Sve o energetskom dodatku na jednom mjestu: Tko ima pravo, kada kreće isplata…

Josip Mihaljević
25. ožujka 2022.
Novosti
A- A+

Prošle godine umirovljenicima s mirovinama do 4.000 kuna isplaćen je covid dodatak, ali pandemijske probleme zamijenili su oni s kojima hrvatski umirovljenici imaju daleko više iskustva – ekonomski. Na ovome mjestu možete pronaći sve informacije o isplati energetskog dodatka koji bi umirovljenicima na račune trebao sjesti najkasnije u svibnju.

stariji setnja

Foto: Unsplash

Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijene energenata, poznatiji kao energetski dodatak na mirovine umirovljenicima će neznatno pomoći sa silnim poskupljenjima. U ovome tekstu možete pronaći gotovo sve informacije o ostvarivanju prava na isplatu.

Tko ima pravo na isplatu?

Prema odluci Vlade, pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja imaju korisnici mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečeni u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., i to:

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva*, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna
  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Asteriks kod druge točke odnosi se na države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (države EU-a, Europskog gospodarskog prostora i Švicarska).

Što sve spada pod ukupno mirovinsko primanje?

Ukupno mirovinsko primanje podrazumijeva iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu OSIM naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplataka za pomoć i njegu.

Ulazi li osobna invalidnina u ukupno mirovinsko primanje?

Ne. Radi se o pravu koje se ne ostvaruje unutar mirovinskog sustava pa se shodno tomu ne radi o mirovinskom primanju.

Koliko iznosi energetski dodatak?

Iznos dodatka ovisi o vašem iznosu mirovinskih primanja. Oni s najmanjim mirovinama dobit će 1.200, a oni većim mirovinama 400 kuna dodatka. U tablici možete vidjeti točne razrede isplate.

tablica iznosi

Foto: HZMO

Ide li isplata automatski ili se mora slati zahtjev?

I jedno i drugo je točno. Većina umirovljenika koji će ostvariti pravo na isplatu novac će dobiti automatski. To se odnosi na one kojima mirovinu isplaćuje RH i tijekom radnog vijeka nisu ostvarili staž u inozemstvu. Oni ne trebaju dostaviti nikakvu dokumentaciju.

S druge strane, skupina umirovljenika koja prima, recimo, dio hrvatske i dio inozemne mirovine, morat će dostaviti zahtjev HZMO-u. To se također odnosi i na skupinu umirovljenika koji imaju nešto radnog staža u inozemstvu, ali na osnovu tog staža ne primaju nikakvu mirovinu. Prva skupina morat će dostavit dokaz o visini inozemne mirovine, a druga skupina izjavu da na osnovu inozemnog staža ne primaju nikakavu mirovinu.

Kako dostaviti dokaz o visini mirovine?

Ovo se odnosi samo na one koji dio mirovine primaju iz inozemstva.

Dokaz o visini inozemne mirovine moguće je dostaviti putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine (koji će biti dostupni na web stranici HZMO-a). Tiskanica će se moći predati osobno ili poslati poštom na adrese područnih službi/ureda/ispostava HZMO-a prema mjestu prebivališta do 30. lipnja 2022.
Dokazom o visini inozemne mirovine smatra se:

  • potvrda banke/izvadak bankovnog računa s vidljivom svotom inozemne mirovine za ožujak 2022. u netoiznosu ili
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2022. u netoiznosu

Korisnici hrvatske mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a ne primaju mirovinu iz inozemstva na Tiskanici ili online obrascu moraju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.

Do kada se moraju dostaviti dokazi?

HZMO je rokove za dostavu dokaza otvorio 8. travnja, a moguće ih je predati sve do 30. lipnja. Više o tomu možete pročitati OVDJE.

Kako će se preračunati iznos inozemne mirovine?

Netoiznos mjesečne mirovine, koji korisnik prima u valuti na teret inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, preračunat će se u kunsku vrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 31. ožujka 2022.

Kada kreće isplata?

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u svibnju 2022.

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine, korisnici hrvatske mirovine, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kao i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku (koji ispunjavaju uvjete za isplatu) jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022.

Primam mirovinu iz Hrvatske, ali ne živim ovdje. Imam li pravo na isplatu?

Prema točki I. Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata uvjet je prebivalište u Republici Hrvatskoj, a to je mjesto trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj, prema tome korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske nemaju pravo na jednokratno novčano primanje.

Primam nacionalnu naknadu za starije. Imam li pravo na isplatu?

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe nemaju pravo na isplatu energetskog dodatka “jer isti pripada isključivo korisnicima mirovine ostvarene u RH u obveznom mirovinskom osiguranju”, stoji u odluci Vlade.

Mirovina i nacionalna naknada različite su kategorije novčanih primanja jer se mirovina ostvaruje na temelju obveznog mirovinskog osiguranja osiguranika odnosno na temelju doprinosa za mirovinsko osiguranje, dok je nacionalna naknada novčano primanje koje se isplaćuje iz državnog proračuna, prema uvjetima propisanim Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe.

Što ako sam u procesu ostvarivanja mirovine, imam li pravo na isplatu?

Jednokratno novčano primanje isplatit će se i korisnicima mirovine ako im je priznato pravo na isplatu predujma mirovine.
U ovom slučaju treba razlikovati korisnike kojima je već doneseno rješenje o predujmu i priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 31. ožujka 2022. ili ranije te korisnike kojima će rješenje o priznanju prava i isplati predujma mirovine na dan 31.ožujka 2022. tek biti doneseno:

  1. ako je rješenje o predujmu mirovine već doneseno (do obrade u svibnju, do tzv. prvog izdvajanja) te su zatečeni u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., bit će obuhvaćeni isplatom jednokratnog novčanog primanja u I. fazi obrade za isplatu ako prema rješenju o predujmu ispunjavaju uvjete iz Odluke
  2. ako je postupak ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, rješenje o predujmu bude doneseno nakon prve obrade u svibnju, ali s pravom na isplatu mirovine na dan 31. ožujka 2022. ili ranije, te budu zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2022.,  jednokratno novčano primanje isplatit će im se najkasnije u srpnju 2022. (točka V. Odluke), ako prema rješenju o predujmu ispunjavaju uvjete iz Odluke.

Što ako u mirovinu idem 1. travnja 2022. godine?

Nažalost, korisnici koji pravo na mirovinu stječu 1. travnja 2022. godine nemaju pravo na isplatu energetskog dodatka.

U mirovini sam, ali radim. Imam li pravo na isplatu?

Korisnici mirovine koji su zaposleni ili obavljaju djelatnost za koju postoji obveza osiguranja, nemaju pravo na jednokratno novčano primanje (točka II. Odluke).

Koliki je iznos energetskog dodatka za one koji uz mirovinu primaju i zaštitni dodatak?

U skladu s točkom II. Odluke, u ukupno mirovinsko primanje ulaze i dodatci na mirovinu, u koje se ubraja i zaštitni dodatak.

Pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja pripada korisniku mirovine ako ukupno mirovinsko primanje za ožujak 2022., a to su mirovina i zaštitni dodatak zbrojeni (ukupno mirovinsko primanje), dokupljena mirovina, mirovina koja pripada iz I. i II. stupa, tuzemna i inozemna mirovina s dodacima koji ulaze u ukupno mirovinsko primanje, ne prelazi 4.000,00 kn, a korisnik nije zaposlen, odnosno ne obavlja djelatnost za koju postoji obveza osiguranja.

Što ako je više korisnika obiteljske mirovine koji žive odvojeno?

Ako korisnici mirovine prema rješenjima koriste tzv. podijeljenu obiteljsku mirovinu, tada svakom korisniku podijeljene mirovine pripada puna svota dodatka, u skladu s točkom IV. Odluke, ako su ispunjeni uvjeti iz točke II. Odluke (svota tog dijela mirovine ne prelazi iznos do 4.000,00 kn).

Međutim, ako ne postoji rješenje o podijeljenoj obiteljskoj mirovini, već se isplaćuje na jedan račun za sve korisnike (npr. skrbniku) ili je isplata prenesena na račun ustanove za zbrinjavanje starijih i nemoćnih (jednoj), tada se ne radi o podijeljenoj obiteljskoj mirovini te se isplata dodatka određuje nositelju prava u iznosu koji ovisi o iznosu ukupnog mirovinskog primanja, u skladu s točkom II. Odluke.

Copy link
Powered by Social Snap