Liječnici u mirovini: Radi sve više osoba starijih od 60 godina, dok liječnici odlaze

Ana Kanazir
29. lipnja 2023.
Zdravlje
A- A+

Broj liječnika koji rade u mirovini na pola radnog vremena je svaki dan sve više. S druge strane, sve je manje liječnika. Također, liječnici, kao i medicinske sestre i medicinsko osoblje nisu zadovoljni uvjetima rada pa su održani prosvjedi, a najavljen je i štrajk. Upravo su zato i predviđanja za budućnost vrlo negativna. O svemu je progovorio i obiteljski liječnik Leonardo Bressan u statusu na svojem Facebook profilu, a mi donosimo tromjesečnu usporedbu kretanja broja liječnika starijih od 60 godina.

Liječnici u kutama i medicinske sestre odlaze iz hodnika

Liječnici | Foto: Unsplash

Dobro je poznato da zdravsto ne stoji najbolje, a to pokazuju i najnoviji podaci na stranici Atlas liječništva, gdje se može vidjeti koliko imamo liječnika, ali i u kojim su zdravstvenim djelatnostima raspoređeni, a može se vidjeti i koliki je broj liječnika starijih od 60 godina. Jednako tako, vidi se kako je sve veći broj liječnika koji rade u mirovini, kojih je trenutno čak 611.

atlas liječnika - broj liječnika u mirovini

Broj liječnika u mirovini | Foto: Atlas liječništva

Liječnici u mirovini su sve češći

Liječnici u kutama i medicinske sestre odlaze iz hodnika
Problemi u obiteljskoj medicini: 'U idućih pet godina ostat ćemo bez 30 posto liječnika'

Liječnika u mirovini je sve više, a to se događa iz više različitih razloga. Prije svega, nedostaje velik broj liječnika, njih čak 271, a također nema ni interesa za specijalizacijama. Najgore stanje je u obiteljskoj medici gdje je udio liječnika 78 posto, odnosno njih čak 185 su stariji od 65 godina. Upravo zato se može reći i da cijeli zdravstveni sustav spašavaju oni koji rade na pola radnog vremena u mirovini, o čemu smo pisali ovdje.

Gledano sveukupno primarnu zdravstvenu zaštitu, broj liječnika starijih od 60 godina koji rade u ovoj kategoriji je 954, odnosno visokih 36 posto od ukupnog broja liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Vidljive su promjene u samo nekoliko dana

Na loše stanje u zdravstvu je upozorio i liječnik obiteljske medicine iz Rijeke, Leonardo Bressan koji je u statusu na svojem Facebook profilu iznio brojeve koji jasno pokazuju kako nedostaje liječnika, a otkrio je i kako je 2014. godine od ukupno 2.287 liječnika obiteljske medicine bilo samo njih 84 starijih od 65 godina, dok je sada, prema podacima Atlasa liječništva, umirovljenika liječnika koji rade na četiri sata ukupno 611, odnosno onih starijih od 65 godina koji rade u obiteljskoj medicini 185.

Također, zanimljivo je kako je na fotografiji koju je Bressan stavio u petak na svoj Facebook profil vidljivo kako je ukupan broj obiteljskih liječnika 2.181, dok je danas taj broj nešto manji i iznosi 2.177, a broj starijih od 60 godina se nije mijenjao u razmaku od petka, pa tako i danas u obiteljskoj medicini radi 796 osoba starijih od 60 godina.

Atlas liječnika - obiteljska medicina

Stariji od 60 godina koji rade u obiteljskoj medicini | Foto: Atlas liječništva

Smanjio se broj liječnika, a povećao broj starijih liječnika

S druge strane, ako usporedimo brojeve iz ožujka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz Atlasa liječništva i one od danas i ovdje se mogu vidjeti znatne razlike. Tako je u ožujku od ukupno 2.654 liječnika u primarnoj zaštiti njih 939 bilo starijih od 60 godina. Danas je situacija nešto drugačija, od 2.642 liječnika, broj liječnika starijih od 60 godina koji rade u ovoj kategoriji je 954, odnosno visokih 36 posto od ukupnog broja liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Točnije, u periodu od tri mjeseca se broj liječnika smanjio, ali se zato povećao broj liječnika koji su stariji od 60 godina. U obiteljskoj medicini danas radi 796 osoba starijih od 60 godina, na ginekologiji radi 75 osoba, a na pedijatriji je njih 83 starije od 60 godina.

 

statistika broja liječnika PZZ

Broj liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ožujku | foto: Screenshot Atlas liječnika

 

atlas liječništva - primarna zdravstvena zaštita

Stariji od 60 godina zaposleni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti | Foto: Atlas liječništva

Budućnost nije sjajna

Bressan nema optimistična predviđanja ni za budućnost pa kaže da će u sljedećih pet godina sustav obiteljske medicine napustiti ukupno 268 liječnika, a poslije toga u idućih pet godina još njih 601. O ovome se govorilo još u siječnju, kada je spomenuto da ćemo u idućih pet godina ostati bez 30 posto liječnika, o čemu smo pisali u ovom tekstu.

– Perspektiva je da ćemo u idućih pet godina ostati bez 30 posto liječnika. Nema odgovora na to tko će ih zamijeniti jer interesa za obiteljsku medicinu nema, a trenutno je na specijalizaciji oko 200 liječnika, rekla je Ban Toskić i dodala kako bi liječnicima trebalo povećati plaće za oko 30 posto, rekla je u siječnju predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine (KoHOM), Nataša Ban Toskić.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap