U mirovinskim fondovima 133 milijarde kuna: Raste imovina i broj članova fondova, ali se smanjuju isplate

Milan Dalmacija
20. prosinca 2022.
Mirovine
A- A+

U mjesečnom izvješću HANFA-e o mirovinskim fondovima stoji kako su fondovi u studenom zabilježili porast članova, ali i manje isplata u usporedbi s listopadom. Uz to, imovina obveznih mirovinskih fondova porasla je na 133 milijarde kuna, dok je u dobrovoljnim fondovima ona dosegla 7,8 milijardi kuna.

raiffeisen mirovinski fondovi

Foto: Pexels

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je svoje redovito mjesečno izvješće o stanju u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te Fondu hrvatskih branitelja.

U studenom su tako obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali ukupno 2.172.342 člana, odnosno 6.412 članova (0,3 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u kategoriji B nalazilo 86 posto, u kategoriji A 10,3 posto, a u kategoriji C 3,7  posto od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.864 nova člana u studenome njih 7.607 (96,7 posto) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u studenome je prestalo članstvo za 1.452 osiguranika.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u studenome iznosili su 705,4 milijuna kuna (0,5 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), gotovo jednako kao u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 187,2 milijuna kuna (0,1 posto neto imovine s kraja listopada 2022.), što je 24,5 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Imovina obveznih fondova 133 milijarde kn

Neto imovina OMF-ova na kraju studenoga 2022. iznosila je 133 milijarde kuna, što je za 2,2 milijarde (1,7 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju studenoga nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 posto za kategoriju A, 1,3 posto za kategoriju B i 1,2 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -1,2 posto za kategoriju A, -2,8 posto za kategoriju B i -4,7 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,4 posto za Mirex A, 5,1 posto za Mirex B i 3,4 posto za Mirex C.

Izvješće HANFA-e za studeni 2022. | Foto: HANFA

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju studenoga 2022. iznosila su 84,1 milijardu kuna (63,3 posto imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 postotni bod na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se (0,5 postotnih bodova) te su ona na kraju studenoga 2022. iznosila 20,1 posto imovine OMF-ova (26,7 milijardi kuna). Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 posto, a ulaganja u strane dionice 8,2 posto imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,5 milijardi kuna (10,9 posto imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,01 postotni bod u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su 6,9 milijardi kuna, odnosno 5,2 posto imovine OMF-ova na kraju studenoga 2022.

Više članova, manje uplata

stednja
Osnovan novi zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond imena 'Arena Mudra Mirovina'

U studenome 2022. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,3 posto, čime su spomenuti fondovi imali 370.860 (ODMF) odnosno 46.878 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u studenome 2022. iznosile su 78,1 milijun kuna (jedan posto neto imovine s kraja listopada), odnosno 32,6 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u studenome 2022. iznosile su 23,2 milijuna kuna, što je za 0,8 milijuna (3,2 posto) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,1 posto, isplate zbog promjene fonda 19,9 posto, a isplate zbog smrti četiri posto ukupnih isplata u studenome. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 5,6 milijuna kuna u obliku jednokratnih isplata i 7,1 milijuna kuna putem mirovinskog društva (fonda), a pet milijuna kuna transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u studenome se povećala za 148,7 milijuna kuna (dva posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,8 milijardi kuna. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u studenome su se kretali od 0,5 do 3,3 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -9,0 posto do -0,9 posto. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju studenoga 2022. čine obveznice s udjelom od 55,2 posto imovine, zatim dionice s 24,7 posto te investicijski fondovi s 11,1 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,6 postotnih bodova, ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,1 postotni bod, dok su ulaganja u dionice stagnirala (rast od 0,03 postotna boda).

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju studenoga iznosila je 933,7 milijuna kuna (mjesečni pad od 1,9 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -1,7 posto.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap