Jedan grad na Kvarneru i ove godine sufinancira energetske troškove života za najosjetljivije stanovništvo

Ana Kanazir
17. veljače 2024.
Novosti
A- A+

Grad Rijeka će i ove godine sufinancirati troškove plina, centralnog grijanja i električne energije socijalno ugroženim građanima, a podmirit će i dio troškova za one koji se griju na drva. Za navedene troškove će se u proračunu osigurati ukupno 137.000 eura. Pravo na ovu pogodnost imaju svi koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i nacionalnu naknadu za starije osobe, kojima će troškovi biti 100 posto financirani, a još nekim skupinama će se troškovi sufinancirati s 50 posto iznosa.

rijeka

Foto: Rijeka | Youtube screenshot

Sufinanciranje ili u potpunosti financiranje troškova plina, centralnog grijanja, električne energije, ali i podmirenje dijela troškova drva vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno. Tako je iz Grada osigurano 61.000 eura za troškove centralnoga grijanja, 36.000 eura za troškove plina te 40.000 eura za troškove električne energije.

Pokrivanje troškova za pojedine građane

Drva za ogrjev složena jedno na drugo
Udruga umirovljenika Senja organizira nabavu drva za svoje članove, ali nije besplatno

Odlukom gradonačelnika Rijeke je odlučeno kako će se i ove godine sufinancirati određeni troškovi za pojedine građane. Tako će pravo na naknadu za troškove toplinske energije dobiti korisnici koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i nacionalnu naknadu za starije osobe, a njima se nadoknađuje 100 posto iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje.

S druge strane, korisnici koji ostvaruju pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu nadoknađuje se 50 posto iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje. Pravo na naknadu navedenih troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno.

Treba zadovoljiti uvjete

Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca iznose do 485 eura za samca, do 725 eura za dvočlano kućanstvo, do 875 eura za tročlano kućanstvo, do 1.015 eura za četveročlano kućanstvo i 150 eura za svakog sljedećeg člana. Dodatni uvjet za ostvarivanje prava na pomoć, pored gore navedenih, je da pomoć mogu ostvariti građani koji nemaju u Hrvatskoj u (su)vlasništvu drugu nekretninu osim one koju koriste za stanovanje, a stan u kojem stanuju ne koriste bez valjane pravne osnove, ne daju ga u najam, odnosno podnajam i ne koriste ga za druge namjene.

Osim toga, donesena je i odluka prema kojoj će se podmiriti i dio troškova drva za one koji se griju na ovaj način, a ovu pogodnost ostvaruje kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka. Korisnik ne može istodobno koristiti pravo na naknadu za podmirenje troškova drugih energenata za grijanje, dok visinu ove naknade za svaku godinu utvrđuje Vlada.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap