postaje nepravda"

Najčešće korišteno pravo jest pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, poznatije pod kolokvijalnim nazivom ‘socijalna pomoć’. To pravo dijeli se na nekoliko skupina i nekoliko iznosa. Za osobe starije životne dobi važna je podjela na samca i kućanstvo te na sposobnost ili nespobnost za rad.

“Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Iznosi 1.000 kuna za radno sposobnog samca, odnosno 1.300 kuna za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad. Ukoliko osoba ne živi kao samac već je član kućanstva tada zajamčena minimalna naknada za pojedinog člana kućanstva iznosi 950 kuna za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu”, odgovorili su nam iz Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Naknada za troškove stanovanja, ali pod određenim uvjetima

Nakon toga slijedi još jedno pravo koje osobe starije od 65 godina mogu ostvariti, no postoje vrlo strogo propisani uvjeti za ostvarivanje tog prava. Radi se o naknadi za troškove stanovanja. Naknadu mogu ostvariti svi korisnici zajamčene minimalne naknade osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, te žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama, navode iz CZSS Zagreb.

“Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, a jedinica lokalne samouprave je dužna korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na troškove stanovanja”, ističu iz Centra.

Korisnicima nacionalne naknade za starije uvećani vaučeri za 200 kuna

novac
Mirovinsko objavilo nove uvjete za isplatu energetskog dodatka!

Naknada za ugroženog kupca energenata inače iznosi 200 kuna, no iznimno će se za period od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine isplaćivati u iznosu od 400 kuna, navode iz CZSS-a. Ovu vrstu države pomoći može ostvariti starija osoba koja ili je korisnik zajamčene minimalne naknade ili starija osoba kojoj nije osigurana usluga smještaja ili organiziranog stanovanja, a isplaćuje joj se osobna invalidnina. Naknadu od 400 kuna mogu ostvariti i stariji koji su korisnici nacionalne naknade za starije. Ovu pomoć mogu dobiti i nezaposleni hrvatski branitelji kao i korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Jednokratna naknada do 10 tisuća kuna

Jednokratna naknada | Pexels
Provjerite možete li ostvariti pravo na jednokratnu naknadu do 10 tisuća kuna

Ova vrsta državne pomoću u principu se isplaćuje između 2.500 i 3.500 kuna, ovisno radi li se o samcu ili kućanstvu. No, postoji i mogućnost isplate iznosa do 10 tisuća kuna.

“Pravo na jednokratnu naknadu  priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 2.500 za samca odnosno 3.500 kuna za kućanstvo. U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, može se jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 10.000 kuna”, navode iz CZSS Zagreb.

Za četvrti stupanj invaliditeta iznos od 1.750 kuna

Ako je starijoj osobi utvrđen četvrti stupanj invaliditeta tada ona ima pravo na osobnu invalidninu. Osobna invalidnina isplaćuje se jednom mjesečno u iznosu od 1.750 kuna. No, postoji nekoliko prepreka pri ostvarivanju ove vrste pomoći. Starija osoba ne može dobiti tih 1.750 kuna ako joj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja, ako osobnu invalidninu ostvaruje temeljem drugih propisa ili ako ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Prava i usluge koje mogu ostvariti starjii | Pixabay

Prava i usluge koje mogu ostvariti starjii | Pixabay

Doplatak za pomoć i njegu od 600 i 420 kuna

Starija osoba kojoj je zbog stupnja invaliditeta potreba pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba, može ostvariti doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu od 600 i u smanjenom iznosu od 420 kuna. No, ako je starija osoba sklopila  ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora, ona ne može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Iz Centra razlikuju stupnjeve invaliditeta te iznose koji se temeljem toga isplaćuju.

“Napominjemo da osoba kojoj je utvrđen treći stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u iznosu od 600 kuna mjesečno neovisno o tome ima li vlasništvu drugi stan ili kuću osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu te neovisno o tome ima li u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti”, odgovorili su iz CZSS-a.

Isto tako, drugačiji uvjeti vrijede za osobe koje potpadaju u drugi stupanj težine invaliditeta.

“Ukoliko je osobi utvrđen drugi stupanj težine invaliditeta tada ima pravo na doplatak za pomoć i njegu u iznosu od 420 kuna mjesečno, osim ako prosječan mjesečni prihod samca ne prelazi iznos od 1.250 kuna odnosno ako prosječan mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.000 kuna u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka”, zaključuju iz Centra.

Status njegovatelja za starije osobe

Njegovateljica dobila mirovinu od 40 eura. Nakon žalbe povećana je na 1.500 eura

Ako starija osoba obavlja djelatnost njegovatelja tada ima pravo na priznavanje statusa i na određenu naknadu. Odnosno, njegovatelj osobe s invaliditetom ima pravo na naknadu u iznosu od 4.500 kuna te prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima, navode iz CZSS-a.

Osim novčanih vrsta pomoći starije osobe mogu ostvariti pravo na tri socijalne usluge.

Pomoć u kući

Socijalna usluga pomoć u kući uključuje organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka), obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Stariji ovu uslugu mogu koristiti ako im je prijeko potrebna pomoć druge osobe te ako ima partner ili djeca ne mogu pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Svaka starija osoba koja smatra da joj je pomoć u kući potrebna i koja želi ostvariti pravo na ovu uslugu mora se javiti nadležnom centru za socijalnu skrb koji je temeljem prebivališta starije osobe odgovoran za to područje.

Socijalna usluga organiziranog stanovanja

Što je sa socijalnim uslugama u praksi | Unsplash
Od svih socijalnih usluga u Hrvatskoj u praksi funkcionira samo - jedna!

Usluga koja se, između ostalog, pruža starijim osobama koje ne mogu samostalno zadovoljavati svoje potrebe te koje su ovisne o tuđoj pomoći, naziva se usluga organiziranog stanovanja. Usluga se može organizirati u stambenim jedinicama koje uključuju obiteljsku kuću ili stan gdje se može primiti maksimalno osam starijih osoba.

“Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika”, odgovorili su iz CZSS-a.

Usluga smještaja uz mogućnost naknade u iznosu od 250 kuna

Posljednja socijalna usluga slična je usluzi organiziranog stanovanja, no djelatnost se obavlja u većem opsegu. Radi se o usluzi smještaja. Ova usluga, što se tiče starijih osoba, je razvijenija nego li usluga organiziranog stanovanja. Smještaj se pruža svakoj starijoj osobi koja treba intenzivnu skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a to nije moguće osigurati u vlastitoj obitelji ili pružanjem drugih socijalnih usluga. Starije osobe uslugu smještaja mogu dobiti u domu za starije, udomiteljskoj obitelji, vjerskoj zajednici koja pruža uslugu smještaja ili kod pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost smještaja poput privatnih domova za starije. No, usluga smještaja se, između ostalog, ne može priznati starijoj osobi koja je potpisala ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju te starijoj osobi koja koristi uslugu pomoć u kući.

Iz Centra su objasnili koji su to uvjeti koje starija osoba mora ispuniti kako bi uz uslugu smještaja mogla ostvariti i pravo na naknadu od 250 kuna.

“Pravo na naknadu za osobne potrebe korisnika priznaje se odrasloj osobi i starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju u iznosu od 250 kuna mjesečno“, zaključili su iz Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap