Ovo su glavni uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije

Jasmina Grgurić Zanze
29. lipnja 2020.
Novosti
A- A+

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podsjetio je građane na uvjete koje je potrebno ostvariti za nacionalnu naknadu za starije osobe. Naknadu će isplaćivati HZMO, ali ona neće ići iz sredstava prikupljenih doprinosima radnika, nego iz državnog proračuna. Novi Zakon donesen je krajem svibnja, a stupa na snagu s prvim danom iduće godine.

Foto: Unsplash

Od siječnja iduće godine država će osobama starijima od 65 godina, koje nisu skupile minimalnih 15 godina radnog staža kao uvjeta za stjecanje mirovine, isplaćivati nacionalnu naknadu. No, pod određenim uvjetima. Zakon je donesen krajem svibnja, a uvjete je na svojim internetskim stranicama objavio HZMO.

Prebivalište u trajanju 20 godina

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Prihod do 800 kuna po članu

Podnositelj zahtjeva ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju. To znači da ne smije primati mirovinu ili imati ugovor o radu ukoliko želi primati naknadu.

Prihod korisnika ili članova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 800 kuna.

Bez socijale, smještaja u domu i ugovora o uzdržavanju

Osoba ne smije biti korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi. Uvjet je i da građaninu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi te da nije primatelj uzdržavanja na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Nacionalna naknada nepravedna prema ženama: Ako muž ima mirovinu, ništa od 800 kuna!

Iznimno, korisnik prava na mirovinu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine.

Isto tako, i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, koja je ostvarena prema propisima o socijalnoj skrbi, može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Kako pokrenuti postupak za naknadu?

Postupak se pokreće zahtjevom koji se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Nacionalna naknada rast će jedanput godišnje kroz usklađivanje.

“Nacionalna naknada za starije osobe od 1. siječnja 2021., kada Zakon stupa na snagu, iznosi 800,00 kuna mjesečno. Usklađuje se jedanput godišnje, počevši od 1. siječnja 2022. prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, u skladu s podacima Državnog zavoda za statistiku, a Odluku o usklađivanju donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje” – obavijestili su iz HZMO-a.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap