Upoznajte se s pravima za starije osobe iz sustava socijalne skrbi

Jasmina Grgurić Zanze
12. siječnja 2018.
Novosti
A- A+

Jeste li znali da osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama ima zakonom zajamčena prava na razne oblike pomoći? Također, prava u sustavu socijalne skrbi ostvaruje svatko tko ne može osigurati uzdržavanje svojim radom, primitkom od imovine ili osoba koje su je dužne uzdržavati. Nažalost, u Hrvatskoj je takvih slučajeva mnogo. No, malo ih je upoznato s pravima koja im pripadaju i mogu ih lako ostvariti. Ili za njih znaju, ali ne žele iskoristiti zbog srama i ponosa.

Mnoge starije osobe ne poznaju svoja prava ili ih se srame iskoristiti (foto: Pixabay)

Svaka starija osoba koja udovoljava uvjetima iz Zakona o socijalnoj skrbi, može ostvariti pravo na naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi. Prvi korak u tome je da se javi Centru za socijalnu skrb na području svojeg prebivališta ili boravišta, odnosno tamo gdje se u tom trenutku nalazi bez obzira na prebivalište i boravište, ukoliko je u potrebi. Starijih osoba koje u ruralnim krajevima nemaju dovoljno sredstava za život, niti ikoga da im pomogne, uistinu je mnogo, a većina ih zbog odsječenosti nije upoznata s vlastitim pravima, pri čemu je odgovornost na svima nama. Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj 9.287 osoba starijih od 65 godina prima socijalnu pomoć, 3.225 ih je primilo osobnu invalidninu, a 33.859 doplatak za pomoć i njegu. Ako poznajete staru, bolesnu ili nemoćnu osobu koja nije u stanju samostalno brinuti o sebi i kućanstvu te nema dovoljna primanja kako bi preživjela, pomozite joj da se javi obližnjem centru i ostvari ih. A ovo su prava koje ima:

Trećina hrvatskih umirovljenika u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Zajamčena minimalna naknada

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu imaju sve osobe koje ostvaruju manje od 800 kuna mjesečno, koliko ova pomoć iznosi, te ne mogu radom, prodajom imovine, njezinim najmom ili od obveznika uzdržavanja osigurati više. Visina pomoći ovisi o broju članova kućanstva, starosnoj dobi i samohranosti. Iznos zajamčene minimalne naknade za čitavo kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Hrvatskoj. Naknada se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.

Naknada za troškove stanovanja

Riječ je o režijskim troškovima za struju, plin, grijanje, vodu, komunalnu naknadu, troškove najamnine i slično, za što zahtjev treba podnijeti u jedinici lokalne samouprave uz priloženo rješenje o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, što znači da se uz njezinu isplatu osobi snose i režijski troškovi u iznosu do polovice sredstava zajamčene minimalne naknade utvrđene za obitelj ili samca.

Troškovi ogrjeva

Korisnik zajamčene minimalne naknade ima pravo i na pokrivanje troškova ogrjeva, točnije tri kubna metra drva jednom na godinu ili, ukoliko se ne grije na drva, pravo na novčani iznos za podmirenje troška grijanja u visini koju odredi nadležna jedinica područne samouprave.

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja

Osobi koja ostvaruje uslugu smještaja kod pružatelja te usluge u sustavu socijalne skrbi priznaje se novčana pomoć u visini do 20 posto osnovice ako iz vlastitih prihoda ne može osigurati zadovoljenje osnovnih potreba.

Jednokratna naknada

Većina osoba u trenutku materijalne teškoće ne zna da se može obratiti za pomoć Centru za socijalnu skrb i ostvariti je, bilo da je riječ o bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta za kućanstvo, nužne obuće i odjeće i slično. Pomoć se može odobriti u iznosu koji podmiruje potrebu, odnosno ne više od iznosa pet osnovica za izračun iznosa drugih prava u tijeku kalendarske godine za samca, odnosno sedam osnovica za kućanstvo. U osobito opravdanim slučajevima, moguće je priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva, a najviše do 10.000 kuna. Za slučaj smrti korisnika zajamčene minimalne naknade ili člana kućanstva koje je korisnik prava zajamčene minimalne naknade, Centar za socijalnu skrb priznaje jednokratnu naknadu do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, u što se uračunavaju i troškovi prijevoza pokojnika.

Ovo su pet najvažnijih ciljeva nove Strategije socijalne skrbi za starije osobe

Osobna invalidnina

Ova vrsta pomoći namijenjena je osobama s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, a u svrhu zadovoljavanja njihovih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Ako se koristi pravo na osobnu invalidninu nije moguće istovremeno koristiti pravo na doplatak za pomoć i njegu. Pravo na osobnu invalidninu priznaje se s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, što znači da će osoba dobiti i zaostatke, a trenutno je u Hrvatskoj riječ o oko 1.200 kuna mjesečno.

Doplatak za pomoć i njegu

Ako je osobi prijeko potrebna pomoć oko namirenja osnovnih potreba, kao i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripreme i uzimanja obroka, nabave namirnica, čišćenja i pospremanja stana, oblačenja i svlačenja, održavanja osobne higijene, kao i obavljanja drugih osnovnih životnih potreba, onda ima pravo na doplatak za pomoć i njegu. Odobrava se u punom ili smanjenom iznosu, ovisno opsegu potrebe. Međutim, neovisno o opsegu potrebe u punom iznosu priznaje se osobi s težim invaliditetom, osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ili slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u smanjenom iznosu slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad ili osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti. Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje Centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pomoć u kući

Pomoć u kući odnosi se na organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba starijoj osobi, osobi s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim, osjetilnim oštećenjem ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju te osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Boravak

Boravak može biti cjelodnevni ili poludnevni, ovisno o dužini trajanja za vrijeme kojeg se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, a ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Smještaj

Ova usluga obuhvaća stanovanje, prehranu, njegu, brigu o zdravlju, socijalni rad, psihosocijalnu rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, aktivno provođenje vremena, a ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Smještaj se može priznati kao privremeni ili dugotrajni. Privremeni može biti u kriznim situacijama, zatim zbog provođenja kraćih rehabilitacijskih programa te u drugim slučajevima.

Organizirano stanovanje

Riječ je o socijalnoj usluzi kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe, kao i one socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i ostale.

 

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap