Mirovine iz drugog stupa: Nakon potpisivanja ugovora o isplati, štednja se više ne može naslijediti

Jasmina Grgurić Zanze
9. veljače 2024.
Mirovine
A- A+

Potpisivanje ugovora o isplati mirovine iz drugog mirovinskog stupa dio umirovljenika izbjegavao je nakon odlaska u mirovinu, no to sada više nije moguće. Novi umirovljenici moraju potpisati ugovor u roku od godinu dana, inače ostaju bez mirovine iz drugog stupa. Građani su izbjegavali ovu praksu kako bi u slučaju smrti njihova štednja bila u potpunosti nasljediva. Nakon što počne isplata, isplata jednokratne štednje nasljednicima više nije moguća. Usto, umirovljenici petinu štednje mogu dobiti na ruke kada krenu u mirovinu.

Umirovljenici moraju potpisati ugovor o isplati mirovna iz drugog stupa Foto: mirovina.hr

Nakon što izabere isplatu mirovine iz oba mirovinska stupa, svaki umirovljenik mora potpisati ugovor o mirovini s mirovinskim osiguravajućem društvom najkasnije u roku od 12 mjeseci, prema izmjenama zakona koje vrijede od siječnja ove godine. Ranije takva obaveza nije postojala pa je dio korisnika izbjegavao potpisivanje ugovora, odnosno isplatu mirovine iz drugoga stupa nakon umirovljenja. Razlog je što su do potpisivanja ugovora o isplati ta sredstva u potpunosti nasljediva u slučaju smrti, o čemu smo pisali ovdje.

Ne sklopi li ugovor, smatrat će se da je odustao od isplate

U slučaju nesklapanja ugovora o mirovini u propisanom roku od godinu dana smatrat će se da je potencijalni korisnik mirovine odustao od sklapanja ugovora s mirovinskim osiguravajućem društvom, ali će i dalje imati pravo na isplatu mirovine.

– U situacijama u kojima je potencijalni korisnik mirovine izabrao opciju isplate mirovine iz prvog i drugog mirovinskog stupa te umro prije sklapanja ugovora o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom, navedena sredstva postaju predmet nasljeđivanja tog potencijalnog korisnika mirovine. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne raspolaže podatkom o tome koliko je bilo takvih slučajeva u praksi, kazali su nam iz Hanfe na naš upit koliko je takvih slučajeva dosad zabilježeno.

Upozorenje za tri pa za pet mjeseci prije isteka roka

Novi umirovljenici dobili rok od godinu dana, inače će ostati bez mirovinske štednje

Mirovinsko osiguravajuće društvo, unutar navedenog roka od 12 mjeseci, dužno je dva puta upozoriti potencijalnog korisnika mirovine, preporučenom pošiljkom, na obvezu sklapanja ugovora o mirovini i na posljedice njegova nesklapanja. Prvi puta to će učiniti u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja sredstava na račun mirovinskog osiguravajućeg društva te još jednom pet mjeseci prije isteka roka od 12 mjeseci, potvrdili su iz Hanfe.

– U tom će mu slučaju, umjesto mirovinskog osiguravajućeg društva, novi iznos mirovine odrediti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti, odnosno kao da je korisnik bio osiguran samo u prvom stupu i prima mirovinu iz državnog proračuna, kažu za Mirovina.hr iz Hanfe.

Nasljeđivanje moguće samo prije početka isplate

Ranije doznačena sredstava iz mirovinskog osiguravajućeg društva bit će prebačena u državni proračun. Pri tome mirovinsko osiguravajuće društvo ima pravo ta sredstva umanjiti za iznos troškova koje je imalo u vezi s čuvanjem tih sredstava. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je o prijenosu sredstava u državni proračun izvijestiti Ministarstvo financija i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u roku od osam dana od dana prijenosa sredstava.

Nasljeđivanje mirovine iz drugog stupa propisano je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima. Ako osoba umre prije nego što počne koristiti mirovinu iz drugog stupa, ušteđena sredstva su nasljediva. To vrijedi pod uvjetom da članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Ako imaju pravo na obiteljsku mirovinu, ukupno kapitalizirana sredstva s računa člana OMF-a prenijeti će se u državni proračun nakon što HZMO odredi obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog staža preminulog osiguranika, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

Jednokratna isplata petine mirovinske štednje

Kada osiguranik jednom počne primati mirovinu iz drugog stupa, jednokratno nasljeđivanje ušteđenih sredstava nije moguće, ali postoji mogućnost nasljeđivanja mirovine u ovisnosti o modelu isplate za koji se osiguranik odlučio.

Fotografija iz žablje perspektive, gdje osoba u rukama drži veći iznos novca
Dio mirovine u kešu: Pet tisuća eura ide u prosjeku na ruke, isplatu koriste skoro svi

Prema zakonskim izmjenama, građani prilikom odlaska u mirovinu mogu povući do 20 posto sredstava ušteđenih u mirovinskom stupu, o čemu smo pisali ovdje. Međutim, to je moguće samo ako je osnovna mirovina iz prvog stupa veća od najniže mirovine. Najniža mirovina je ona koja se ne računa prema plaćama i godinama staža, jer bi takva bila manja od mirovine izračunate na temelju vrijednosti mirovine po godinama radnog staža.

Zakonske izmjene omogućile su korisnicima iz oba mirovinska stupa i nešto veće mirovine. Od siječnja ove godine dodatak na osnovnu mirovinu iz prvog stupa po novom iznosi 27 posto, a ranije je iznosio 20,25 posto. Isplata uvećanih mirovina počinje u ovom mjesecu, o čemu više možete pročitati ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap