Stanje u fondovima: Drugi stup je u zelenom, ali u trećem još ima problema

Milan Dalmacija
22. lipnja 2023.
Mirovine
A- A+

Mjesečno izvješće HANFA-e o stanju u mirovinskim fondovima otkriva kako su se obvezni mirovinski fondovi pristojno napunili tijekom svibnja. Štoviše povećao se i broj članova, kao i isplate zbog raznih razloga. S druge strane, u trećem stupu pojedini fondovi i dalje bilježe negativne prinose, a uplate su gotovo jednake kao u travnju.

Mjesečno izvješće HANFA-e za svibanj 2023. | Foto: HANFA

Nakon što je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obznanio kako su se kretali prosječni iznosi mirovina za svibanj, isplaćenih prije dva tjedna, o kojima možete čitati ovdje, isto je učinila i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u svom mjesečnom pregledu stanja mirovinskih fondova u drugom i trećem stupu.

raiffeisen mirovinski fondovi
REGOS dostavio važnu potvrdu članovima mirovinskih fondova: Provjerite svoj saldo na računu

Iako bi skorašnje usklađivanje trebalo biti najveće u povijesti domaćeg mirovinskog sustava, ono se ipak neće odnositi na mirovine iz drugog i trećeg stupa. Naime, usklađivanje se ovdje vrši samo po stopi inflacije, koja u posljednje vrijeme pada.

U drugom stupu gotovo 200 milijuna € više

Ipak, treba reći kako je situacija s prinosima u fondovima povoljnija. Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su krajem svibnja ukupno 2.198.978 članova, odnosno 3.639 članova (0,17 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,9 posto, u A kategoriji 11,8 posto te u C kategoriji 4,3 posto od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.535 novih članova u svibnju njih 5.390 (97,4 posto) automatizmom je rasporedio REGOS. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 1.896 osiguranika.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 109,3 milijuna eura (0,6 posto neto imovine s kraja travnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 29,2 milijuna eura (0,2 posto neto imovine s kraja travnja), što je 19,6 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec.

euri u rukama
Pogledajte mirovinsko stanje u Hrvatskoj: Mirovine se kreću od 287 do 1.643 eura

Neto imovina OMF-ova na kraju svibnja 2023. iznosila je 18,5 milijardi eura, što je za 187,4 milijuna eura (jedan posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju svibnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,5 posto za kategoriju A, 0,7 posto za kategoriju B i 0,2 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,7 posto za kategoriju A, 1,7 posto za kategoriju B i -0,6 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 posto za Mirex A, 5,1 posto za Mirex B i 3,2 posto za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja 2023. iznosila su 11,6 milijardi eura (62,5 posto imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 postotna boda na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,1 postotni bod na mjesečnoj razini te su ona na kraju svibnja 2023. iznosila 21,5 posto imovine OMF-ova (četiri milijarde eura). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,6 posto, a ulaganja u strane dionice 8,9 posto imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 milijardu eura (11,1 posto imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,1 postotni bod u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u svibnju 3,2 posto imovine, odnosno 594,7 milijuna eura.

Prinosi nekih fondova u minusu

Na kraju svibnja 2023. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,03 posto, čime su spomenuti fondovi brojali 381.059 (ODMF) odnosno 47.694 (ZDMF) člana.

kasica prasica
Hrvati malo štede za mirovinu: Stručnjakinje otkrile brojne razloge, ali i dva rješenja

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2023. iznosile su 8,1 milijun eura (0,7 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je neznatno povećanje od 0,07 milijuna eura u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u svibnju 2023. iznosile su 3,7 milijuna eura, što je za 0,2 milijuna eura (5,7 posto) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 71,6 posto, isplate zbog promjene fonda 21,1 posto, a isplate zbog smrti 7,3 posto ukupnih isplata u svibnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 milijun eura isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,9 milijuna eura u formi jednokratnih isplata, a 0,6 milijuna eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u svibnju se povećala za 9,6 milijuna eura (0,9 posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 milijardu eura. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u svibnju su se kretali od -0,2 do 1,3 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -1,0 do 4,4 posto. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,4 posto imovine), a zatim dionice (25,2 posto) te investicijski fondovi (12,5 posto). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,2 postotna boda, udio dionica za 0,1 postotni bod, a udio ulaganja u investicijske fondove za 0,4 postotnih bodova.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 138,6 milijuna eura (mjesečni rast od 2,1 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,3 posto.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap