Medicinski fakultet izradit će inovativno ortopedsko pomagalo za starije osobe

Jasmina Grgurić
28. srpnja 2018.
Novosti
A- A+

Korištenje 3D printa u medicini više nije novost, no riječki Medicinski fakultet sada je odlučio otići korak dalje. Riječ je o početku razvoja prototipova za starije osobe kojima će uz pomoć čitavog niza novih tehnologija nastojati olakšati život. Pritom, jedan od prvih zadataka je pametni štap s nekoliko senzora, ovisno o potrebama koje se mogu prilagoditi. Prvi korak je napraviti funkcionalni prototip, nakon čega kreće daljnji razvoj, inovacija i dizajn.

Pomoću 3D printera izrađuju se i proteze Ilustracija: Pixabay

Inovativno ortopedsko pomagalo izrađeno putem tehnologije 3D modeliranja nastat će u sklopu jedinstvenog inovativnog programa u Hrvatskoj pod nazivom „PGŽ Lab“. Iza njega se kao pokretač krije Primorsko-goranska županija u suradnji s Medicinskim fakultetom, odnosno njegovim Centrom za biomodeliranje i inovacije u medicini. Županija je projekt predstavila i na svojoj internet stranici.

Za kvalitetu života “srebrne” populacije

Ugovor o financiranju troškova razvoja socijalnih inovacija „PGŽ Lab“ potpisali su ovih dana zamjenica župana Marina Medarić i dekan Medicinskog fakulteta, Tomislav Rukavina. Rektorica sveučilišta u Rijeci, Snježana Prijić Samaržija naglasila je kako je ovaj rad na području zdravlja i socijale ključni dio kvalitete života, naročito “srebrne” populacije, odnosno građana treće životne dobi.

Sven Maričić, predstojnik Centra za biomodeliranje i bioinovacije istaknuo je da su već desetak godina vrlo uspješni u korištenju 3D printa u medicini, a sada slijedi i korak dalje. To je početak razvoja prototipova za starije osobe gdje će uz pomoć cijelog spektra novih tehnologija napraviti jedan iskorak te im tako dati šansu i pomoć kako bi im olakšali život.

Pametni štap ovisno o potrebama

“Jedan od prvih zadataka je pametni štap sa nekoliko senzora s time da je još neophodno istražiti specifične potrebe, a koje potom možemo optimizirati. Prvi korak je napraviti funkcionalni prototip, a onda tek kreće daljnji razvoj, inovacija i dizajn. Naša funkcija je provesti istraživanje i analize, te razvoj do konačne dokumentacije” – rekao je Maričić.

Primorsko-goranska županija objavila je i da će “PGŽ Lab” u prvoj fazi biti usmjeren na izradu inovativnog ortopedskog pomagala putem tehnologije 3D modeliranja, dok će se u narednim fazama osigurati povezivanje raznih dionika poput akademske zajednice, studenata, učenika, nezaposlenih mladih osoba, predstavnika privatnog i javnog sektora te neprofitnih organizacija, kako bi se kroz zajednički multidisciplinarni rad osmislila kvalitetna rješenja za društvene probleme. U kasnijoj fazi planirano je da ovaj program djeluje kroz nekoliko laboratorija koji će prvenstveno pokrivati ruralno područje Županije.

 

Medicinski fakultet izradit će inovativno ortopedsko pomagalo za starije osobe
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap