Kako se prijaviti u dom umirovljenika? Ovo je procedura koju morate proći!

Jasmina Grgurić
20. siječnja 2020.
Novosti
A- A+

Za smještaj starijih osoba u javne domove umirovljenika, Hrvatska u svojih 55 državnih i županijskih domova nema dovoljno kapaciteta. U njima se nalazi oko 11.000 korisnika, dok je na listama čekanja više od 70.000 osoba koje su predale zahtjev. Od predaje zahtjeva do smještaja može proći više od deset godina pa mnogi građani to čine dok još ni ne pomišljaju na preseljenje iz vlastitih domova. Kako bismo vam olakšali postupak predaje zahtjeva, provjerili smo što vam je sve potrebno da biste se prijavili u dom za starije i nemoćne osobe.

Od bezbrižna života u domu dijeli nas duga procedura i godine čekanja (foto: J. Grgurić)

Otišli ste u mirovinu, ali na život u staračkom domu još ni ne pomišljate. Ipak, za deset, 20 ili više godina ne želite ostati sami i pasti na teret bližnjima. Jedna od opcija jest da se na vrijeme prijavite za smještaj u dom umirovljenika.

“Kako bi starija osoba realizirala smještaj u dom socijalne skrbi, potrebno je obratiti se domu socijalne skrbi zahtjevom za smještaj uz koji se dostavlja relevantna dokumentacija. Na temelju dostavljene dokumentacije, dom socijalne skrbi donosi odluku o prijemu starije osobe na smještaj te sklapa ugovor o pružanju usluge smještaja” – odgovorili su nam iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Uz dokumentaciju, trebate ispuniti i zahtjev

Provjerili smo kako to izgleda konkretno.

Najprije trebate pribaviti potrebnu dokumentaciju. To su preslika domovnice, rodnog lista, osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice, ali i potvrde o prihodima. Priložiti trebate i povijest bolesti te liječničku svjedodžbu za prijem u Dom prilikom smještaja.

Kako u dom kada je osobi hitno i nema novca? Ovo je postupak preko Centra za socijalnu skrb!

Trebat će vam i otpusna pisma iz bolnice te pisana izjava tko će snositi razliku troškova smještaja i troškove sahrane, ovjerena kod javnog bilježnika, a koju treba dostaviti kod smještaja.

Također, napisati trebate i zamolbu za smještaj s kratkim životopisom. U obrascu/zamolbi navodite općenite podatke, zanimanje, bračni i stambeni status, braću i sestre, zdravstveno stanje, djecu i njihove kontakte te razloge za smještajem i vrstu smještaja.

Zahtjevi s navedenom dokumentacijom primaju se putem urudžbenog zapisnika i predaju socijalnom radniku. Odlukom Komisije za prijam i otpust korisnika potencijalni korisnik stavlja se na listu čekanja. Prije smještaja, korisnik se poziva na razgovor putem kojeg se upoznaje s načinom života i rada u Domu uz obvezu pisane suglasnosti o prihvaćanju odredbi Pravilnika o kućnom redu.

 

Smještaj preko Centra za socijalnu skrb

Drugi način smještaja u dom jest temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb, prema uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi. Pritom je riječ o ovisnim starijim i teško bolesnim osobama kojima je prijeko potrebna pomoć i njega.

Cijene u domovima za starije: Smještaj u dvokrevetnoj sobi od 2.500 do 7.500 kuna!

“Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da se dugotrajni smještaj priznaje korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih stambenih potreba. Dugotrajni smještaj priznaje se funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe” – pojasnili su nam iz nadležnog Ministarstva.

Također, dugotrajni smještaj priznaje se i osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način.

Dugotrajni se smještaj neće priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način.