Ne možete sami? Zato je tu gerontodomaćica!

Dora Šušković Stipanović
14. ožujka 2020.
Zdravlje
A- A+

Gerontodomaćica je plemenito zanimanje. Za osobe treće životne dobi i osobe s invaliditetom posjete gerontodomaćica su neprocjenjive, a nekima su i jedini prozor u svijet.

Photo: Daily Nouri (Unsplash)

Starenje je proces koji se odvija od rođenja, a uključuje fizičke, psihičke i mentalne promjene pojedinca. Zbog toga, osobama treće životne dobi aktivnosti svakodnevnog života predstavljaju velik izazov. Uz to, većina starijih osjeća se usamljeno, a često i neshvaćeno.

Dom kao rješenje

Osobe treće životne dobi sve više ovise o drugima. Ako nemaju obitelj ili im djeca nisu u stanju pomoći financijski ili u savladavanju svakodnevnih aktivnosti, potrebna im je adekvatna skrb. Kapaciteti domova za starije nisu dostatni. Za državne domove treba se prijaviti i do deset godina ranije, a za privatne treba izdvojiti minimalno 4.500 kuna mjesečno.

Obzirom da starijima, generalno, teško padaju promjene, znatan dio bi starost volio provesti u udobnosti vlastitog doma. Sve navedeno ukazuje na sve veću potrebu za pružanjem izvaninstitucionalnog oblika skrbi.

Tko su gerontodomaćice?

Gerontodomaćica je relativno novo zanimanje koje djelatnica stječe edukacijom o socijalnim potrebama starih i nemoćnih osoba koje su funkcionalno onesposobljene brinuti same o sebi. Gerontodomaćica dolazi u dom korisnika te mu pomaže u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života kao što su: osobna higijena, kupnja, priprema i serviranje hrane, pomoć pri kretanju i korištenju ortopedskih pomagala, održavanje čistoće doma, briga o redovitom uzimanju lijekova, odlazak kod liječnika, u poštu, banku…

Ovaj 70-godišnjak živi gladan i slijep u ruševini bez grijanja, ali pomoć stiže!

Gerontodomaćica korisniku pomaže i u aktivnostima slobodnog vremena izvan doma koje ovise o njegovom individualnom interesu, a mogu uključivati odlazak u šetnju, na misu, rekreacijsku aktivnost, kulturni događaj i tome slično. Uz brojne zadatke koje gerontodomaćica obavlja, možda je najveća vrijednost u samom njenom prisustvu, razgovoru, te pružanju utjehe i emocionalne podrške korisniku.

I ja želim gerontodomaćicu

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da pružatelj usluga pomoći u kući može biti centar za pomoć u kući (ustanova), pravna osoba bez osnivanja ustanove te fizička osoba koja obavlja profesionalnu djelatnost socijalne skrbi. Informacije o pružateljima usluge pomoći u kući dostupne su na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Uslugu pomoći u kući pružaju i domovi za starije osobe u nadležnosti Grada Zagreba u okviru djelatnosti te se za pružanje navedene usluge mogu izravno kontaktirati.

Besplatna usluga

Ukoliko korisnik zadovolji uvjete, uslugu gerontodomaćice može dobiti besplatno preko Centra za socijalnu skrb po županijama. Pravo na uslugu može se odobriti, privremeno ili trajno, osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti, prijeko potrebna pomoć druge osobe u njezinoj kući, a koju joj ne mogu omogućiti članovi obitelji i djeca ili nema sklopljen Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju te ako prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 1.500 kuna.

Grad Zagreb osigurava pravo na pomoć u kući osobi kojoj prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 2.400 kuna. Obim usluge ovisi o procijeni socijalne radnice o tome što treba korisniku. Korisnici koji ispunjavaju gore navedene kriterije mogu se javiti u Centar za socijalnu skrb grada gdje mogu podnijeti zahtjev za uslugu pomoć u kući.

Cijena po satu

Ako korisnik ne udovoljava uvjetima za besplatno ostvarivanje prava na gerontodomaćicu, usluga se može ugovoriti privatno. Tada je cijena između 36 i 50 kuna po satu, a o vrsti i količini usluge dogovara se individualno. Na osnovnu cijenu dodaje se i 0,80 kuna po kilometru udaljenosti do korisnikovog doma.

Ne možete sami? Zato je tu gerontodomaćica!
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap