Kako ostvariti njemačku mirovinu sa stažem iz inozemstva?

Jasmina Grgurić Zanze
13. svibnja 2022.
Novosti
A- A+

Minimalni staž osiguranja za dugotrajne osiguranike koji žele otići u mirovinu sa 63 godine u Njemačkoj je 35 godina. Ako tamo niste odradili toliko, ali jeste u nekim drugim državama članicama EU-a, zbrojem dva staža možete ispuniti potreban uvjet.

Euri u Hrvatsku putuju iz 15 zemalja za oko 180.500 umirovljenika (Pixabay)

Radni staž stečen u inozemstvu važan je faktor za stjecanje prava na mirovinu. Na to podsjeća i njemačko mirovinsko osiguranje u Berlinu. Naime, svatko tko je radio u inozemstvu, na primjer u drugim zemljama EU-a, trebao bi to prijaviti nadležnoj agenciji za mirovinsko osiguranje, navodi Fenix.

Kada u mirovinu ako radnog staža imamo u dvije države s različitim uvjetima?

Minimalni staž osiguranja za dugotrajne osiguranike koji žele otići u mirovinu sa 63 godine u Njemačkoj je 35 godina. Ako tamo niste odradili toliko, ali jeste u nekim drugim državama članicama EU-a, zbrojem dva staža možete ispuniti potreban uvjet.

Dva staža  zbrajaju se u skladu sa pravom između država Europske unije, kao i u Lihtenštajnu, Islandu, Norveškoj i Švicarskoj. Također, Njemačka je sklopila sporazume o socijalnom osiguranju s mnogim drugim zemljama koji također sadrže pravila o agregaciji, među kojima su Tunis, Turska, SAD i Australija.

Ako su uvjeti za mirovinu ispunjeni, svaka zemlja isplaćuje naknadu iz razdoblja koje je u njoj navršeno. Isplate mirovina stoga se mogu isplatiti iz više država u isto vrijeme. Isto tako, ako ne dosegnete minimalni staž osiguranja unatoč zbrajanju razdoblja, obično vam se mogu vratiti uplaćeni doprinosi, navodi Fenix.

 

Kako ostvariti njemačku mirovinu sa stažem iz inozemstva?
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap