Ima li udovica umirovljenika pravo na mirovinu, iako nikada nije radila?

Jasmina Grgurić
13. kolovoza 2020.
Novosti
A- A+

Snaći se u moru pravnih propisa i tumačenja, pogotovo kada je o mirovinskom sustavu riječ, nije nimalo lako. Kako bismo riješili jednu od čestih dilema, donosimo odgovor na pitanje koji nam je postavila jedna čitateljica, a tiče se ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu u slučaju kada udovica nikada nije radila, nego je cijeli život provela kao kućanica.

Ilustracija: Rawpixel

Nakon što naš bračni partner umre, imamo pravo naslijediti njegovu mirovinu, i to u iznosu od 70 posto ukoliko nam se to isplati više nego zadržati vlastitu. Obećanje da će u ovom mandatu uvesti pravedniji izračun obiteljske mirovine dao je HDZ pa bi postotak takvih naslijeđenih primanja trebao biti veći kako naši stari samci, mahom udovice, ne bi živjeli na rubu gladi.

No, što kada je riječ o udovici umirovljenika koja nikada nije radila, primala plaću, a samim time ni mirovinu?

Osigurana kao član obitelji

“Kakva prava ima udovica umirovljenika koja nikad nije radila, već je cijeli život provela kao kućanica? Radi se o mojim roditeljima, tata je umirovljenik, 89 godina, a mama ima 85” – pita gospođa Slavica.

Ukratko, ona ima pravo naslijediti mirovinu, bez obzira što nikada nije radila. Detaljnije odgovore potražili smo u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

“Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, u slučaju smrti korisnika starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine ili invalidske mirovine udovica je osigurana kao član njegove obitelji, neovisno o činjenici je li ostvarila mirovinski staž ili ga nije ostvarila, odnosno je li ikad bila u radnom odnosu ili obavljala samostalnu djelatnost” – kažu nam iz HZMO-a.

Najmanje 50 godina života kao uvjet

Prema odredbama članka 67. Zakona o mirovinskom osiguranju, udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti bračnog druga korisnika starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine ili invalidske mirovine ako je do smrti bračnog druga, po kojemu joj to pravo pripada, navršila 50 godina života ili ako je mlađa od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga.

Obiteljska mirovina: Što kada umre bračni partner s većim primanjima?

Također, udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu po ocu, a udovica obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci. Udovica kod koje tijekom trajanja prava na toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

Udovica koja do smrti bračnog druga nije navršila 50, ali je imala navršenih 45 godina života, ima pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina života, dok udovica koja je tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu, stečenog obavljanjem roditeljskih dužnosti prema djeci, navršila 50 godina života, zadržava pravo na obiteljsku mirovinu trajno, a ako joj to pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, može pravo ponovno ostvariti kada navrši 50 godina života.

Ista prava ima i izvanbračni drug

Udovica koja je do smrti bračnog druga ili prestanka prava na obiteljsku mirovinu navršila 45 godina života, stječe pravo na obiteljsku mirovinu i prije navršenih 50 godina života, ako kod nje nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti.

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, radi ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, s udovicom je izjednačen i izvanbračni drug, koji ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetima kako je navedeno, a pravo ostvaruje na temelju statusa izvanbračne zajednice utvrđenog u izvanparničnom postupku, uz uvjet da je izvanbračna zajednica postojala na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije i da je trajala najmanje tri godine.

 

Ima li udovica umirovljenika pravo na mirovinu, iako nikada nije radila?
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap