Stanje fondova u veljači: Broj članova i dalje raste, prinosi se primiču plusu

Milan Dalmacija
27. ožujka 2023.
Mirovine
A- A+

Mjesečno izvješće HANFA-e za veljaču pokazuje blagi oporavak mirovinskih fondova. Ipak, vrijedi primijetiti daljnji rast članova drugog stupa te veći iznos isplata negoli uplata u fondovima trećeg stupa. Braniteljski fond također je rastao tijekom veljače.

Pixabay

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je svoje redovito mjesečno izvješće o stanju u mirovinskim fondovima, koje se ovoga puta odnosi na veljaču. Prema tom izvješću, obvezni su mirovinski fondovi (OMF) krajem veljače imali ukupno 2.187.513 članova, odnosno 3.673 člana (0,17 posto) više u odnosu na prethodni mjesec.

Pri tome se u kategoriji B nalazilo 85 posto, u kategoriji A 11,01 posto, a u kategoriji C 3,9 posto od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.447 novih članova u veljači, njih 4.292 (96,5 posto) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u veljači je prestalo članstvo za 774 osiguranika.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u veljači iznosili su 95,6 milijuna eura (0,5 posto neto imovine s kraja siječnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 11,5 milijuna eura (0,1 posto neto imovine s kraja siječnja), što je 31,8 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Novac i depoziti čine mali udio imovine fondova

Neto imovina OMF-ova na kraju veljače 2023. iznosila je 18 milijardi eura, što je za 116,8 milijuna eura (0,7 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju veljače nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,8 posto za kategoriju A, 0,2 posto za kategoriju B i -0,6 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 3,4 posto za kategoriju A, -0,1 posto za kategoriju B i -3,3 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,6 posto za Mirex A, pet posto za Mirex B i 3,2 posto za Mirex C.

Mjesečno izvješće HANFA-e za veljaču 2023. | Foto: HANFA

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju veljače 2023. iznosila su 11,3 milijarde eura (62,5 posto imovine) te se njihov udio povećao za neznatnih 0,02 postotna boda. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,4 postotna boda na mjesečnoj razini, te su ona na kraju veljače 2023. iznosila 21,4 posto imovine OMF-ova (3,9 milijardi eura). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,7 posto, a ulaganja u strane dionice 8,7 posto imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su dvije milijarde eura (11,4 posto imovine), te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,6 postotnih bodova u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u veljači 3,6 posto imovine, odnosno 641,7 milijuna eura.

Manje uplata, više isplata iz trećeg stupa

Više uplata manje vrijedi: Prinosi u mirovinskim fondovima mogli bi i dalje 'skakati', Šemper ponudio rješenje

Što se tiče stanja u veljači u trećem stupu, broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,2 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,2 posto, čime su spomenuti fondovi imali 376.348 (ODMF), odnosno 47.630 (ZDMF) članova.

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u veljači 2023. iznosile su 8,7 milijuna eura (0,8 posto neto imovine s kraja siječnja 2023.), odnosno 1,3 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u veljači 2023. iznosile su 5,6 milijuna eura, što je za 0,8 milijuna eura (17,8 posto) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu.

Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 74,2 posto, isplate zbog promjene fonda 19,2 posto, a isplate zbog smrti 6,6 posto ukupnih isplata u veljači. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 1,7 milijuna eura u formi jednokratnih isplata, 1,3 milijuna eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a 1,1 milijun eura isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda).

Prinosi polako ulaze u plus

Neto imovina DMF-ova u veljači se povećala za 3,6 milijuna eura (0,3 posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 milijardu eura. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u veljači su se kretali od -0,9 do jedan posto, a prinosi na godišnjoj razini od -4,7 do 3,4 posto. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 54,1 posto imovine, zatim dionice s 24,3 posto te investicijski fondovi s 10,2 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,5 postotnih bodova, baš kao i ulaganja u dionice, a udio ulaganja u investicijske fondove povećao se za 1,3 postotna boda.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju veljače iznosila je 136,8 milijuna eura (mjesečni rast od 4,1 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 4,1 posto.

Copy link
Powered by Social Snap