Stanje fondova u srpnju: Povećao se broj članova u drugom stupu, ali treći i dalje zaostaje

Ana Kanazir
22. kolovoza 2023.
Mirovine
A- A+

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), objavila je svoje mjesečno izvješće o stanju u mirovinskim fondovima u srpnju. Prema najnovijim podacima se može vidjeti da se broj članova u obveznim mirovinskim fondovima (OMF) povećao, iako i dalje najsporije rastu fondovi kategorije C u kojem članovi nemaju dugo do mirovine. Poznato je i kakvo je stanje u dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji baš i ne briljiraju.

kasica prasica

Štednja | Foto: Unsplash

HANFA je na svojim stranicama objavila mjesečno izvješće o stanju u mirovinskim fondovima u srpnju. Kao i uvijek, mogu se vidjeti podaci kako se kretao broj članova i neto doprinosi u obveznim mirovinskim fondovima, a poznato je i stanje u dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Za usporedbu, ovdje možete vidjeti izvješće za lipanj.

kasica prasica
Lipanjsko izvješće: U 6 mjeseci drugi stup nadoknadio gubitke, ali dobrovoljna štednja nije na toj razini

Broj članova u obveznim mirovinskim fondovima se povećao

Poznato je kako su u srpnju obvezni mirovinski fondovi imali ukupno 2.210.659 članova, odnosno 6.741 člana (0,31 posto) članova više nego u lipnju. Pri tome se u B kategoriji nalazi najviše članova, njih 83,3 posto, na drugom mjestu je kategorija A s 12,4 posto i na kraju je kategorija C s 4,3 posto članova od ukupnog broja članova OMF-a. Od ukupno 8.298 novih članova u srpnju njih 8.107 (97,7 posto) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u srpnju je prestalo članstvo za 1.557 osiguranika.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u srpnju su iznosili 109,9 milijuna eura, što je 0,6 posto neto imovine s kraja lipnja, što je za 2.4 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-a se povećala

Neto imovina OMF-ova na kraju srpnja 2023. iznosila je 19,2 milijardi eura, što je za 268,5 milijuna eura (1,4 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju srpnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 posto za kategoriju A, 1 posto za kategoriju B i 0,2 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 9 posto za kategoriju A, 4 psoto za kategoriju B i -0,6 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,0 posto za Mirex A, 5,1 posto za Mirex B i 3,2 posto za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju srpnja 2023. iznosila su 11,8 milijardi eura (61,7 posto imovine) te se njihov udio smanjio za 0,6 postotna boda na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,3 postotna boda na mjesečnoj razini te su ona na kraju srpnja 2023. iznosila 22,1 posto imovine OMF-ova (4,2 milijardi eura). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,2 posto, a ulaganja u strane dionice 8,9 posto imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 milijarde eura (11,5 posto imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,2 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u srpnju 3,3 posto imovine, odnosno 636,2 milijuna eura.

mjesečno izvješće srpanj

hanfa mjesečno izvješće za srpanj | Foto: Hanfa

Manje isplata iz trećeg stupa

Što se tiče trećeg stupa, na kraju srpnja se broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova povećao se za 0,3 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,7 posto, čime su spomenuti fondovi brojali 384.307 (ODMF) odnosno 47.913 (ZDMF) članova.

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u srpnju 2023. iznosile su 8,2 milijuna eura (0,7 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 0,4 milijuna eura u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u srpnju 2023. iznosile su 3,2 milijuna eura, što je za 0,1 milijuna eura (4,3 posto) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,8 posto, isplate zbog promjene fonda 25,8 posto, a isplate zbog smrti 6,4 posto ukupnih isplata u srpnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 milijuna eura isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,7 milijuna eura u formi jednokratnih isplata, a 0,3 milijuna eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u srpnju se povećala za 16,4 milijuna eura (1,4 posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,2 milijarde eura. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u srpnju su se kretali od 0,2 posto do 2,1 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -0,3 posto do 9,9 posto. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,5 posto imovine), a zatim dionice (26,3 posto) te investicijski fondovi (11,6 posto). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,1 postotna boda., udio dionica povećao se za 0,5 postotna boda, a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,3 postotna boda.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap