Sabornike i ministre čekaju mirovine do 85 posto plaće, a u njih mogu već sa 50!

Jasmina Grgurić Zanze
22. svibnja 2019.
Novosti
A- A+

Ovoga mjeseca na račune više od 175 tisuća umirovljenika “sjele” su povlaštene mirovine. Među njima je i 671 saborski zastupnik i član Vlade. Njihova mirovinska primanja u prosjeku iznose gotovo 10 tisuća kuna, za prosječne 33 godine staža. Usporedbe radi, osobi koja je s toliko godina staža otišla puno kasnije u starosnu mirovinu, ona iznosi pet puta manje. Prosječna plaća sabornika iznosi oko 15.000 kuna, dok je ministarska 3.000 kuna veća u prosjeku.

marko pavić

Foto: Marko Pavić u Saboru

Prosječna mirovina u Hrvatskoj je 2.435 kuna (sa međunarodnim ugovorima) što je samo 38 posto prosječne plaće koja za ožujak iznosi 6.464 kune. S druge strane, mirovine prema posebnim propisima za više od 600 bivših saborskih zastupnika i članova Vlade nikada nisu bile veće te mogu sezati sve do 85 posto plaće pa tako u prosjeku iznose pet puta više od prosjeka.

Umiroviti se mogu već sa 50 godina

Kako znamo da se minimalna mirovina u Hrvatskoj računa prema aktualnoj vrijednosti od 64 kune po godini staža, što za 40 godina iznosi tek oko 2.500 kuna, zanimalo nas je kako uopće nastaju pet puta veće mirovine sabornika i ministara. One naravno ovise o plaći, a one se danas u prosjeku kreću od oko 15.000 kuna za saborske zastupnike te 18.000 kuna za ministre. Važan je to podatak u određivanju njihove mirovine.

sabor mirovinska
Saborska mirovina nikad veća: U godinu dana porasla za čak 1350 kuna!

Međutim, povlastica se ne sastoji samo u pet puta većim mirovinama, nego i u tome što za njih ne moraju raditi koliko i obični umirovljenici. Dakle, osim što mogu imati manje godina staža, umiroviti se mogu u ranijoj dobi. Ipak, to ih ne sprječava da odlučuju hoće li građani raditi do 65. ili 67. godine, iako takve odredbe sabornike i ministre u potpunosti zaobilaze.

Saborski zastupnik u mirovinu može otići i ako nije odradio cijeli četverogodišnji mandat, nego više od pola, dvije godine. Uvjet je da ima najmanje 20 godina radnog staža i 55 godina života. Ukoliko je riječ o saborskoj zastupnici, ona u mirovinu može sa 50 godina. Da bi stvar bila bolja, u vrijeme trajanja mandata računa se i ono u kojemu je mandat mirovao. Ova odredba vrijedi za mandate do kraja 2011. godine. Kasnije, uvjet je povećan na 60 godina života i 25 godina staža te sve četiri godine mandata, bez mirovanja.

Mirovina zastupnika i člana Vlade računa se u iznosu od 65 posto osnovice (neto plaće zastupnika), a povećava se za svaku godinu mirovinskog staža za dva posto, kazuju podaci koje smo dobili od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nakon tri mandata u mirovinu već sa 15 godina staža

Međutim, saborski zastupnik u mirovinu može ići i ranije, ako je obnašao tri mandata te u svakom odradio više od njegove polovine, odnosno dvije godine. Uvjet je da ima 15 godina staža, a mirovina mu iznosi 55 posto osnovice i povećava se za dva posto za svaku godinu staža.

Kako izračunati najnižu mirovinu? Za 30 godina staža samo 1.908 kuna!

Primjerice, ako je saborski zastupnik koji prima 15.000 kuna plaće radio 15 godina, njegova mirovina iznosi 10.725 kuna (55 posto od 15.000 = 8.250 kuna. Dva posto od toga je 165 kuna X 15 godina staža = 2.475 kuna. Zbroj je 10.725 kuna).

Ovako izračunata mirovina spada u manje, jer iznos zastupničke mirovine može sezati i do 85 posto plaće. Plaća pojedinih ministara u Hrvatskoj iznosi oko 21.000 kuna, od čega je 85 posto 17.850 kuna. Ako je dužnosnik radio 20 godina, mirovina mu se računa kao 65 posto toga iznosa, što je 13.650 kuna. Povećanje po godini staža je dva posto, odnosno 273 kune, što za 20 godina iznosi 6.460 kuna. Zbrojeno, on bi primao preko 20.000 kuna, no maksimum je navedenih 17.850 kuna.

Od dva zakona bira se povoljniji

Oni koji su radili u prvih šest saziva Hrvatskog sabora, dakle do 2012. godine podliježu odredbama starog Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskoj saboru. Nakon toga, na njih se odnosi Zakon o mirovinskom osiguranju.

Osim saborskih zastupnika, pravo na mirovinu prema zakonskim odredbama do kraja 2011. godine imaju i članovi Vlade.

No, ako je zastupnik bio u mandatu i prije i nakon mijenjanja zakona s koncem 2011. godine, on svejedno može izabrati mirovinu prema povoljnijem zakonu, dakle ostvariti saborsku mirovinu za razdoblje prije ukidanja povlaštenih mirovina.

Takav primjer među mlađim političarima je Davor Bernardić koji će moći u povlaštenu saborsku mirovinu, jer je bio u mandatu od početka 2008. godine do kraja 2011. godine i kasnije. Iako za sadašnji mandat nema pravo na tu mirovinu, nju će moći ostvariti za prošlo razdoblje po starom, povoljnijem zakonu.

Sabornike i ministre čekaju mirovine do 85 posto plaće, a u njih mogu već sa 50!
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap