Stanje u mirovinskim fondovima: Rastu sve brojke osim uplata u treći stup

Milan Dalmacija
6. ožujka 2023.
Mirovine
A- A+

HANFA je objavila mjesečno izvješće o stanju u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te mirovinskim osiguravajućim društvima za siječanj ove godine. Broj članova u fondovima raste, kao i sredstva u drugom stupu. No, pao je broj uplata u dobrovoljni mirovinski sustav. Prinosi na godišnjoj razini i dalje su negativni.

raiffeisen mirovinski fondovi

Foto: Pexels

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) sa zakašnjenjem je objavila mjesečno izvješće o stanju u mirovinskim fondovima za siječanj. Na kašnjenje su utjecali uvođenje eura, ali i male promjene u obuhvatu analiziranih financijskih institucija.

4.51 €
33.98 kn
prije:
5.97 €
44.98 kn
Prelistajte katalog
1.99 €
14.99 kn
prije:
3.32 €
25.01 kn
Prelistajte katalog

Nila

Odabrani proizvodi
Sniženo 40 %
Prelistajte katalog

Dječja guralica

Pravi balone od sapunice
19.99 €
150.61 kn
Prelistajte katalog
Tečaj €/kn: 7,53450

Tako su obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju siječnja 2023. ukupno 2.183.840 članova, odnosno 4.789 članova (0,22 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 85,2 posto, u kategoriji A 11,0 posto, te u kategoriji C 3,9 posto od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.986 novih članova u siječnju njih 5.845 (97,6 posto) automatizmom je rasporedio Regos.

Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u siječnju je prestalo članstvo za 1.197 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 90,1 milijun eura (0,5 posto neto imovine s kraja 2022.). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 16,8 milijuna eura (0,1 posto neto imovine s kraja 2022.), što je 15,8 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Mjesečno izvješće HANFA-e za siječanj 2023. | Foto: HANFA

Neto imovina OMF-ova na kraju siječnja 2023. iznosila je 17,9 milijardi eura, što je za 366,2 milijuna eura (2,1 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju siječnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,8 posto za kategoriju A, 1,8 posto za kategoriju B i 0,3 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -1,4 posto za kategoriju A, -3,1 posto za kategoriju B i -4,6 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,6 posto za Mirex A, 5,0 posto za Mirex B i 3,3 posto za Mirex C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju siječnja 2023. iznosila su 11,2 milijarde eura (62,5 posto imovine) te se njihov udio smanjio za 0,9 postotnih bodova na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,9 postotnih bodova na mjesečnoj razini te su ona na kraju siječnja 2023. iznosila 21,1 posto imovine OMF-ova (3,8 milijardi eura). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,6 posto, a ulaganja u strane dionice 8,5 posto imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 1,9 milijardi eura (10,8 posto imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,2 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su na kraju siječnja 4,8 posto imovine i iznosili su 858,2 milijuna eura.

Pad uplata u trećem stupu

U siječnju 2023. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,2 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,01 posto, čime su spomenuti fondovi brojali 375.569 (ODMF) odnosno 47.713 (ZDMF) članova.

raiffeisen mirovinski fondovi
Stanje u mirovinskim fondovima na kraju 2022. godine: Jedan podatak se posebno ističe

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju 2023. iznosile su 10 milijuna eura (0,9 posto neto imovine s kraja prosinca 2022.), odnosno 28,1 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju 2023. iznosile su 4,8 milijuna eura, što je za 1,3 milijuna eura (35,8 posto) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 70,5 posto, isplate zbog promjene fonda 25,1 posto, a isplate zbog smrti 4,4 posto ukupnih isplata u siječnju 2023. godine. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 1,2 milijuna eura u formi jednokratnih isplata, 1,2 milijuna eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a milijun eura isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda).

Neto imovina DMF-ova u siječnju se povećala za 25,1 milijuna eura (2,4 posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 milijardu eura. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u siječnju su se kretali od 0,3 do 3,1 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -8,2 do -1,6 posto. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 54,1 posto imovine, zatim dionice s 25,0 posto te investicijski fondovi s 10,9 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,3 postotna boda, a ulaganja u dionice i investicijske fondove povećala su se za 0,7 postotnih bodova.

Usklađivanje u MOD-ovima

Na kraju četvrtog tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 11.113 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.232 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju četvrtog tromjesečja 2022. iznosila je 373,2 milijuna eura, odnosno 98 milijuna eura ili 35,6 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u četvrtom tromjesečju 2022. iznosio je 10,9 milijuna eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 0,8 milijuna eura. Rast stope inflacije imao je utjecaja na poslovni rezultat MOD-ova s obzirom na zakonsku obavezu u skladu s kojom su MOD-ovi dužni usklađivati visinu mirovine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje, za prethodno polugodište.

raiffeisen mirovinski fondovi
Popularno
4.51 €
33.98 kn
prije:
5.97 €
44.98 kn
Prelistajte katalog
1.99 €
14.99 kn
prije:
3.32 €
25.01 kn
Prelistajte katalog

Nila

Odabrani proizvodi
Sniženo 40 %
Prelistajte katalog

Dječja guralica

Pravi balone od sapunice
19.99 €
150.61 kn
Prelistajte katalog
Tečaj €/kn: 7,53450
Widget not supported!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap