Otvoreno pismo SUH-a: Ministru nabrojili 10 točaka što treba učiniti s ugovorima o uzdržavanju

Milan Dalmacija
14. prosinca 2022.
Novosti
A- A+

Sindikat umirovljenika Hrvatske poslao je otvoreno pismo Vladi i ministru pravosuđa Ivanu Malenici. Po 11. put traže izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima udijelu koji definira ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Svoje su zahtjeve konkretno nabrojili u 10 točaka te očekuju reakciju, s obzirom na to da je riječ o vrlo raširenom problemu, ali i da dosad iz resora nisu dobili nikakav odgovor.

Pixabay

Sindikat umirovljenika Hrvatske poslao je otvoreno pismo Vladi te ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici, kojim odmah traži ukidanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima u pogledu ugovora o doživotnom uzdržavanju. HSU je još ranije u saborsku proceduru poslao amandman sa sličnim zahtjevima, a nedavno je i Ured pučke pravobraniteljice održao javnu raspravu na temu kako zaštititi starije osobe od zlouporaba ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Doživotno i dosmrtno uzdržavanje: Štetne ugovore treba ukinuti, a ostale regulirati registrom

Iz SUH-a su ministru Malenici poručili kako su 10 puta od 2012. slali pisane prijedloge s istim zahtjevima njegovu ministarstvu. Dodaju kako je to gourći problem starijeg stanovništva zemlje u kojoj 89 posto građana ima vlastitu nekretninu. Ta je tema nekoliko puta bila predstavljena i na sjednicama Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, ali bez rezultata.

– Niz godina informiramo Vas i cijelu hrvatsku javnost o zloupotrebama ugovora o doživotnom uzdržavanju, a posebice ugovora o dosmrtnom uzdržavanju od strane ne samo članova obitelji starijih osoba, nego i nositelja socijalne skrbi, odvjetnika, sudaca, javnih bilježnika, obiteljskih liječnika… Uporno navodimo primjere ovog sve masovnijeg lešinarskog biznisa koji pod okriljem zakonskih odredbi, a služeći se obmanama, prijetnjama, ucjenama pa sve do zlostavljanja i prisile nad našim starijim sugrađanima, otima njihovu imovinu bez pružanja skrbi i uzdržavanja. Vaši uvriježeni komentari su kako svatko ima pravo prodati kuću i za jednu kunu. Takvoj neosjetljivosti i neodgovornosti potpomaže sporost pravosudnog sustava pa je to postao vrlo isplativ kriminalni biznis niskog rizika, navode iz SUH-a dodajući da su već nekoliko puta dostavili cjelokupni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima.

Lista traženih izmjena i dopuna

Njima, navode iz Sindikata, traže izmjene i dopune članaka 579. do 589. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18.,126/21. i 114/2022.), ali i svih ostalih zakona i propisa koji su posljedično vezani uz navedene ugovore. Naveli su i konkretne izmjene instituta ugovora o doživotnom uzdržavanju:

Šest prijedloga: Kad bi se ovo ostvarilo, nitko više ne bi spominjao prijevare putem ugovora o uzdržavanju
  • Prigodom sastavljanja ugovora ili ovjere tj. potvrđivanja ugovora ugovarateljima pročitati ugovor i upozoriti ih na njegove posljedice, ali i s dodatnom pažnjom provjeriti jesu li stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje i sklapanje posla te da im objasne smisao i posljedice pravnog posla i uvjeriti se o njihovoj pravoj i ozbiljnoj volji;
  • Dopustiti sklapanje ugovora punomoćnicima isključivo putem specijalne punomoći.
  • Obvezati ovlaštene osobe pred kojima se provodi postupak sastavljanja ili ovjere/potvrđivanja ugovora da stranke upozore na nejasne, nerazgovjetne ili dvosmislene odredbe ugovora koje bi mogle dati povoda sporovima ili koje ne bi bile pravno valjane ili bi se mogle pobijati ili ne bi imale namjeravani učinak ili bi se opravdano moglo smatrati da im je svrha da se koja od stranaka ošteti, te da im daju odgovarajuće pouke.
  • Obvezati ugovorne strane da ugovoru prilože zaključak nadležnog centra za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta primatelja uzdržavanja, kojim se treba ocijeniti da li su ugovorom zaštićene sve potrebe i želje uzdržavane osobe. Zaključak treba biti donesen nakon odgovarajuće socijalne anamneze, a ugovor zaključen bez takvog posebnog zaključka centra za socijalnu skrb treba biti ništetan;
  • Odrediti osnivanje i vođenje Registra sklopljenih ugovora o doživotnom uzdržavanju, najpogodnije pri centru socijalne skrbi;
  • Strogo zabraniti sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju sa svim pružateljima socijalne skrbi, bilo pravnim ili fizičkim osobama, zdravstvenim djelatnicima, odvjetnicima ili javnim bilježnicima i članovima njihovih obitelji pod prijetnjom ništetnosti takvog ugovora, uz određivanje visokih kazni osobama koje prekrše te odredbe;
  • Odrediti da davatelj uzdržavanja ne može istovremeno imati zaključena više od dva važeća ugovora o doživotnom uzdržavanju, odnosno da može pružati uzdržavanje samo jednoj ili dvjema osobama, te je dužan prilikom sklapanja ugovora predati ovlaštenoj osobi pisanu izjavu o tome;
  • Obvezati davatelja uzdržavanja da prilikom sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju preda ovlaštenoj osobi (sudac ili javni bilježnik), potvrdu, ne stariju od 30 dana, o nekažnjavanju za kaznena djela protiv života i tijela te kaznena djela protiv državne ili privatne imovine;
  • Propisati da su sporovi vezani za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju hitni, a sud je dužan sazvati prvo ročište u roku od 15 dana te donijeti presudu u roku od šest mjeseci, računajući od dana podnošenja tužbe.

Uzdržavanje, a ne imovinska korist

Uz navedeno, traže i ukidanje odredbi članaka 586. do 589. Zakona o obveznim odnosima.

'Lešinarski biznis': Pravna savjetnica na pet primjera pokazala svu štetnost ugovora o uzdržavanju

– Sam naziv ugovora “doživotno uzdržavanje“ i “dosmrtno uzdržavanje“ kao da namjerno dovodi u zabludu gotovo sve osobe koje nisu pravnici, tako da primatelj uzdržavanja nerijetko ne zna koji ugovor potpisuje (prema istraživanjima oko 82 posto starijih osoba ne prepoznaje razliku!). Osobe koje žele iskoristiti starije upravo koriste tu situaciju i to im uvelike pomaže, upozoravaju iz SUH-a.

Iz Sindikata napominju da je svrha oba ugovora uzdržavanje osoba, a da je prijenos imovine te osobe naknada za uzdržavanje te da zbog toga “nema nikakvih opravdanih razloga da se ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju favorizira osoba davatelja uzdržavanja u odnosu na davatelja uzdržavanja iz ugovora o doživotnom uzdržavanju na način da odmah postane vlasnik imovine.” Pitaju se zašto je ugovorima o dosmrtnom uzdržavanju omogućeno da davatelj uzdržavanja otuđi imovinu uzdržavane osobe, bez da praktički počne s uzdržavanjem.

– Svakodnevno doznajemo za slučajeve prevara ili neizvršavanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju tako da starija osoba na kraju svog životnog puta ostaje i bez imovine i bez uzdržavanja, sama i bez sredstava, bez krova nad glavom i čekajući završetak sudskog spora koji u pravilu ne dočeka. Mnogi pojedinci bave se ovom vrstom “lešinarskog biznisa” sklapajući i po više desetaka ugovora i čekajući da primatelji uzdržavanja umru što prije, zaključuje svoje otvoreno pismo Sindikat umirovljenika Hrvatske.

Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap