Što nakon uvođenja eura? Donosimo sve detalje o dvojnom iskazivanju i zaokruživanju cijena

Milan Dalmacija
30. srpnja 2022.
Novosti
A- A+

Brojne promjene tijekom uvođenja eura dogodit će se u trgovini i drugim uslužnim djelatnostima. Država je na stranici euro.hr objasnila kako će zaštititi građane od neopravdanog rasta cijena.

trgovina za umirovljenike

Foto: Youtube screenshot

Hrvatska od 1. siječnja uvodi euro kao svoju službenu valutu. Pripreme za ovaj proces trajale su više od dvije godine, a prvi opipljivi znaci se već vide.

Neki trgovački centri već su počeli s dvojnim iskazivanjem cijena, iako je ono obvezno tek od 5. rujna. Mnogi već sad preračunavaju svoje plaće i mirovine, prema tečaju od 7,534550 kuna za jedan euro, po kojem će se obaviti valutna zamjena. Već se zna da će se do 15. siječnja moći plaćati i u kunama, a nakon toga datuma u potpunosti nastupa euro.

Hoće li sve poskupjeti? Za koliko? Hoće li trgovci to nastojati iskoristiti? Odgovore na ta i brojna druga pitanja ponudili su stručnjaci Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, energetike i održivog razvoja te Vlade Republike Hrvatske na internetskoj stranici euro.hr, a mi vam donosimo odgovore na ona najzanimljivija.

Hoće li se zbog uvođenja eura povećati cijene?

– Cijene se u biti neće povećati zbog uvođenja eura. Učinak rasta cijena zbog uvođenja eura bit će vrlo blag i jednokratan, a na osnovi iskustva drugih zemalja koje su uvodile euro od 2007. naovamo, procjenjuje se da će iznositi samo 0,2 postotna boda u godini uvođenja eura. Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u državama članicama koje su već uvele euro bio je vrlo blag. Primjerice, učinak uvođenja eura na inflaciju u novim državama članicama bio je privremen i iznosio je prosječno 0,23 postotna boda. Nakon uvođenja eura u Slovačkoj 1. siječnja 2009. zabilježen je jednokratni učinak na rast inflacije od 0,3 postotna boda, a sličan učinak primijećen je i 2007. u Sloveniji, te Malti i Cipru u 2008. godini.

Koliko ćete plaćati kavu, jaja i mlijeko u eurima? Preračunali smo cijene pojedinih usluga i proizvoda

Vlada će veliku pozornost posvetiti zaštiti potrošača i poduzet će mjere kako bi spriječila neispravno preračunavanje cijena i eventualne zloporabe pri zaokruživanju cijena u novoj valuti te iskorištavanje zamjene valute za povećanje cijena. Eventualno nepošteno zaokruživanje cijena pri konverziji svest će se na minimum primjerenim mehanizmima praćenja postupka konverzije, među čijim će glavnim mjerama biti dvojno iskazivanje cijena u razdoblju prije i nakon uvođenja eura.

Smiju li poslovni subjekti mijenjati cijene tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja?

– Poslovnim subjektima nije zabranjeno mijenjati cijene, no uvođenje eura ne smije biti razlog promjene cijene. Ako dođe do opravdane promjene cijene u kuni u razdoblju od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2022., cijena u kuni mijenja se te se nova utvrđena cijena preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Ako dođe do opravdane promjene cijene u euru nakon 1. siječnja 2023., cijena u euru mijenja se te se nova utvrđena cijena preračunava u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Tko je sve dužan provoditi obvezu dvojnog iskazivanja cijena?

– Obveza dvojnog iskazivanja cijena odnosit će se na sve poslovne subjekte u nefinancijskom i financijskom sektoru, odnosno trgovce i na druge pružatelje usluga, uključujući restorane, kafiće, hotele, kozmetičke salone, banke i druge financijske institucije, u njihovim odnosima s potrošačima. Osim na privatni sektor, obveza dvojnog iskazivanja cijena odnosit će se i na subjekte iz javnog sektora. Tijela državne uprave i poduzeća iz javnog sektora tako će biti dužna dvojno iskazivati cijene u svim dokumentima koje proizvode i kojima se služe u odnosima s građanima. Primjerice, u rješenjima o povratu poreza, poreznom dugu, potvrdama o isplati plaća, isplati mirovina ili socijalnih naknada, na računima za komunalne usluge i slično.

Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na računu?

– Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu. Model dvojnog iskazivanja iznosa, odnosno način na koji će dvojni iznosi biti prikazani na računu ostavlja se na izbor poslovnom subjektu. Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Je li potrebno dvojno iskazati PDV na računu?

– PDV na računu nije potrebno dvojno iskazati.

Kako će se osigurati da trgovci ne iskoriste zamjenu valute za povećanje cijena?

– Prelazak na novu valutu može privremeno otežati usporedbu cijena, što bi neka poduzeća mogla pokušati iskoristiti za povećanje vlastite dobiti. S ciljem da se to spriječi, načelo zaštite potrošača jedno je od načela definiranih u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kojim je također propisana obveza dvojnog iskazivanja cijena. Ta će obveza biti na snazi četiri mjeseca prije uvođenja eura – preciznije, od 5. rujna 2022. i snazi ostat će na snazi sve do isteka 12 mjeseci nakon uvođenja eura. Dvojno iskazivanje cijena omogućit će potrošačima da lakše uoče trgovce i ostala poduzeća koji neopravdano povećaju cijene pri konverziji u novu valutu. Taj se mehanizam pokazao vrlo učinkovitim u državama članicama koje su već uvele euro.

HZMO nam otkrio kada će se mirovine početi dvojno iskazivati u eurima i kunama

Nadležna tijela pomno će nadzirati poštivanje obveze dvojnog iskazivanja cijena, ali će i pratiti preračunavaju li se cijene na propisani način (primjenom fiksnog tečaja konverzije u punom brojčanom iznosu, dakle uključujući svih šest znamenaka). Potrošači će u ovom razdoblju svoje pritužbe moći različitim kanalima prijavljivati nadležnim tijelima i tako pridonijeti ispravnom preračunavanju cijena.

Nadležna će tijela također organizirati detaljno praćenje kretanja cijena i o tome obavještavati javnost te će pozvati trgovce i ostala poduzeća da se priključe inicijativi Etičkog kodeksa koji će promicati ispravno preračunavanje cijena i općenito etično postupanje prilikom prelaska na euro.

Što se smatra neopravdanim povećanjem cijena?

– Samo uvođenje eura nikako ne smije biti niti je opravdan razlog za povećanje cijena robe i usluga. Prema načelu zaštite potrošača proizlazi da potrošač ne smije biti u nepovoljnijem financijskom položaju nego što bi bio da euro nije uveden.

Kao i u svim drugim situacijama, i u razdoblju dvojnog iskazivanja nužno je ispravno i točno primijeniti pravila preračunavanja i zaokruživanja, što znači da cijena mora biti ispravno preračunata i navedena, tj. informativni obračun u valuti koja je bila ili koja će biti službena mora ispravno odražavati cijenu koja se naplaćuje potrošaču i ne smije se zaokruživati ni naviše, ali ni naniže. Omjer iskazanih cijena u kuni i euru mora odgovarati matematičkoj operaciji, odnosno pravilima preračunavanja i zaokruživanja primjenom fiksnog tečaja konverzije u njegovu punom brojčanom iznosu.

euro kovanica
Hrvatska i službeno dobila zeleno svjetlo za ulazak u eurozonu, evo tečaja

To konkretno znači da od početka razdoblja obveznoga dvojnog iskazivanja do dana uvođenja eura u svrhu informiranja potrošača, cijena koja se naplaćuje u kuni mora biti preračunata i istaknuta i u euru, uz ispravnu primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Od dana uvođenja eura do završetka razdoblja dvojnog iskazivanja cijena koja se naplaćuje u eurima mora biti ispravno preračunata i navedena u kuni, i to s ciljem informiranja potrošača te uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

Ključno načelo uvođenja eura jest zaštita potrošača i potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden. Samo uvođenje eura nikako ne smije biti niti je opravdan razlog za povećanje cijena proizvoda!

Smiju li poslovni subjekti zaokružiti cijenu naniže?

– Poslovni subjekti mogu i moći će sniziti cijenu koju naplaćuju potrošaču, tj. nakon preračunavanja iz kune u euro cijenu u euru zaokružiti naniže, međutim zabranjeno je zaokruživanje naviše. To je u suprotnosti s pravilima zaokruživanja i protivno je temeljnim načelima iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH, a osobito načelu zaštite potrošača. U razdoblju dvojnog iskazivanja novoformirana snižena cijena zaokružena naniže mora biti ispravno preračunata, tj. informativni obračun u valuti koja je bila ili koja će biti službena mora ispravno odražavati cijenu koja se naplaćuje potrošaču i ne smije se zaokruživati ni naviše, ali ni naniže. Omjer iskazanih cijena u kuni i euru mora odgovarati matematičkoj operaciji, odnosno pravilima preračunavanja i zaokruživanja primjenom fiksnog tečaja konverzije u njegovu punom brojčanom iznosu.

Copy link
Powered by Social Snap