Crveni križ poziva stradale u potresu da se prijave za dodjelu jednokratne pomoći

Josip Mihaljević
27. srpnja 2020.
Istaknuto
A- A+

Hrvatski Crveni križ (HCK) nakon potresa prikupio je od fizičkih i pravnih osoba te međunarodnih organizacija dva milijuna kuna, a ta će sredstva biti dodijeljena najugroženijim koategorijama s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije te Krapinsko-zagorske županije.

potres

Foto: Youtube screenshot

Hrvatski Crveni križ (HCK) prikupio je oko 2 milijuna kuna donacija za osobe stradale u potresu 22. ožujka,a ta će sredstva biti dodijeljena najugroženijim kategorijama s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije te Krapinsko-zagorske županije.

1.99 €
14.99 kn
prije:
3.98 €
29.99 kn
Prelistajte katalog

Jar tablete

63, 75 ili 100 komada
11.94 €
89.96 kn
prije:
23.89 €
180.00 kn
Prelistajte katalog
3.85 €
29.01 kn
prije:
7.70 €
58.02 kn
Prelistajte katalog
9.28 €
69.92 kn
prije:
15.93 €
120.02 kn
Prelistaj katalog
Tečaj €/kn: 7,53450

Prošloga tjedna uputili su javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći osobama čije su nekretnine stradale u potresu.

Javni poziv otvoren je od 21. srpnja 2020. do 17. kolovoza 2020. godine.

Uvjeti za prijavu

Javni poziv upućen je fizičkim osobama – vlasnicima obiteljskih kuća, stanova i zaštićenim najmoprimcima slabijeg socijalnog statusa koji su imali prebivalište/boravište na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije na dan 22. ožujka 2020. godine.

Za potrebe ovog javnog poziva, osobama slabijeg socijalnog statusa smatraju se:

  • kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade
  • samohrani roditelji s ukupnim mjesečnim primanjima manjim ili u visini bruto minimalne plaće u RH za 2020. godinu (4.062,51 kuna)
  • kućanstva u kojima su svi članovi umirovljenici s mirovinom manjem od 2.000 kuna svakog člana pojedinačno
  • samci s ukupnim primanjima manjim ili u visini 2.485 kuna
  • obitelji s troje ili više djece s ukupnim mjesečnim primanjima do visine ili manjim od prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu u travnju 2020. godine (7.637 kuna)
  • kućanstva u kojima ukupna primanja nisu veća od 2.000 kuna po članu kućanstva

Iznos pomoći

Jednokratna novčana pomoć dodijelit će se, po odobrenom zahtjevu, u iznosu utvrđenom po članu kućanstva, a visina iznosa utvrdit će se Odlukom Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa i Odlukom izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, ovisno o broju podnesenih zahtjeva prema ukupno raspoloživim prikupljenim donacijskim sredstvima.

Potrebno je dosta dokumentacije

Zahtjev podnose vlasnici obiteljskih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci koji su imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije u vrijeme potresa i koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja), odnosno „crvenom oznakom“.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sve članove njegovog kućanstva, a ove stvari su dužni ispuniti:

  1. Izjavu o zajedničkom kućanstvu
  2. Izjavu da vlasnik odnosno zaštićeni najmoprimac i njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s vlasnikom ili zaštićenim najmoprimcem, na području udaljenom 50 kilometara od oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan
  3. Privolu Hrvatskom Crvenom križu za obradu podataka u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev, izjave i privolu, dostaviti na uvid zaključak Grada Zagreba o davanju stana u najam na određeno vrijeme do povratka u obnovljeni stan/kuću koje su koristili do potresa 22.03.2020.

Ako podnositelju zahtjeva nije izdan zaključak Grada Zagreba o davanju stana u najam na određeno vrijeme do povratka u obnovljeni stan/kuću koje su koristili do potresa 22.03.2020., uz zahtjev je dužan dostaviti na uvid:

1. Dokaz o vlasništvu ili statusu zaštićenog najmoprimca oštećene nekretnine,
2. Dokaz o oštećenosti nekretnine,
3. Dokaz o prebivalištu/boravištu, te
4. Dokaz o ispunjenju socijalnog statusa sukladno jednom od predviđenih socijalnih kriterija.

Detaljne uvjete možete provjeriti OVDJE.

“Podnositeljima zahtjeva dostavit će se Odluka kojom se odobrava zahtjev i temeljem koje će Hrvatski Crveni križ po proteku roka za prigovore i konačnosti donesenih izvršiti uplatu dodijeljene novčane pomoći na tekući račun podnositelja zahtjeva u roku od 15 dana od dana konačnosti svih donesenih odluka/zadnje donesene odluke”, objavio je Hrvatski crveni križ.

 

Popularno
1.99 €
14.99 kn
prije:
3.98 €
29.99 kn
Prelistajte katalog

Jar tablete

63, 75 ili 100 komada
11.94 €
89.96 kn
prije:
23.89 €
180.00 kn
Prelistajte katalog
3.85 €
29.01 kn
prije:
7.70 €
58.02 kn
Prelistajte katalog
9.28 €
69.92 kn
prije:
15.93 €
120.02 kn
Prelistaj katalog
Tečaj €/kn: 7,53450
Share via
Copy link
Powered by Social Snap