Žena koja je već mogla biti u prijevremenoj, do starosne mirovine mora čekati još šest godina!

Jasmina Grgurić
4. studenoga 2021.
Novosti
A- A+

Naša čitateljica još je od lani mogla biti u prijevremenoj mirovini, ali nastavila je raditi jer želi ići u mirovinu bez penalizacije. No, da bi otišla u starosnu mirovinu, čekati mora još šest godina i to zato što se životna dob kao uvjet za žene neprestano pomiče.

Foto: Pixabay

Kada može ići u mirovinu bez penalizacije zanima našu čitateljicu koja ima 58 godina i osam mjeseci života te će u siječnju imati 36 godina radnog staža. Dakle, cilja na starosnu mirovinu bez umanjenja, zbog čega je nastavila raditi, iako je u prijevremenoj mirovini mogla biti još od prošle godine, kada je uvjet za žene u prijelaznom periodu bio 57 i pol godina života i 32 i pol godine staža.

Kada bi se umirovila sada, dobila bi 10 posto manje

Kada u mirovinu? Pogledajte tablice s uvjetima za prijevremenu i starosnu!

Uvjet za prijevremenu mirovinu 2021. za žene je 57,9 života i 32,9 staža. Dakle, kada bi sada u nju otišla, učinila bi to četiri godine ranije u odnosu na trenutne uvjete za starosnu mirovinu žena koji su ove godine 62,9 godina života. Četiri godine ranijeg umirovljenja umanjile bi joj mirovinu za skoro 10 posto (0,2 posto po mjesecu ranijeg odlaska).

Nažalost, ona u starosnu neće moći za te četiri godine, jer se uvjet životne dobi za žene pomiče svake godine za po tri mjeseca. Naime, za četiri godine, dakle 2025. kada će naša čitateljica imati 62 godine i 9 mjeseci života, uvjet za odlazak u starosnu mirovinu bez penalizacije bit će već 63 godine i devet mjeseci, dakle falit će joj godina dana.

Uvjet dobi za starosnu ispunit će tek 2027. godine

Nadalje, kada će napuniti tu dob 2026. godine, tada će uvjet biti već 64 godine starosti, a njih neće imati ni tada, tako da će u starosnu moći tek 2027. godine kada će uvjet biti 64 godine i tri mjeseca života, što će sredinom te godine i imati. Znači, u mirovinu može već sada s umanjenjem od 9,6 posto ili čekati starosnu još skoro šest godina.

Da ima više godina radnog staža, mogla bi ići u starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika sa minimalnih 60 godina i 41 staža,  što bi joj se najviše i isplatilo. Životnu dob će za manje od godinu i pol dana ispuniti, ali staža joj nedostaje više od pet godina pa će joj se taj uvjet gotovo preklopiti s uvjetom za starosnu mirovinu. Naime, zakon kaže da pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ne može steći osiguranik koji ispunjava uvjete za redovitu starosnu mirovinu.

Žena koja je već mogla biti u prijevremenoj, do starosne mirovine mora čekati još šest godina!
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap