Poziv Zaželi: Prijave se primaju samo kao elektronički dokument, a korisnici mogu imati 65 i više godina

Ana Kanazir
20. listopada 2023.
Novosti
A- A+

Poziv ‘Zaželi – program zapošljavanja žena’ omogućava pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina, ali i odraslim osobama s invaliditetom. Osim toga, ovim projektom se omogućava i zapošljavanje starijih teško zapošljivih žena, a trenutno se provodi nastavak poziva, ‘Zaželi – prevencija institucionalizacije’ kojim se mogu zaposliti i muškarci. Koliko je interes za ovim projektom velik, dokazuje i to da su u samo dva dana dosegnuta predviđena sredstva pa je Poziv i obustavljen. Ipak, mnogima nije jasno kako točno funkcionira ovaj projekt pa vam donosimo najčešća pitanja i odgovore.

Ruka mlađe osobe na rukama starije osobe

Pomoć starijima | Pixabay

Poziv ‘Zaželi – program zapošljavanja žena’ je dobio svoj nastavak ‘Prevencija institucionalizacije’ koji je u samo dva dana obustavljen i to zbog prevelikog broja prijava. Saznali smo koje su najčešće nedoumice koje imaju ljudi oko ovog projekta, ali i detalje uvjeta prijave u slučaju da se ponovno pokrene navedeni poziv.

Ruka mlađe osobe na rukama starije osobe
Poziv Zaželi obustavio prijave: U samo dva dana dosegnuta su predviđena sredstva, a evo što će biti dalje

Poziv Zaželi ima svoje prednosti

Kao što smo već pisali ovdje, projekt Zaželi ima mnoge prednosti za starije osobe, a provodi se diljem Hrvatske. On tako omogućava zapošljavanje žena starijih od 50 godina, a jednako tako se njime pruža podrška i pomoć starijim osobama. Poznato je da se provodi po fazama, a traje najmanje 30, odnosno najviše 36 mjeseci. Trenutno se provodi nastavak Poziva Zaželi pod nazivom ‘Prevencija institucionalizacije’ kojim su i promijenjeni određeni segmenti, a sada se zaposliti mogu i muške osobe.

Postoje točno određeni kriteriji koje je potrebno zadovoljiti kod prijave na ovaj program, a svaka sitnica je bitna. Ipak, treba napomenuti da se i poziv može obustaviti zbog previše zaprimljenih prijava ili potrošnje sredstva, što se i dogodilo nedavno, a o čemu smo pisali ovdje.

Ipak, iako ovaj projekt postoji već nekoliko godina, i dalje mnogi imaju pitanja u vezi projekta, a mi donosimo neke zanimljivosti vezane uz funkcioniranje samog projekta, ali i prijava na njega.

Tko je prijavitelj Poziva Zaželi?

Prijavitelj mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata i područja djelovanja:

  • Jedinica lokalne i područne (regionalne)
    samouprave
  • Neprofitna organizacija koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti
  • Ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom.

Ustanova mora imati registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom, a navedeno mora biti vidljivo iz Sudskog Registra u registriranim djelatnostima na dan podnošenja projektnog prijedloga.

Kroz projekt Zaželi primijetili da djeca zanemaruju roditelje kada se netko drugi krene brinuti o njima

Tko mogu biti korisnici Poziva?

Korisnici Poziva su već spomenute osobe starije od 65 godina ili osobe s invaliditetom. Pojavila su se i pitanja oko ispunjavanja uvjeta za korisnike projekta. Tako recimo korisnici mogu biti i oni koji imaju potpisane ugovore o doživotnom uzdržavanju, ali i oni koji primaju doplatak za tuđu pomoć, ako zadovoljavaju druge uvjete. S druge strane, starije osobe koje su mlađe od 65 godina, ne mogu biti korisnici ove pomoći.

U slučaju da dvije osobe žive u istom kućanstvu i obje žele biti korisnici projekta Zaželi, ako oboje zadovoljavaju kriterije ciljne skupine, za prihvatljivost jediničnog troška takvi članovi broje se kao jedan primatelj usluge potpore i podrške. S druge strane, ako u kućanstvu živi više od jedne ili dvije osobe, oni ne mogu biti korisnici Zaželi. Točnije, tročlana i višečlana kućanstva neće ulaziti u izbor za odobrenje Poziva.

Prijava na Poziv Zaželi

Iako ima mnogo prednosti, možda je jedan od nedostataka ovog Poziva sam način prijave, kao i mnoga pitanja koja često ostaju neodgovorena. Što se tiče same prijave, treba znati da se prijavni obrazac dostavlja isključivo kao elektronički dokument u word formatu na USB-u, CD-u ili DVD-u. Slijedom navedenog, isti nije potrebno niti moguće u word verziji potpisati ili ovjeriti pečatom. Također, ovaj prijavni obrazac dostavljen u nekom drugom formatu osim word dokumenta neće biti prihvatljiv. Ako se dostavi samo papirnata verzija obrasca, projektni prijedlog neće biti prihvatljiv. Ako se uz elektroničku dostavi i papirnata verzija, papirnata verzija se neće uzeti u obzir.

U navedenom pozivu ne postoji sustav bodovanja, već se projekti odabiru postupkom individualne provjere usklađenosti s kriterijima odabira (ispunjava li projektni prijedlog kriterij ili ne).

Potrebno je dostaviti i određene dokumente

Za dokazivanje pripadnika ciljnoj skupini, između ostalog, potrebno je dostaviti i potvrdu Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža. Usporedba prihoda se vrši u odnosu na mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije, ako HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta. Predviđeno je da se status sudionika provjerava u trenutku ulaska u aktivnost pa stoga korisnik snosi odgovornost ako se naknadnim kontrolama utvrde promijenjene okolnosti kod pripadnika ciljne skupine, a koje su zapreka za korištenje usluge kroz ovaj Poziv.

Osobe s invaliditetom propisana je Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Pomoć pružatelja usluge

Pružatelj usluge potpore i podrške mora odraditi puno radno vrijeme, odnosno, minimalno 40 sati tjedno. Međusobni radno-pravni odnos Prijavitelja i osobe zaposlene za rad na projektnim aktivnostima primjenjuju pozitivni propisi iz područja radnog zakonodavstva kojim se reguliraju prava i obveze iz radnog odnosa. Novost ovog projekta je da se sada mogu zaposliti i muškarci, ali i da ulogu ne igra dob, spol ili stupanj obrazovanja.

Prema izmjenama natječajne dokumentacije, standardna veličina iznosi 1.112,00 EUR i sastoji se od troškova osoblja koji se odnose na trošak plaće zaposlenih pružatelja usluge i ostale prihvatljive troškove koji se računaju primjenom stope od 40 posto od izravnih troškova osoblja. Slijedom navedenog, trošak plaće zaposlenih pružatelja usluge je prihvatljiv u cijelosti. Trošak prijevoza na posao i s posla nije prihvatljiv u sklopu standardne veličine jediničnog troška u sklopu ovog poziva.

Zaposlene osobe koriste godišnji odmor u skladu sa svim propisima koji isti reguliraju (npr. Zakon, Pravilnik o radu, Ugovor o radu i sl.). Uz pomoć u obliku kućanskih poslova, korisnici dobivaju i posebne higijenske pakete. Izmjenama Uputa za prijavitelje propisano je da mjesečni paket kućanskih i osnovnih potrepština mora sadržavati najmanje pet od Pozivom propisanih proizvoda, a paket je i dalje potrebno isporučiti svaki mjesec.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap