Zaražena osoba navela vas je kao kontakt ili ste i sami pozitivni? Morate proći 5 koraka!

Jasmina Grgurić Zanze
28. listopada 2020.
Novosti
A- A+

Što učiniti ako nas prijatelj ili kolega s posla koji ima Covid-19, navede kao bliski kontakt ili smo i sami pozitivni na testu? O tomu ne razmišljamo dok se ne dogodi, no nije loše već tada znati što nam je činiti. Zbog bržeg i boljeg snalaženja u toj situaciji Hrvatski zavod za jadno zdravstvo objavio je danas kratke i jednostavne upute.

Foto: Rawpixel

Ako se dogodi da nas osoba pozitivna na Covid-19 navede kao bliski kontakt, ili smo pak i sami pozitivni na testu, moramo proći određenu proceduru. Zbog sve više upita građana o koracima koje je potrebno poduzeti, Hrvatski zavod za javno zdravstvo donosi pojednostavljene i kratke upute koje mogu pomoći što bržem i boljem snalaženju u danoj situaciji.

Za obje situacije postoji pet koraka.

Dobio sam pozitivan nalaz. Što trebam činiti?

1. Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.

2. Obavijestite izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (ako su preoptrećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i slično). Liječnik će vam dati upute o izolaciji te po potrebi otvoriti bolovanje. 

3. Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite poslodavca odnosno nadležni COVID-19 tim ustanove u kojoj radite, koji će potom kontaktirati teritorijalno nadležnog epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja unutar kolektiva.

 4. Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne treba se ponovno testirati na COVID-19 (izuzetak su teški klinički oblici COVID-19 i imunokompromitirani bolesnici).

 5. Obavijestite bliske kontakte o svojoj bolesti, odnosno pozitivnom nalazu na COVID-19 te ih uputite da se jave svojem izabranom liječniku radi karantene (samoizolacije). Trebaju biti u karanteni 10 dana od zadnjeg kontakta s Vama, npr. ako ste sa osobom bili u kontaktu 5. listopada, tada je osoba u karanteni do 15. listopada, te 16.listopada osoba nastavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti (posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene nije razvila nikakve simptome bolesti.

Tko su bliski kontakti?

Bliski kontakti su sve osobe s kojima ste bili u kontaktu unutar 48 sati prije pojave prvih simptoma bolesti (odnosno od uzimanja brisa ako nemate nikakve simptome bolesti, a nalaz brisa je pozitivan na SARS-CoV-2) pa sve do trenutka Vašeg odlaska u izolaciju.

Pripremite popis bliskih kontakata za poslati nadležnoj epidemiološkoj službi (nabolje e-mailom) ako joj zatreba.

Podaci o bliskom kontaktu su:

  •   ime i prezime, adresa, kontakt telefon/mobitel
  •  opis kontakta (datum, mjesto, vrsta i  trajanje kontakta)
  • radno mjesto/zanimanje (posebno važno ako se radi o zaposlenima u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi tj. Domovima za starije i nemoćne).

Prijatelj ili kolega naveo me kao bliski kontakt. Što sada?

 1. Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.

2. Obavijestite izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (ako su preoptrećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.).

3. Vaš će liječnik uzeti osnovne podatke o oboljeloj osobi sa COVID-19 čiji ste bliski kontakt radi provjere (uvidom u informatički sustav ili direktnim kontaktiranjem epidemiologa) i po potrebi otvoriti bolovanje.

4. Ostanite u karanteni (samoizolaciji) 10 dana od zadnjeg kontakta s oboljelom osobom, pri čemu se dan kada ste zadnji put bili u kontaktu računa kao nulti dan, a sljedeći dan je prvi dan karantene. Na primjer, ako ste sa oboljelom osobom bili u kontaktu 5.listopada, zadnji dan karantene je 15.listopada, te 16.listopada možete nastaviti sa svojim uobičajenim svakodnevnim aktivnostima (posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene niste razvili nikakve simptome bolesti.

5. Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19 tim ustanove u kojoj radite o tome da ste bili u kontaktu za zaraznom osobom te da morate u karantenu na 10 dana.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap