Široka lepeza: U jednoj zemlji umirovljenici imaju pravo tražiti naknadu čak i za renovaciju stana

Milan Dalmacija
9. veljače 2023.
Mirovine
A- A+

Osim za osnovne životne potrebe, umirovljenici u Njemačkoj imaju pravo na širok dijapazon naknada na koje imaju pravo. Hoće li ih dobiti ovisi i o tome koliki su im prihodi, ali i rashodi te kakvo im je zdravlje. Tako je osim naknade za osnovnu sigurnost moguće dobiti i naknadu koja pokriva troškove stanarine i režija ili čak naknadu za preuređenje stana u slučaju da je riječ o teže pokretnoj osobi.

Njemački umirovljenici mogu dobiti i naknadu za troškove stanarine i režija | Foto: Ilustracija

Kriza zbog inflacije zahvatila je i Njemačku, a naročito njene umirovljenike. Već ranije smo pisali o tome kako u Njemačko mirovinsko osiguranje stiže sve veći broj zahtjeva za isplatom socijalnih naknada.

Tako svi oni koji svojom mirovinom i imovinom ne mogu pokriti životne troškove, trebaju službi socijalne skrbi predati zahtjev za socijalni dodatak, odnosno osnovna sigurnost, kako to tamo nazivaju. Naknada se isplaćuje svima čije su mirovine manje od 924 eura, a kriteriji za ostvarenje zahtjeva su još starosna dob, stupanj invaliditeta i trajno prebivalište u Njemačkoj. Zahtjev je potrebno obnavljati svake godine.

No, socijalne službe u Njemačkoj brinu i o tome koliko građani troše. Naime, u pojedinim regijama, financijske se potpore isplaćuju ovisno o, primjerice, cijeni najma. Tako je moguće dobiti naknade za standardne potrebe, troškove smještaja i grijanja, doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje za dugotrajnu njegu te dodatne potrebe.

Financijske potpore ovise i o troškovima

Naknada za standardne potrebe od 1. siječnja iznosi 502 eura za samca, odnosno 451 euro za člana kućanstva. Ta je naknada namijenjena pokrivanju životnih troškova, poput kupnje odjeće, kućanskih aparata, hrane ili za plaćanje popravaka, piše Fenix Magazin.

Ni u Njemačkoj nije bajno: Sve više umirovljenika traži socijalni dodatak, 900 € im nije dosta za život

Nezaposleni, odnosno oni koji nikad nisu uplaćivali doprinose za mirovinsko osiguranje, mogu računati na naknadu od 449 eura ako su samci ili 809 eura, ako su članovi zajedničkog kućanstva, o čemu više možete čitati ovdje. Osim toga, moguće je dobiti i naknadu za stanarinu i režije, pri čemu se u obzir uzimaju stvarni troškovi. Kako bi odredile što je primjereno, ustanove za socijalnu skrb koriste lokalni indeks stanarine.

Uz to, moguće se prijaviti za stambenu naknadu. Pravo na nju imaju umirovljenici čiji je mjesečni neto dohodak manji od posebno određene razine dohotka. Visina stambene naknade ovisi o prihodima kućanstva, broju članova i visini stanarine. No, pritom se ne računa stvarni iznos najamnine, već je on podijeljen na sedam razina. Stambena naknada dostupna je samo na temelju zahtjeva nadležnom tijelu za stambene naknade općinske, gradske, javne ili okružne uprave i ne dodjeljuje se retroaktivno, osim u slučaju da umirovljenici nisu primili naknadu za osnovnu sigurnost.

Naknade za zdravstvo i njegu

Umirovljenici mogu dobiti i naknade za zdravstveno osiguranje te za dugotrajnu njegu u slučaju da nisu obvezno osigurani, odnosno da u drugoj polovici svog radnog vijeka nisu imali najmanje 90 posto uplaćenog obveznog zdravstvenog osiguranja.

euro kovanice
Ako u Njemačkoj ne radite, možete dobivati pomoć od 449 ili 809 eura, evo o čemu se radi

Oni koji, pak, imaju obvezno zdravstveno osiguranje moraju plaćati participaciju za lijekove, pomagala i medicinske tretmane. No, zdravstveno osiguranje snosi troškove koji prelaze limit od dva posto bruto obiteljskog dohotka, odnosno jedan posto u slučaju kronične bolesti.

Umirovljenici o kojima kod kuće skrbi rodbina primaju naknadu za njegu od državnih ili privatnih društava za zdravstveno osiguranje. U pravilu oni kojima je potrebna njega novac prosljeđuju osobi koja se za njih skrbi, ali to nije obvezno. Visina naknade ovisi o stupnju njege, a kreće se od nula do 901 eura.

Ovisno o stupnju skrbi, umirovljenici mogu angažirati osiguravajuće društvo kako bi dobili subvenciju do 4.000 eura za preuređenje stana, odnosno ugradnju rampe, podizača te proširenje vrata ili prilagođavanje kupaonice. Subvencija se može ponovno dodijeliti ako se zdravstveno stanje toliko pogorša da su potrebne daljnje preinake.

Uz sve navedeno, njemački umirovljenici dobivaju i paušalnu cijenu energenata. Naknadu troškova moguće je zatražiti do 30. lipnja, ako obračun još nije stigao.

Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap