Zašto nakon povećanja mirovine dobijemo manje ili više od postotka usklađivanja?

Jasmina Grgurić Zanze
11. ožujka 2021.
Novosti
A- A+

Većina umirovljenika očekuje da će im mirovina nakon usklađivanja biti uvećana za navedeni postotak. No, mnogi se neugodno iznenade kada “povišica” dođe, jer povećanje koje dobiju ne odgovara tom iznosu, iako su odstupanja vrlo mala. Razlog tomu leži u formuli izračuna mirovina.

Ilustracija (Pixabay)

Mirovine usklađivanjem dvaput godišnje u pravilu donose povećanje, ovisno o rastu potrošačkih cijena i prosječne plaće. Usklađivanje za prvu polovinu 2021. iznosi vrlo minimalnih 0,56 posto. Logika kaže da na primjerice 2.500 kuna to donosi 14 kuna više. No, to nije posve točno, jer usklađivanjem raste aktualna vrijednost mirovine (AVM) po godini staža koja se onda dalje množi s ostalim faktorima za izračun. Upravo zbog formule dolazi do blagih odstupanja od primjene navedenog postotka na iznos cijele mirovine.

Sitna razlika koja ipak zbunjuje umirovljenike

“Da bi se točno izračunala nova mirovina, netočno je primijeniti postotak (sada je 0,56%) na dosadašnju mirovinu. Kod usklađivanja, ispravno je osobne bodove iz rješenja o mirovini svakog umirovljenika pomnožiti s novim AVM-om, kao što HZMO radi kod izrade svakog rješenja o mirovini. Ako se postotak primijeni na dosadašnju mirovinu radi se inače o sitnoj razlici, ali to ponekad zbunjuje umirovljenike, koji pokušaju sami izračunati novu mirovinu pa kažu kako im nisu dobro izračunali novu mirovinu” – pojašnjava nam ekonomski stručnjak Željko Šemper.

novcanik
HZMO potvrdio: Usklađivanje mirovina je 0,56 posto, evo kada će isplata i zaostaci

Aktualna vrijednost mirovine po godini staža iznosi 69,42 kuna. Nova vrijednost od 1. siječnja ove godine, po kojoj će mirovine umirovljenicima biti isplaćene u travnju s razlikom za prethodne mjesece, iznosi 69,81 kunu, odnosno uvećana je za 39 lipa.

Jednako toliko iznosi i vrijednost najniže mirovine (270.000 umirovljenika) koja se računa tako da se godine staža pomnože s AVM-om pa u tom slučaju postotak usklađivanja doista donosi postotak od iznosa cijele mirovine. Kod svih ostalih mirovina u čiji se izračun uvrštavaju i ostali faktori, a samim time i postotka usklađivanja, formula je nešto kompliciranija.

Konkretan primjer izračuna mirovine i usklađivanja

Šemper nam je kao stručnjak za mirovinski sustav prikazao izračun mirovine i primjenu sadašnjeg povećanja. To konkretno izgleda ovako:

  1. Prosječni vrijednosni bod1,1017   dobije se komparacijom bruto plaće radnika i godišnje bruto plaće u RH za svaku godinu staža  ( u primjeru najpovoljnijih godina od 1981.-2017.)
  2. Polazni faktor0,88 Radi se o prijevremenoj mirovini umanjenoj za pet godina (0,2 posto umanjenja mjesečno): 60 mjeseci X 0,2% = 12%       100 – 12 = 0,88
  3. Mirovinski staž37,0055  (staž iznosi 37 godina i 2 dana)
  4. OSOBNI BODOVI (OB) = 1,1017 x 37,0055 x 0,88  = 35,8767  (tu može biti i mirovinski faktor).
  5. Mirovina = 35,8767 x AVM 69,42 = 2.490,56 kuna X dodatak 27% 3.163,01 kuna.

    Izračun novih osobnih bodova zbog dodatka = 3.163,01 / 69,42 = 45,5634

  6. Usklađivanje 1.1.2021.      1. Mirovina 3.163,01 x 0,56% = 17,71 kn nova mirovina = 3.180,72 kn              2. Mirovina izračun prema osobnom bodu: 45,5634 x 69,81 (nova AVM) = 3.180,78 kn  (povećanje = 17,77 kn)
  7. Razlika je mala, samo 0,06 kn, ali može zbunjivati.

Iz HZMO-a opisali sam postupak

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje opisali su postupak izračuna mirovine i usklađivanja, vidljiv iz prethodne formule.

Zakonom o mirovinskom osiguranju  propisano je da se mirovine usklađuju od 1. siječnja i od 1. srpnja svake kalendarske godine prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine utvrđenoj prema članku 88. ZOMO-a.

Aktualna vrijednost mirovine je utvrđena svota mirovine za jedan osobni bod. Aktualna vrijednost mirovine utvrđuje se za svako polugodište tako da se aktualna vrijednost mirovine uskladi po stopi iz članka 88. stavka 3. ZOMO-a.

Aktualnu vrijednost mirovine utvrđuje Upravno vijeće Zavoda na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku najkasnije dva mjeseca nakon isteka svakog polugodišta. Prilikom utvrđivanja visine mirovine utvrđuju se propisani elementi za izračun iste, a to su prosječni vrijednosni bodovi, mirovinski staž, osobni bodovi, polazni faktor, mirovinski faktor i aktualna vrijednost mirovine.

Kada u mirovinu? Pogledajte tablice s uvjetima za prijevremenu i starosnu!

Svota mirovine izračunava se prema formuli utvrđenoj odredbom članka 79. ZOMO-a tako da se osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine iz članka 88.  ZOMO-a.

Osobni bodovi za određivanje mirovine dobivaju se tako da se prosječni vrijednosni bodovi iz članka 81. stavka 8. ZOMO-a pomnože s ukupnim mirovinskim stažem i polaznim faktorom.

Mirovine se usklađuju  prema aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja i 1. srpnja kalendarske godine te iz navedenog proizlazi da se primjenom aktualne vrijednosti mirovine usklađuje pripadajuća svota mirovine, izračunata na način da se osobni bodovi pomnože s aktualnom vrijednošću mirovine i mirovinskim faktorom prilikom svake promjene aktualne vrijednosti mirovine.

 

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap