Stanje u mirovinskim fondovima na kraju 2022. godine: Jedan podatak se posebno ističe

Milan Dalmacija
26. siječnja 2023.
Mirovine
A- A+

HANFA je u svom mjesečnom izvješću za prosinac prošle godine pojasnila zbog čega su se dogodile turbulencije na tržištu koje su rezultirale padom prinosa. Iz njihove mjesečne statistike vrijedi izdvojiti i podatak da su uplate u fondove trećeg stupa u odnosu na studeni porasle za čak 271,5 posto.

raiffeisen mirovinski fondovi

Foto: Pexels

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je svoj mjesečni pregled aktivnosti u sektoru financijskih usluga za prosinac 2022. godine. Prema tom izvještaju, obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju prosinca 2022. godine ukupno 2.179.051 člana, odnosno 6.709 članova (0,3 posto) više u odnosu na studeni. Pritom se u kategoriji B nalazilo 85,6 posto, u kategoriji A 10,7 posto, a u kategoriji C 3,7 posto od ukupnog broja članova OMF-ova. U čitavoj 2022. godini, u drugi stup je ušlo 83.788 novih članova, odnosno 23,8 posto više nego u prethodnoj godini.

Članovi se, u skladu sa zakonskim odredbama prilikom zapošljavanja, ako sami ne odaberu obvezni mirovinski fond, raspoređuju u fond kategorije A. Nakon 10 godina se, ako ne odluče drugačije, raspoređuju u fond kategorije B. Članovi u fondu kategorije B moraju biti najmanje između 55. i 60. godine života. Između 60. i 65. godine života članovi moraju biti u fondu kategorije C. Od ukupno 7.678 novih članova u prosincu, njih 7.399 (97,6 posto) automatizmom je rasporedio REGOS, dok je u cijeloj 2022. taj udio iznosio 97,4 posto. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u 2022. članstvo je prestalo za 15.929 osiguranika, što je za 14,7 posto više nego u 2021. godini.

Više uplata, prinosi u minusu

Računanje eura
O ovome ovisi raspodjela osiguranika: HANFA otkrila koji su fondovi ostvarili najveće prinose

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u prosincu iznosili su 729,9 milijuna kuna, odnosno 96,87 milijuna eura (0,6 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), dok su isplate po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosile 150,2 milijuna kuna, točnije 19,935 milijuna eura (0,1 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca). Na godišnjoj razini u OMF-ove je tijekom 2022. uplaćeno 8,2 milijardi kuna (1.09 milijardi eura), odnosno 9,7 posto više nego u prethodnoj godini, a istovremeno je ukupni iznos isplata iznosio 2,1 milijardu kuna (278.717.900 eura), što je 7,6 posto više nego u 2021. godini.

Neto imovina OMF-ova na kraju prosinca 2022. iznosila je 132,2 milijarde kuna (17.546 milijardi eura), što je za 783,6 milijuna kuna, odnosno 104 milijuna eura (0,6 posto) manje nego u prethodnom mjesecu. U odnosu na kraj 2021. to je za 809,8 milijuna kuna (107,48 milijuna eura) ili 0,6 posto manje. Nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju prosinca iznosili su -0,7 posto za kategoriju A, -1,1 posto za kategoriju B i -0,6 posto za kategoriju C. Ovisno o mirovinskom fondu pojedinog mirovinskog društva, raspon godišnjih prinosa fondova kategorije A u 2022. kretao se od -7,13 posto do -2,11 posto, kategorije B od -7,61 posto do -2,95 posto, a kategorije C od -7,16 posto do -3,49 posto.

Uzroci gubitka kapitala i prinosa

Naime, invazija na Ukrajinu, rast cijena energenata te globalni rast inflacije uzrokovali su u 2022. snažnu globalnu promjenu cijena financijske imovine uz istovremeni pad dioničkog i obvezničkog tržišta, što nije zabilježeno u posljednjih 20 godina. Takve su okolnosti diljem svijeta pogodile gotovo sve klase financijske imovine. Prema trenutačno raspoloživim podacima, osam najvećih europskih mirovinskih fondova u prvoj polovici 2022. zabilježilo je prosječni prinos od -13,6 posto, dok je prinos S&P 500 imao negativan predznak od -19,44 posto na kraju 2022.

Mjesečno izvješće HANFA-e za prosinac 2022. | Foto: HANFA

Ipak, za razliku od drugih ulaganja, mirovinska štednja je dugoročne naravi što u većoj mjeri omogućuje postizanje ravnoteže između pozitivnih i negativnih događanja na tržištima. Na taj način fondovi kroz duže vremensko razdoblje u pravilu ostvaruju pozitivne prinose. Pored toga, prinosi mirovinskih fondova (mjesečni, godišnji, višegodišnji) odražavaju rezultat ulaganja na sve uplate osiguranika u pojedini fond u određenom vremenskom razdoblju, dok je za svakog pojedinog člana utjecaj na njegovu ukupnu imovinu, odnosno njegov individualni prinos različit, ovisno o razdoblju štednje u fondovima kategorija A, B i C te iznosima uplata.

Prinosi po kategorijama

Statistički i promatrano u duljem razdoblju i anualizirani prinosi za sve kategorije mirovinskih fondova ostali su pozitivni. U Hrvatskoj je minimalno razdoblje uplata svakog člana u fondove kategorije B i C pet godina, pa se tako od 2017. do 2022. petogodišnji prinosi fondova kategorije B kreću u rasponu od 2,13 posto do 2,99 posto, dok se isti prinosi za fondove kategorije C kreću od 0,74 posto do 1,11 posto. Petogodišnji prinosi fondova kategorije A kreću se u rasponu od 3,84 posto do 5,16 posto. Od početka rada prinosi obveznih mirovinskih fondova su iznosili 6,3 posto za Mirex A, 5,0 posto za Mirex B i 3,3 posto za Mirex C.

raiffeisen mirovinski fondovi
U mirovinskim fondovima 133 milijarde kuna: Raste imovina i broj članova fondova, ali se smanjuju isplate

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju prosinca 2022. iznosila su 83,8 milijarde kuna, odnosno 11,12 milijardi eura (63,4 posto imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 postotna boda na mjesečnoj razini, dok je na godišnjoj razini to povećanje od 0,7 postotnih bodova Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se 0,3 postotna boda na mjesečnoj razini te su ona na kraju prosinca 2022. iznosila 20,2 posto imovine OMF-ova (26,7 milijardi kuna ili 3,54 milijarde eura), dok smanjenje na godišnjoj razini iznosi 1,0 postotni bod. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,2 posto, a ulaganja u strane dionice 8,0 posto imovine OMF-ova na kraju prosinca 2022. godine. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,0 milijardi kuna ili 1,86 milijardi eura (10,6 posto imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,3 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec, a na godišnjoj razini za 1.1 postotni bod. Novac i depoziti činili su 6,5 milijardi kuna (862,7 milijuna eura), odnosno 4,9 posto imovine OMF-ova na kraju prosinca 2022., što na mjesečnoj razini čini smanjenje za 0,3 postotna boda, a na godišnjoj razini povećanje od 1,7 postotnih bodova.

Ogromne uplate u treći stup

U prosincu 2022. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za jedan posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 1,8 posto, čime su spomenuti fondovi u trećem stupu imali 374.702 (ODMF), odnosno 47.718 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u prosincu 2022. iznosile su 290,1 milijun kuna ili 38,5 milijuna eura (3,8 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 271,5 posto više u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na prosinac 2021. godine, uplaćeno je 62,03 milijuna kuna ili 8,23 milijuna eura (21,38 posto) više. Na godišnjoj razini, ukupne uplate u cijeloj 2022. iznosile su 983 milijuna kuna (130,47 milijuna), što je za 49 milijuna kuna ili 6,5 milijuna eura (5,3 posto) više nego u prethodnoj godini.

Ukupne isplate iz DMF-ova u prosincu 2022. iznosile su 26,5 milijuna kuna (3,52 milijuna eura), što je za 3,3 milijuna kuna ili nešto manje od 438.000 eura (14,21 posto) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Na godišnjoj razini ukupne isplate iz DMF-ova u cijeloj 2022. iznosile su 339,1 milijun kuna (45 milijuna eura), što je za 32,3 milijuna kuna (4,29 milijuna eura) ili 10,5 posto više nego u prethodnoj godini. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga u prosincu činile su 82,3 posto, isplate zbog promjene fonda 13,4 posto, a isplate zbog smrti 4,3 posto ukupnih isplata u prosincu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 6,4 milijuna kuna (gotovo 850.000 eura) u obliku jednokratnih isplata, 8,4 milijuna kuna (1,115 milijuna eura) putem mirovinskog društva (fonda), a 6,8 milijuna kuna (902,5 milijuna eura) transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Raste vrijednost imovine fondova

Neto imovina DMF-ova u prosincu povećala se za 192,4 milijuna kuna ili 25,54 milijuna eura (2,5 posto na mjesečnoj razini, odnosno 2,1 posto na godišnjoj razini) te je iznosila osam milijardi kuna (1,06 milijardi eura). Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u prosincu 2022. kretali su se od -1,6 posto do -0,2 posto, a na godišnjoj razini od -10,5 posto do -4,1 posto. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju prosinca 2022. čine obveznice s udjelom od 52,4 posto imovine, zatim dionice s udjelom od 25,1 posto te investicijski fondovi s udjelom od 12,6 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,8 postotnih bodova, ulaganja u investicijske fondove smanjena su za 0,9 postotnih bodova, a ulaganja u dionice za 0,4 postotnih bodova. Na godišnjoj razini udio obveznica povećao se za 2,0 postotna boda, dok su se udjeli dionica i investicijskih fondova smanjili za 0,8 postotnih bodova, odnosno 2,4 postotna boda.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju prosinca iznosila je 953,6 milijuna kuna ili 126,6 milijuna eura (mjesečni rast od 2,1 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,3 posto. Godišnja promjena neto imovine fonda iznosi -3,7 posto, a godišnji prinos fonda je -2,5 posto.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap