Pravobraniteljica: Uvedite institut njegovatelja za članove obitelji koji brinu o starijima

Jasmina Grgurić Zanze
13. travnja 2022.
Novosti
A- A+

Je li novac glavni razlog zbog kojega je država prekršila vlastito obećanje pa nije uvela status njegovatelja za članove obitelji koji brinu o starijim i nemoćnim ukućanima; bakama, očevima… Naime, taj su status predvidjeli još prije pet godina, zatim su čitavu priču godinama prolongirali da bi na kraju propustili ovo temeljno pitanje socijalne skrbi riješiti i najnovijim zakonskim izmjenama.

Foto: Pexels

Država se s jedne strane hvali kako razvija izvaninstitucionalne usluge skrbi o starijim i nemoćnim osobama. Poboljšanje kvalitete življenja u vlastitom domu opći je trend u zemljama EU, koji utječe i na razvoj socijalnih usluga za osobe starije životne dobi u Hrvatskoj. Ipak, liste čekanja u javnim domovima svjedoče kako je kod nas još uvijek velika potreba za smještajem u ustanovama. A glavni razlog za to upravo je neadekvatna skrb u vlastitom domu.

Pomoć u kući nije adekvatna podrška starijima

“U slučajevima ozbiljno narušenog zdravstvenog stanja, smanjene pokretljivosti i trajne ovisnosti o tuđoj pomoći u svakodnevnom funkcioniranju, podrška kroz pomoć u kući u trajanju od nekoliko sati tjedno nikako nije dostatna, pa se nedostupnost odgovarajućeg smještaja i usluge također može promatrati kao strukturalna dobna diskriminacija. Kada pak govorimo o privatnim domovima za stare i nemoćne, veliki problem predstavljaju njihove cijene koje, prema navodima Matice umirovljenika Hrvatske, rastu, što sužuje krug potencijalnih korisnika” – analizira pučka pravobraniteljica u svom godišnjem izvješću Hrvatskom saboru za 2021. godinu.

Istovremeno, upozorava, potomcima, bračnom ili izvanbračnom drugu osoba starije životne dobi kojima je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege, koje su nepokretne ili se nalaze u uznapredovaloj fazi onkološke ili druge teške bolesti, zbog koje nisu sposobne same brinuti o sebi, nije omogućen status njegovatelja.

Još jedna preporuka nadležnom ministarstvu

Priznavanje navedenog prava i reguliranje statusa osoba koje skrbe o starim i nemoćnim članovima obitelji bilo je predviđeno još Strategijom socijalne skrbi za starije osobe 2017. – 2020. godine. Usprkos svim dosadašnjim preporukama, niti novim Zakonom o socijalnoj skrbi, status njegovatelja do danas nije osiguran članovima obitelji, iako bi se time olakšala tranzicija iz institucionalne u izvaninstitucionalnu skrb o osobama starije životne dobi.

Skandalozno: Država odustala od statusa njegovatelja za starije osobe u obitelji!

Priznavanje navedenog prava doprinijelo bi pomirenju profesionalnog i obiteljskog života, posebice u odnosu na žene koje češće brinu o starim i nemoćnim te bolesnim članovima obitelji, zaključuje Tena Šimunović Einwalter.

Pravobraniteljica je tako i ove godine izdala preporuku Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, da u Zakonu o socijalnoj skrbi predvidi institut njegovatelja za članove obitelji koji brinu o starim, nemoćnim i oboljelim članovima

Pravobraniteljica: Uvedite institut njegovatelja za članove obitelji koji brinu o starijima
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap