Novi Zakon o radu: U mirovinu više nećemo ići “automatski” sa 65 godina!

Jasmina Grgurić
19. listopada 2021.
Novosti
A- A+

Nazire se nacrt novog Zakona o radu koji će sadržavati promjene oko odlaska u mirovinu, no one će biti minimalne. Naime, radni odnos neće više prestajati “automatski” kada radnik navrši 65 godina i najmanje 15 godina staža. No, ako dobije otkaz nakon stečenih uvjeta za mirovinu, neće moći dobiti otpremninu.

Ilustracija: Rawpixel

Nacrt novog Zakona o radu dostavljen je na razmatranje sindikatima i poslodavcima kao socijalnim partnerima Ministarstva rada, mirovinskog, sustava, obitelji i socijalne politike. O njemu će radna skupina tek raspravljati, a Jutarnji list doznaje već neke novosti iz budućeg zakona, a koje su na tragu onoga što je Vlada i sama već najavila.

Država staje na kraj samovolji poslodavaca

Uz regulaciju rada od kuće te ostala radnička prava, dio budućeg Zakona o radu tiče se i budućih umirovljenika. Naime, radni odnos više neće “automatski” prestajati s navršenih 65 godina i 15 godina staža, kao što je to sada. Međutim, ako radnik koji ima uvjete za starosnu mirovinu dobije otkaz, neće imati pravo na otpremninu.

Država nas potiče da radimo i nakon 65-e, ali odluku i dalje prepušta poslodavcu!

Na tragu je to Vladina poticanja na što dulji ostanak u svijetu rada, pri čemu će biti potrebne dodatne regulative. Osim što ga već sada omogućava, država takav rad i nagrađuje, i to sa 0,34 posto većom mirovinom za svaki mjesec nakon stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu za maksimalno pet godina, što u konačnici može rezultirati sa 20,4 posto većim primanjima u starosti. Uvjet je da osoba pritom ima najmanje 35 godina mirovinskog staža.

Takvih umirovljenika trenutno nema puno te uglavnom rade do 67. godine, no u budućnosti je za očekivati kako će se ta dobna granica sve više pomicati pa u tom smjeru idu i nove zakonske mogućnosti. Moći, ali i ne morati nastaviti raditi ujedno je i opcija koju pozdravljaju i socijalni partneri, iako će oko detaljnije regulacije biti potrebno postići međusobni dogovor.

Pogodnosti za radnike koji skrbe o starijima u obitelji

Ipak, radni odnos ni sada ne prestaje po automatizmu kada radnik navrši 65 godina, jer postoji opcija da se radnik i poslodavac drugačije dogovore. No, upravo je u tome kvaka. Ako se ne dogovore, što je trenutno prepušteno isključivo volji poslodavca, radni odnos prestaje po sili zakona i on je radnika o tomu dužan obavijestiti. Ako se dogovore, sklapa se novi ugovor o radu ili se radniku nastavlja isplaćivati plaća za njegov daljnji rad.

aladrović
Ukida se automatska mirovina s navršenih 65 godina: Radnike koji izdrže čeka i nagrada

Kvaka u budućem zakonu koji je svakako povoljniji leži u otpremnini. Radnik više ne mora u mirovinu sa 65, ali ako nakon toga dobije otkaz, a već ima uvjete za starosnu mirovinu, ništa od otpremnine, što je još jedna mjera koju bi poslodavac mogao zloupotrijebiti.

Novi Zakon o radu donio bi i još jednu dobru stvar radnicima koji skrbe o starijim i bolesnim članovima obitelji. Njima će se omogućiti rad na nepuno radno vrijeme, na način da i dalje uživaju sva radnička prava, a dobit će i pet dana dodatnog dopusta. To je dosad bio problem, jer za primjerice odvesti tatu ili baku doktoru nisu mogli dobiti opravdani izostanak s posla.

Vrlo parcijalno je to rješenje, s obzirom da je država propustila ispuniti vlastito obećanje pa status njegovatelja novim Zakonom o socijalnoj skrbi nije dala upravo onima koji kod kuće brinu o starima i nemoćnima. Pet dana dopusta u te svrhe i rad na pola radnog vremena ipak je mali pomak u neformalnoj skrbi o našim starima.

Novi Zakon o radu: U mirovinu više nećemo ići “automatski” sa 65 godina!
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap