Istraživanje je otkrilo: Čuvanje unuka utječe i na duljinu života

Ana Kanazir
25. veljače 2023.
Zdravlje
A- A+

Druženje s unucima ima mnoge prednosti za organizam, zdravlje, utječe i na raspoloženje, a sada je novo istraživanje pokazalo da oni koji čuvaju unuke i dulje žive. Istraživanje je obuhvatilo osobe koje su starije od 70 godina, a trajalo je čak 20 godina. Pokazalo se da čuvanje unuka smanjuje rizik od smrtnosti za 37 posto.

Baka i unuci rade u vrtu

Čuvanje unuka | Foto: Unsplash

U ovom istraživanju su sudjelovali oni koji imaju unuke, oni koji ih imaju, ali ih ne čuvaju, ali i oni koji nisu bake i djedovi. Na kraju su se uspoređivali rezultati ove tri skupine. Skupljali su se podaci o zdravlju, ali i o društvenom životu ispitanika, a zaključak je da čuvanje unuka itekako utječe na duljinu života.

Novo istraživanje otkriva: Druženje s unucima smanjuje osjećaj usamljenosti

Istraživanje od 20 godina

U istraživanju je sudjelovalo 516 osoba koje su sudjelovale u raznim medicinskim testovima i intervjuima. Također, trebali su i odrediti brojevima od jedan do sedam jesu li ikada čuvali unuke i rade li to svakodnevno. Oni koji nemaju unuke su odmah odabrali broj jedan kao opciju.

Rezultati su napravljeni nakon analize svih podataka istraživanja koje je trajalo 20 godina, a uspoređivala se očekivana dob života osoba koje čuvaju unuke, onih koji ih ne čuvaju i onih koji nemaju unuke.

Iako su rezultati vrlo zanimljivi, treba uzeti u obzir i da je istraživanje napravljeno na malom uzorku pa je potrebno napraviti dodatna istraživanja.

Čuvanje unuka i manji rizik od smrtnosti

Od već spomenutih 516 osoba, njih 80 su bili bake i djedovi koji čuvaju unuke, 232 ljudi nisu sudjelovali u čuvanju unuka, a onih koji nemaju unuka je bilo 204. Rezultati su pokazali da stvarno postoji veza između druženja s unucima i dugovječnosti. Naime, osobe koje čuvaju unuke imaju 37 posto manji rizik od smrtnosti od onih koji ne čuvaju unuke, kao i od onih koji nemaju unuke. Ipak, istraživanje je pokazalo da je tajna duljeg života i bilo kakva briga o drugim osobama, ne nužno o unucima, ali i pomaganje drugima.

Neka od objašnjenja zašto je manji rizik od smrtnosti kod onih koji čuvaju unuke su i same aktivnosti koje rade s njima. Na primjer, češće rješavaju razne zadatke, čitaju s njima ili im pomažu u rješavanju domaće zadaće. Jednako tako, često s njima i borave u prirodi, rade razne aktivnosti, koje inače ne bi radili. Kao što smo već pisali ovdje, dokazano je i kako druženje s unucima smanjuje osjećaj usamljenosti pa rjeđe dolazi i do depresije i sličnih stanja, koja mogu utjecati na dob i kvalitetu života.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap