Lipanjsko izvješće: U 6 mjeseci drugi stup nadoknadio gubitke, ali dobrovoljna štednja nije na toj razini

Milan Dalmacija
25. srpnja 2023.
Mirovine
A- A+

U lipnju su obvezni mirovinski fondovi nadoknadili sve prošlogodišnje gubitke, izvijestila je HANFA u svom mjesečnom izvješću. No, zabrinjava da i dalje najsporije rastu fondovi kategorije C, u kojima članovi nemaju dugo do mirovine. Što se tiče dobrovoljne štednje, dio fondova je i dalje u minusu.

kasica prasica

Štednja | Foto: Unsplash

Nakon što je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio osnovne statističke podatke o mirovinama za lipanj, pri čemu je iskočio podatak o porastu broja primatelja najnižih mirovina, o čemu možete čitati ovdje, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), objavila je i svoje mjesečno izvješće o stanju u mirovinskim fondovima u lipnju.

Tako su krajem tog mjeseca obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali ukupno 2.203.918 članova, odnosno 4.940 članova (0,22 posto) više u odnosu na svibanj. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,6 posto, u A kategoriji 12,8 posto te u C kategoriji 4,4 posto od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 6.463 nova člana u lipnju njih 6.347 (98,2 posto) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u lipnju je prestalo članstvo za 1.523 osiguranika.

Pregled mirovina za lipanj: Najniže mirovine je po prvi puta primilo više od 300.000 osoba

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u lipnju iznosili su 103,5 milijuna eura (0,6 posto neto imovine s kraja svibnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 30,9 milijuna eura (0,2 posto neto imovine s kraja svibnja), što je 1,7 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec.

Nadoknađen prošlogodišnji gubitak

Neto imovina OMF-ova na kraju lipnja 2023. iznosila je 18,9 milijardi eura , što je za 333 milijuna eura (1,8 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na početak godine neto imovina svih OMF-ova porasla je za 1,4 milijarde eura (7,6 posto), a polugodišnji rast neto imovine po kategorijama iznosi za OMF kategorije A 70.9 milijuna eura (27,7 posto), za OMF kategorije B milijardu eura (6,6 posto) i za OMF kategorije C 230,9 milijuna eura (16,1 posto). Time je u cijelosti nadoknađen pad vrijednosti imovine obveznih mirovinskih fondova iz prethodne godine, ističu u HANFA-i.

Stanje na tržištu financija u lipnju 2023. godine | Foto: HANFA

Na kraju lipnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,1 posto za kategoriju A, 1,5 posto za kategoriju B i 0,2 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 9,6 posto za kategoriju A, 5,1 posto za kategoriju B i 0,6 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,9 posto za Mirex A, 5,1 posto za Mirex B i 3,2 posto za Mirex C. Promatrajući od početka 2023. godine, polugodišnji prinos za kategoriju A iznosio je 8,4 posto, za kategoriju B 5,2 posto i za kategoriju C 1,1 posto.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju lipnja 2023. iznosila su 11,8 milijardi eura (62,3 posto imovine) te se njihov udio smanjio za 0,2 postotna boda na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,4 postotna boda na mjesečnoj razini te su ona na kraju lipnja 2023. iznosila 21,8 posto imovine OMF-ova (4,1 milijardu eura). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13 posto, a ulaganja u strane dionice 8,8 posto imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 milijardu eura (11,4 posto imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,3 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u lipnju 2,3 posto imovine, odnosno 429,5 milijuna eura.

Manje isplata iz trećeg stupa

Na kraju lipnja broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,3 posto, čime su spomenuti fondovi brojali 382.965 (ODMF) odnosno 47.818 (ZDMF) članova.

Mirovinski fondovi pokazali otpornost: Nakon lanjskog pada, prvo polugodište završili u plusu

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u lipnju 2023. iznosile su 8,5 milijuna eura (0,8 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 0,4 milijuna eura u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u lipnju 2023. iznosile su 3,4 milijuna eura, što je za 0,4 milijuna eura manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,9  posto, isplate zbog promjene fonda 20,8 posto, a isplate zbog smrti 6,3 posto ukupnih isplata u lipnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 milijun eura isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,7 milijuna eura u formi jednokratnih isplata, a 0,6 milijuna transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neki dobrovoljni fondovi još u minusu

Neto imovina DMF-ova u lipnju se povećala za 23,2 milijuna eura (2,1 posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,13 milijardi eura. Od početka 2023. godine ukupna neto imovina DMF-ova povećala se za 193,4 milijuna eura odnosno 14 posto.

Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u lipnju su se kretali od -1,2 do 2,5 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -10,0 do 9,4 posto. Promatrajući od početka godine, polugodišnji prinosi DMF-ova kretali su se od -10,0 do 7.6 posto.

Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,5 posto imovine), zatim dionice (25,8 posto) te investicijski fondovi (11,9 posto). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,1 postotni bod, udio dionica za 0,5 postotnih bodova, a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,6 postotnih bodova.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju lipnja iznosila je 140,4 milijuna eura (mjesečni rast od 1,3 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,4 posto.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap