Najviša mirovina veća od 25.000 kuna: Toliko imaju Stjepan Mesić i Ankica Tuđman?

Jasmina Grgurić Zanze
5. ožujka 2022.
Novosti
A- A+

O tomu tko prima najveće mirovine u Hrvatskoj u javnosti se već špekuliralo, no tu je priču sada ponovno aktualizirao Sindikat umirovljenika Hrvatske. Predsjednica SUH-a, Jasna A. Petrović tvrdi kako nema dvojbe da danas najviše mirovine imaju bivši predsjednik Stipe Mesić, više od 25.000 kuna, a jednako toliko i udovica prvog predsjednika, Ankica Tuđman.

Foto: Mirovina.hr

Najviše mirovine u Hrvatskoj, koje prelaze 25.000 kuna, primaju Stjepan Mesić i Ankica Tuđman, tvrdi predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, Jasna A. Petrović. Za udovicu prvog hrvatskog predsjednika pojašnjava kako je ona još 2009. godine primala 22.500 kuna, a od tada joj je mirovina usklađivana dva puta godišnje. Primjerice, samo prvo ovogodišnje usklađivanje donijet će joj povišicu od oko 500 kuna!

Zašto baš njih dvoje? Pa zato što predsjednik države ima najveću plaću, a mirovina mu se po starom Zakonu računala u visini od 90 posto. Od toga se nasljeđuje 70 posto.

Što je najviša mirovina i kako se računa?

Prema danas važećem Zakonu o najvišoj mirovini, ona se izračunava tako da se mirovinski staž pomnoži s 3,8 vrijednosnih bodova i polaznim faktorom te se tako izra­čunati osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. U slučaju kada svota mirovine, izračunata prema odredbama ZOMO-a, prelazi svotu određenu prema spomenutom Zakonu, određuje se svota najviše mirovine.

Kalkulator i euri
Evo koliku ćete dobiti mirovinu i kolika vam mora biti plaća!

Najviša mirovina za branitelje iz Domovinskog rata i zastupnike u Hrvatskom saboru određuje se u visini dvije svote najviše mirovine za 40 godina mirovinskog staža. Zastupnicima koji su obnašali zastupničku dužnost u VI. ili nekom ranijem sazivu Hrvatskog sabora mirovina se limitira prema Zakonu o dopunama Zakona o najvišoj mirovini. Na zastupnike VII. saziva Hrvatskog sabora, koji obnašaju zas­tupničku dužnost u prvom mandatu, u cijelosti se primje­njuju odredbe ZOMO-a, a limit je 3,8 vrijednosnih bodova, pojašnjava u Glasu umirovljenika SUH-ova predsjednica.

Prema podacima HZMO-a, trenutno ima 1.750 korisnika najviše mirovine prema Zakonu o najvišoj mirovini. Ona u prosjeku iznosi 7.499,23 kuna za 37 godina i 6 mjeseci staža. Za samo godinu i pol manje staža, prijevremeni starosni umirovlje­nici su u 2021. godini ostvarili samo 3.080 kuna mirovine.

Samo 9.231 umirovljenik ima mirovinu višu od 8.000 kuna i to u prosjeku od 9.425,73 kuna. Takvi umirovljenici imaju 40 go­dina i 7 mjeseci radnog staža. Ipak, kada to usporedimo sa svim umirovljenicima s više od 40 godina radnog staža, šokira da njihova prosječna mirovina iznosi samo 3.704 kune, odnosno čak 2,5 puta manje!

Najviša braniteljska i saborska mirovina veća od 21 tisuću kuna

Zanimljivo je da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ne otkriva podatke o najvišim iznosima mirovina pa je taj podatak svojevrsna tajna. Poznato je tek kako se one računaju pa takav izračun na stvarnom primjeru prikazuje Jasna A. Petrović.

Zavod za mirovinsko NE ZNA koliko iznosi najviša mirovina koju isplaćuju!

Evo kako se računa naj­viša mirovina za korisnika koji ima 40 godina mirovinskog staža, s datumom priznanja mirovine 31. prosinca 2021. Korisnik je mirovinu ostvario prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, tako da mu je ukupni mirovinski staž umnožen sa 3,8 vrijednosnih bodova i polaznim faktorom (40 godina mirovinskog staža x 3,8 vrijednosnih bodova x 1 polazni faktor) = 152 (osobni bodovi).

Kada te osobne bodove po­množimo s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednosti mirovine (152 x 1 x 71,53 = 10872,56), dobijemo iznos od 10.872 kune kao najvišu moguću mirovinu.

Najviša starosna mirovina hrvatskog branitelja i saborskog zastupnika izračunava se na sljedeći način:

2 x 40 godina mirovinskog staža x 3,8 vrijednosnih x 1 (polazni faktor) = 304 (osobni bod). Onda se pomnože osobni bodovi, mirovinski faktor i aktualna vrijednost mirovine (304 x 1 x 71,53) i dobijemo najvišu mirovinu u iznosu od 21.745,12 kuna.

Predsjednik RH imao pravo na mirovinu od 90% plaće!

A što je s bivšim predsjednicima i njihovim udovicama?

Stari i novi zastupnici: Tko ima, a tko nema pravo na saborsku mirovinu?

Prema odredbi članka 17. stavku 1. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine, broj 101/98) koja je bio na snazi do 22. veljače 2013. predsjedniku Republike Hrvatske nakon prestanka obnašanja te dužnosti pri­pada mirovina u visini 90 posto predsjedničke plaće . To znači da je Predsjednik RH nakon prestanka obnašanja dužnosti mogao steći pravo na mirovinu u visini 90% plaće bez drugih uvjeta (dob, staž).

Franjo Tuđman imao je plaću od 35.000 kuna. Njegova bi mirovina iznosila 90 posto toga iznosa, 31.500 kuna. Kada je riječ o nasljednih 70 posto, dolazimo do 22.050 kuna s početka priče, iznosa koji je usklađivanjem njegovoj udovici u proteklih 12 godina skočio na preko 25.000 kuna.

Copy link
Powered by Social Snap