Porezna uprava u lovu na umirovljenike koji izbjegavaju platiti porez na strane mirovine

Jasmina Grgurić Zanze
19. siječnja 2022.
Novosti
A- A+

Porezna uprava uočila je da dio građana, među kojima su i umirovljenici, nije prijavio svoje inozemne primitke u prethodnim godinama. Pozivaju ih da se dobrovoljno jave kako bi izbjegli sankcije te čak ostvarili i neke privilegije kojih sasvim sigurno neće biti ako ih poreznici ulove.

novac

Foto: Unsplash

Porezna uprava krenula je u lov na neplatiše poreza koji nisu prijavili svoje inozemne primitke pa ih pozivaju da to sada učine sami, kako bi izbjegli sankcije. Obveza se tiče svih koji imaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj. Dvije najveće skupine koje podliježu oporezivanju inozemnih dohodaka su umirovljenici i radnici na radu u inozemstvu, koji nisu odjavili prebivalište u Hrvatskoj i ispisali se iz registra poreznih obveznika.

Prednost naplate ima zemlja prebivališta

Inozemne mirovine oporezuju se od 2012. godine. Porezne škare zahvatile su brojne umirovljenike koji su stekli mirovine u državama s kojima Hrvatska ima ugovore prema kojima pravo i prednost naplate poreza ima zemlja prebivališta. Riječ je o 37 zemalja, među kojima su Austrija, Italija, Švicarska, Francuska, ali i zemlje bivše Jugoslavije, piše T portal.

grčka
Druge zemlje spuštaju porezne stope na inozemne mirovine, a kod nas možete biti dvostruko oporezovani

Dio umirovljenika oglušio se na ovaj namet pa je Porezna uprava u više navrata slala upozorenja neplatišama da reguliraju svoj porezni status. Za umirovljenike iz pojedinih zemalja poreznici automatski obrađuju poreznu prijavu na temelju razmjene podataka pa oni nisu dužni prijavljivati inozemne primitke. Riječ je o umirovljenicima koji primaju mirovinu iz Kanade, Kine, Luksemburga, Sjeverne Makedonije, Maroka, Mauricijusa, Njemačke, Omana, Poljske i San Marina.

Utvrđivanje porezne obveze u Hrvatskoj za umirovljenike i radnike u inozemstvu ovisi o ugovornim odnosima među državama. Kad se radi o državama s kojima je sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezni obveznik u pravilu nije obavezan plaćati porez u Hrvatskoj, osim u spomenutim slučajevima inozemnih mirovina.

Umanjenje poreza za 50 posto na dohodak od mirovine

Ipak, postoji par caka. Kada je ugovorom propisana metoda uračunavanja (primjerice Austrija i Slovenija) ili ne postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (npr. SAD), hrvatski poreznici će obračunati poreznu obvezu prema našim pravilima, a porez plaćen u inozemstvu uračunat će se u podmirenje porezne obveze. Ako je porezni obveznik u inozemstvu platio više poreza nego što je obračunato u Hrvatskoj, nema dodatne porezne obveze, a ako je u inozemstvu plaćeno manje poreza, dobit će rješenje o obvezi plaćanja razlike poreza na dohodak, piše T portal.

Mirovinu je zaradio u Nizozemskoj, a sada mora plaćati dupli porez u Hrvatskoj!

Ako građani sami prijave svoj inozemni dohodak, neće platiti kaznu. Dapače, čeka ih povoljniji porezni tretman. Porezna uprava neće im uračunati ni kamate, a gledat će se porezna stopa koja važi u trenutku kada su se dobrovoljno prijavili.

To znači da će se porezna obveza obračunavati uz primjenu porezne stope od 10, 20 i 30 posto, iako su ranijih godina porezne stope bile više (12, 24 i 36 posto). Imaju pravo i na korištenje porezne pogodnosti umanjenja poreza za 50 posto za dohodak od mirovine te ostalo.

Porezna uprava u lovu na umirovljenike koji izbjegavaju platiti porez na strane mirovine
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap