Udruge traže da država djeci omogući naknadu za njegu bolesnih roditelja

Jasmina Grgurić
26. travnja 2020.
Novosti
A- A+

Pravo na naknadu plaće za njegu vlastitog oboljelog roditelja nije moguće dobiti ni za jedan dan. Udruge upozoravaju da država na taj način diskriminira starije osobe, koje su u starosti, bolesti i samoći često prepuštene same sebi. Mjesta u domovima nema, djeca nemaju novca za skupe njegovatelje, moraju raditi, a za brigu o starom i bolesnom roditelju ne mogu dobiti ni kune.

Ilustracija: Pixabay

Udruga pokret za čo­vjeka 12. ožujka 2020. godine uputila je Vladi, Ministarstvu zdravstva i javnosti inicijativu da se djeci omogući pravo na naknadu plaće radi njege bole­snog roditelja. U inicijativi navode kako se država i društvo u cjelini, zbog čiste sebičnosti ili nedostatka empatije, solidarnosti i čovjekoljublja, prema starijim osobama često ponašaju okrutno, diskriminirajuće i nerijetko ih smatraju teretom društva i kočnicom društvenog i gospodarskog napretka, piše SUH-ov Glas umirovljenika.

Traže izjednačenje s pravom na njegu supružnika

Mnoga djeca pomažu svojim starijim i bolesnim roditeljima, no mnogima koji žele o njima brinuti zakon to onemogućuje.  Zakon o obveznom zdravstvenom osi­guranju omogućuje pravo na naknadu plaće za njegu oboljelog supružnika do 20 dana za svaku utvrđenu bolest, kao i za njegu oboljelog djeteta ovisno o njegovoj dobi. Međutim, pravo na naknadu plaće za njegu vlastitog oboljelog roditelja nije moguće dobiti ni za jedan dan.

Udruga pokret za čovjeka smatra da se time nanosi duboka nepravda i djeci i oboljelim roditeljima, da se starije oso­be diskriminiraju u smislu mogućnosti pristupa zdravstvenim uslugama, zbog čega traže da se pokrene postupak iz­mjena i dopuna zakonskih odredbi ko­jima bi se izjednačilo pravo na naknadu plaće za njegu bolesnog roditelja s pra­vom na naknadu plaće za njegu obolje­log supružnika.

Starije osobe nisu teret društva

Sindikat umirovljenika Hrvatske u potpunosti podržava ovu inicijativu i očekuje da će se ugraditi u buduća zakonska rješenja.

Hrvatska stavila na čekanje status njegovatelja za brigu o starima i nemoćnima

„Osobe treće životne dobi svakod­nevno se susreću s problemima koje im donose neimaština, bolest, usamlje­nost i socijalna isključenost. Često, na­žalost, možemo čuti i pogrdne viceve o starijim osobama, ignoriranje, vrijeđa­nje, prijetnje upućene starijim osoba­ma u javnom gradskom prijevozu, sve do neprimjerene i ponižavajuće komunikacije i uskraćivanja usluga starijim osobama u javnim institucijama. Ovom inicijativom šaljemo poruku da stari­je osobe nisu teret društva, već osobe koje su zaslužile zahvalnost, poštova­nje i dostojanstveno starenje”- kazao je predsjednik Udruge pokret za čovjeka Dario Benčić.

Udruge traže da država djeci omogući naknadu za njegu bolesnih roditelja
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap