Pregled mirovinskih fondova u kolovozu: Imovina raste, prinosi padaju, doprinosi i isplate sve manje

Milan Dalmacija
21. rujna 2022.
Mirovine
A- A+

Prinosi i uplate doprinosa u obvezne mirovinske fondove padaju, iako im je imovina rasla, pokazuje statistika HANFA-e u kolovozu. Slična je stvar i s dobrovoljnim fondovima u kojima su drastično pale i isplate.

novac

Foto: Unsplash

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je mjesečnu statistiku o drugom i trećem mirovinskom stupu, odnosno obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. U kolovozu je statistika zabilježila neke promjene u odnosu na srpanj.

Tako su obvezni mirovinski fondovi (OMF) na kraju kolovoza imali ukupno 2.150.492 člana, odnosno 10.038 članova (0,47 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 87,2 posto, u A kategoriji 9,3 posto, te u C kategoriji 3,5 posto od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 11.138 novih članova u kolovozu njih 10.940 (98,2 posto) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu je prestalo članstvo za 1.100 osiguranika.

ante žigman
Šef HANFA-e: Ako uskoro idete u mirovinu, koronakriza vam nije utjecala na mirovinsku štednju

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u kolovozu iznosili su 705,4 milijuna kuna (0,5 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 1,1 posto manje nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 156,3 milijuna kuna (0,1 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 12,7 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Imovina raste, prinosi padaju

Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila je 132,5 milijarde kuna, što je za 165,1 milijuna kuna (0,1 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju kolovoza nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,3 posto za kategoriju A, -0,3 posto za kategoriju B i -0,5 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 0,5 posto za kategoriju A, -1,3 posto za kategoriju B i -4,1 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 posto za Mirex A, 5,2 posto za Mirex B i 3,6 posto za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila su 85,7 mlrd. HRK (64,67 posto imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 postotni bod na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila je 20,4 posto imovine OMF-ova (27 milijardi kuna), što također čini povećanje njihovog udjela za 0,1 postotni bod na mjesečnoj razini. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,4 posto, a ulaganja u strane dionice osam posto imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,1 milijardu kuna (10,7 posto imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,1 postotni bod u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u kolovozu 3,5 posto imovine, odnosno 4,7 milijardu kuna.

Rastu uplate, ali padaju isplate iz trećeg stupa

U kolovozu 2022. broj članova osim otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,1 posto, čime su spomenuti fondovi imali 366.135 (ODMF) odnosno 46.739 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u kolovozu 2022. iznosile su 62,9 milijuna kuna (0,8 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 17,5 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Dobar biznis obveznih mirovinskih fondova: Tvrtka u njihovu portfelju kupuje luksuzni hotel na Braču

Ukupne isplate iz DMF-ova u kolovozu 2022. iznosile su 22,3 milijuna kuna, što je za 0,6 milijuna kuna (2,8 posto) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,2 posto, isplate zbog promjene fonda 18,7 posto, a isplate zbog smrti 5,1 posto ukupnih isplata u kolovozu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 4,7 milijuna kuna u obliku jednokratnih isplata, 6,9 milijuna kuna putem mirovinskog društva (fonda), a 5,1 milijuna transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u kolovozu se povećala za 21,1 milijun kuna (0,3 posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,7 milijardi kuna. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u kolovozu su se kretali od -0,6 do 0,2 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -7,4 posto do -0,9 posto. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,4 posto imovine, zatim dionice s 25,1 posto te investicijski fondovi s 10,5 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,2 postotna boda, ulaganja u investicijske fondove su stagnirala, dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,1 postotni bod.

Imovina Fonda HB milijardu kuna

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je milijardu kuna (mjesečni rast od 5,5 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 5,7 posto.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap