Pregled stanja mirovinskih fondova: Blagi rast u drugom stupu dok se prinosi u trećem kolebaju

Milan Dalmacija
25. svibnja 2023.
Mirovine
A- A+

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je uobičajeno mjesečno izvješće o stanju u sektoru financijskih usluga za travanj. U izvješću su detaljno obrađene i aktivnosti obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te Fonda hrvatskih branitelja, kao jednog od mnogobrojnih investicijskih fondova.

euri u rukama

Euro | Foto: mirovina.hr

Dostupni podaci otkrivaju da su obvezni mirovinski fondovi (OMF) krajem travnja imali ukupno 2.195.339 članova, odnosno 3.831 člana (0,17 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 84,6 posto, u A kategoriji 11,5 posto, te u C kategoriji 3,9 posto od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.656 novih članova u travnju njih 4.527 (97,2 posto) automatizmom je u fondove rasporedio REGOS. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 825 osiguranika.

Blagi rast prinosa i imovine

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 98,6 milijuna eura (0,6 posto neto imovine s kraja ožujka). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 9,5 milijuna eura (0,1 posto neto imovine s kraja ožujka), što je 19,7 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova krajem prošlog mjeseca iznosila je 18,4 milijarde eura, što je za 164,4 milijuna eura (0,9 posto) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju travnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su jedan posto za kategoriju A, 0,4 posto za kategoriju B i 0,3 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,5 posto za kategoriju A, 0,4 posto za kategoriju B i -1,3 posto za kategoriju C, a anualizirani, odnosno godišnji prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 posto za Mirex A, 5,0 posto za Mirex B i 3,2 posto za Mirex C.

Mjesečno izvješće HANFA-e za travanj 2023. | Foto: HANFA

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja iznosila su 11,4 milijardi eura (62,3 posto imovine) te se njihov udio smanjio za 1,8 postotnih bodova na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,1 postotni bod na mjesečnoj razini te su ona iznosila 21,4 posto imovine OMF-ova (3,9 milijardi eura). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,5 posto, a ulaganja u strane dionice 8,9 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su dvije milijarde eura (11 posto imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,4 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 3,8 posto imovine, odnosno 704,2 milijuna eura.

Treći stup se još oporavlja

U trećem stupu, odnosno u osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) broj članova se tijekom travnja povećao se za 0,4 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,03 posto, čime su spomenuti fondovi brojali 379.625 (ODMF) odnosno 47.679 (ZDMF) članova.

mirovinski fondovi
Fondovi časte: Veliki povrat naknada za upravljanje, članovima isplaćeno oko 7,3 milijuna eura

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2023. iznosile su 8,1 milijun eura (0,7 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca.), što je smanjenje od 0,8 milijun eura u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u travnju 2023. iznosile su 3,5 milijuna eura, što je za 1,4 milijun eura (27,9 posto) manje od isplata u prethodnom mjesecu.

Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 71,7 posto, isplate zbog promjene fonda 19 posto, a isplate zbog smrti 9,3 posto ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 milijun eura isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,8 milijuna eura u formi jednokratnih isplata, a 0,6 milijuna eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u travnju se povećala za 10,7 milijuna eura (jedan posto na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 milijardu eura. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u travnju kretali su se od -1,2 do +0,8 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -10 do +3,1 posto.

Blagi pad u Fondu branitelja

Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,3 posto imovine), a zatim dionice (25,2 posto) te investicijski fondovi (12,1 posto). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,7 postotnih bodova, udio dionica za 0,6 postotnih bodova, dok je udio ulaganja u investicijske fondove ostao nepromijenjen u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju travnja iznosila je 135,8 milijuna eura (mjesečni pad od 0,1 posto), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,2 posto.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap