U više od 120 gradova i općina dijele se božićnice umirovljenicima, pogledajte hoćete li je i vi dobiti

Ana Kanazir
11. prosinca 2023.
Novosti
A- A+

Božićnice se dijele umirovljenicima diljem Hrvatske i to u različitim iznosima, ovisno o samim iznosima njihove mirovine. Trenutno su poznati iznosi za 122 grada i općina, odnosno za 77 gradova i 45 općina. Iznosi su u prosjeku oko 50 eura, a ima i gradova koji dijele oko 100 eura.

Ruka s eurima u prvom planu, a u pozadini se nalazi ukrašeni bor

Božićnice | Foto: Unsplash, Rodion Kutsaiev/Mirovina.hr

Kao što smo pisali ovdje, božićnicu je prošle godine dobilo više od 100 gradova i općina diljem Hrvatske, a iznosi su tada bili izraženi u kunama. Neki su tako dobili veće iznose, neki manje, dok su neki i ostali bez dodatnog novca. Trenutno su poznati iznosi božićnica za 77 gradova i 45 općine, od kojih će neke iznositi i oko 100 eura.

Bakar

Gradonačelnik Grada Bakra, Tomislav Klarić donio je Odluku o isplati prigodnog dara (božićnice) u 2023. godini u iznosu od 50 eura umirovljenicima koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 450 eura mjesečno, neovisno o kojoj vrsti mirovine se radi (obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj) i osobama starijim od 65 godina koji ne ostvaruju pravo na mirovinu. Kako bi ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava, umirovljenici koji ispunjavaju uvjete dužni su dostaviti ispunjeni zahtjev s osobnim podacima umirovljenika, dostupan na mrežnim stranicama Grad Bakra i u prizemlju Gradske uprave (Primorje 39) i dokaz o visini mirovine (odrezak mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda HZMO-a) ne stariji od dva mjeseca.

Prijave se podnose putem e-zahtjeva ili zahtjeva u word dokumentu. E-zahtjevi se direktno zaprimaju putem e-maila, ostali zahtjevi mogu se dostaviti u Pisarnicu Grada osobno ili poštom na adresu Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar. Zahtjevi će se zaprimati od 13. studenoga do 18. prosinca, a isplata prigodnog dara (božićnice) biti će realizirana tijekom studenoga i prosinca 2023. na tekuće račune umirovljenika.

Beli Manastir

Božićnice umirovljenicima s mjesečnim iznosom mirovine od 398,16 EUR i manje u iznosu od 30 EUR. Isplata će biti obavljena od 4. prosinca do 15. prosinca na tekući račun ili osobnom podjelom.

– Ovim putem pozivamo nove umirovljenike (u međuvremenu od Uskrsa ostvarili pravo na mirovinu) ili umirovljenike kod kojih je došlo do druge promjene u mirovini (prelazak na obiteljsku mirovinu i slično) da najkasnije do 8. prosinca 2023. godine podnesu zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći uz dokumentaciju (osobna iskaznica, IBAN i zadnji odrezak ili rješenje o mirovini) na adresi Gradske uprave, I kat, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir, soba 220, svakim radnim danom od 7 do 15 sati ili na e-mail: [email protected], piše na stranici Grada.

Biograd na Moru

Svim osobama starije životne dobi, žene s navršenih 60 godina života i muškarci s navršenih 65 godina života, a koji kumulativno ispinjavaju sljedeće uvjete: imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru, nisu ostvarile pravo na starosnu, prijevremenu starosnu i obiteljsku mirovinu (tuzemnu i inozemnu) i koje nisu korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad i nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost dobit će se prigodni dar (Božićnica) i to u iznosu od 100 eura.

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: presliku osobne iskaznice, potvrdu HZMO-a o nekorištenju mirovine (tuzemne i inozemne), potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitka za prethodnu godinu ( ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Biograd na Moru preuzme elektronički zapis Porezne uprave), broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata. Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Biogradu na Moru, od 01. prosinca 2023. godine do 15. prosinca 2023. godine

Bjelovar

Božićnicu će dobiti umirovljenici koji imaju mirovinu do 400 eura, a pravo imaju svi oni koji su ostvarili starosnu mirovinu, obiteljsku, poljoprivrednu ili invalidsku mirovinu.

Božićnica iznosi 20 eura, a isplata je već počela te će sve božićnice biti isplaćene do Božića.

Crikvenica

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici mirovine s prebivalištem na području Grada Crikvenice, koji udovoljavaju uvjetu prihoda u visini do 450 eura mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć (božićnicu). Tako će oni koji imaju mirovinu ili prihode do 350 eura dobiti 100 eura. Oni s prihodima od 350,01 do 400 eura će dobiti 75 eura, dok će osobe koje imaju prihode od 400,01 do 450 eura dobiti 50 eura božićnice.

Cijeli raspored prikupljanja zahtjeva i dokumentacije za ostvarivanje prava na isplatu novčane pomoći možete vidjeti ovdje.

Čabar

Božićnica će se dijeliti po visini mirovine. Tako će oni s mirovinom do 265,45 eura dobiti 60 eura, od 265,46 do 398,17 će dobiti 50 eura, osobe s mirovinom od 398,18 do 530,90 eura dobit će 40 eura , dok će oni s mirovinom iznad 530,91 dobiti 20 eura. Božićnica će se isplatiti na tekuće račune. Potrebno je dostaviti zahtjev, presliku osobne iskaznice i dokaz o visini mirovine.

Čakovec

Božićnica ove godine iznosi 50 eura, a moći će je podići umirovljenici s administrativnog područja grada koji imaju mirovine manje od 350 eura, te sva djeca i osobe korisnici osobne invalidnine. Dodjela božićnica počet će od četvrtka, 7. do utorka 19. prosinca od 9 do 12 sati u Gradskoj vijećnici, svaki radni dan od 9 do 12 sati. Sa sobom je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s iznosom mirovinskih primanja za listopad 2023. godine. Potporu može podići i uži član obitelji, uz predočenje osobne iskaznice, piše sjever.hr.

Čazma

Pravo na pomoć ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Grada Čazme, ako ostvaruju mirovinu manju od 270 eura mjesečno. Iznos božićnice je 30 eura. Kako bi ostvarili pravo na pomoć, umirovljenici su dužni Gradu Čazmi donijeti kopiju osobne iskaznice, kopiju kartice tekućeg računa (s vidljivim IBAN-om) ili potvrdu iz FINE o broju
zaštićenog računa (ako je račun blokiran), kopiju zadnjeg odreska mirovine (tuzemna i/ili inozemna) ili izvod iz banke na kojemu je vidljiv iznos mirovine, popunjeni Zahtjev za isplatu (koji se može dobiti na porti Gradske uprave ili na stranici Grada Čazme ili zatražiti putem e-maila: [email protected]).

Rok za podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije je do 01. prosinca. Zahtjevi se podnose u Gradskoj upravi, osobno (ostaviti na porti Gradske uprave), poštom (Grad Čazma. Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma) ili putem e-maila [email protected] (poslati skenirani zahtjev i dokumentaciju).

Daruvar

Svi umirovljenici s mirovinama do 150 eura dobit će po 40 eura božićnice, a oni s mirovinom od 150,01 euro do 550 eura dobit će 20 eura božićnice.

– Pozivaju se umirovljenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Daruvara, a mirovinu primaju iz država s područja bivše SFR Jugoslavije, da u svrhu isplate Božićnice umirovljenicima s mirovinom najviše do iznosa 550 eura, dostave u Gradsku upravu, do petka 8. prosinca 2023. g., svakim radnim danom od 8 do 11 sati, sljedeću dokumentaciju: potvrdu iz banke o visini mirovine i fotokopiju osobne iskaznice i dokument s OIB-om, ako OIB nije vidljiv iz osobne iskaznice, piše na stranici radio-daruvar.hr.

Donji Miholjac

Grad Donji Miholjac isplaćivat će božićnice umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe:

– u iznosu od 80 eura korisnicima nacionalne naknade i umirovljenicima s mirovinom do 150 eura

– u iznosu od 60 eura umirovljenicima s mirovinom od 150,01 eura do 250 eura

– u iznosu od 50 eura umirovljenicima s mirovinom od 250,01 eura do 300 eura

Umirovljenicima koji primaju hrvatsku i inozemnu mirovinu odobrava se isplata ako ukupni iznos svih primljenih mirovina ne prelazi 300 eura. Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice trebaju se prijaviti za isplatu božićnice kod tajnice u Gradskoj upravi Grada Donjeg Miholjca do 15. prosinca 2023. godine u vremenu od 09,00h do 15,00h

Prilikom prijave potrebno je dostaviti dokaz o visini isplaćene mirovine ili nacionalne naknade za starije osobe za 10. ili 11. mjesec 2023. godine, kao i podatak o broju tekućeg ili žiro računa te OIB.

Dugo Selo

Grad Dugo Selo umirovljenicima, korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu te korisnicima minimalne zajamčene naknade isplaćuje božićnicu u iznosu od 50 eura. Umirovljenici su dužni prilikom podjele predočiti osobnu iskaznicu i dokaz o visini mirovine do iznosa 450 eura. Božićnica će se dijeliti po rasporedu:

Prozorje: Vatrogasni dom Prozorje 4.12. od 10,00 do 11,00 sati;
Donje Dvorišće: Vatrogasni dom Donje Dvorišće 4.12. od11,15 do 12,15 sati;
Leprovica: Društveni dom Leprovica 4.12. od 09,00 do 10,00 sati;
Andrilovec: Vatrogasni dom Andrilovec 4.12 od 10,00 do 11,00 sati;
Mala Ostrna i Velika Ostrna: Vatrogasni dom Ostrna 4.12. od 10,00 do 12,00 sati;
Također, “božićnica” će se dijeliti od 5.12. do 15.12., na adresi Josipa Zorića 1 ulaz u dvorište ponedjeljkom i srijedom od 9:00-15:00 sati, utorkom od 9:00-17:00 sati i petkom od 9:00-13:00 sati.

Đakovo

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 200 eura ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 60 eura, umirovljenici koji imaju mirovinu od 200,01 eura do 270 eura ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 40 eura, umirovljenici koji imaju mirovinu od 270,01 eura do 350 eura ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 30 eura. Korisnici zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad, korisnici prava na osobnu invalidninu, korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i korisnici nacionalne naknade za starije osobe ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 40 eura.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu potrebno je priložiti odrezak o mirovini, odnosno odrezak od zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad, odrezak o isplati osobne invalidnine, rješenje/dokaz o uplati naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te dokaz o uplati nacionalne naknade za starije osobe ne starije od tri mjeseca i osobnu iskaznicu na uvid.

Građani koji imaju pravo na božićnicu mogu je preuzeti u Kući Reichsmann, Ulica pape Ivana Pavla II, 10 (korzo) svakim radnim danom od 9 do 13 sati i to od 6. prosinca do 20. prosinca 2023. godine.

Đurđevac

U gradsku upravu se mogu javiti građani stariji od 60 godina i korisnici prava na invalidsku mirovinu bez obzira na godine života, a koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca i prihode do 400 eura mjesečno. Na osobni račun bit će im isplaćeno 50 eura.

Prijave za božićnicu se zaprimaju putem email-a: [email protected] ili se mogu predati osobno na porti Gradske uprave svakim radnim danom od 8 do 16 sati, najkasnije do 10. prosinca a potrebno je priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • broj računa za isplatu
 • kopiju zadnjeg odreska od mirovine
 • popunjeni Zahtjev (obrazac se može preuzeti na stranicama Grada i kod portira na ulazu u zgradu).

Garešnica

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području Grada Garešnica koji ostvaruju ukupna mirovinska primanja do 300 eura mjesečno, a do sada nisu ostvarivali pravo na božićnicu, da dođu u službene prostorije Grada Garešnica do 24. studenog 2023. godine radi upisa u evidenciju umirovljenika koji ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu 40 eura za 2023. godinu.

Treba potpisati Privolu o obradi osobnih podataka i priložiti slijedeće dokumente: osobnu iskaznicu (na uvid), odrezak od mirovine za prethodni mjesec ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim i invalidskim primanjima ili potvrdu o visini mirovine izdanu od HZMO-a ili potvrdu o dohotku izdanu od Porezne uprave, dokument iz kojeg je vidljiv OIB umirovljenika (na uvid) i IBAN tekućeg računa.

Gospić

Umirovljenici s mirovinama u iznosu do 331,81 euro dobit će božićnicu u iznosu od 50 eura. Isti će iznos dobiti i osobe starije od 65 godina koje nemaju primanja. Umirovljenici trebaju priložiti OIB, presliku osobne iskaznice, obavijest o mirovinskom primaju ili potvrdu o isplaćenoj mirovini za listopad, potvrdu o visini dohotka,a po potrebi i ostale dokaze.

Božićnica će se isplaćivati u Gradskoj vijećnici Grada Gospića na adresi Budačka 55, sljedeće radne dane: 11., 12., 14., 15. i 18. prosinca 2023. godine u vremenskom periodu od 09 do 14 sati, s pauzom od 11.00 do 11.30 sati. Za osobe koje su nepokretne i/ili nemoćne i koje zadovoljavaju sve navedene uvjete, Božićnica će biti dostavljena u njihove domove temeljem prijave Gradu Gospiću.

Grubišno Polje

Iznos od 50 eura primit će umirovljenici s mirovinom do 140 eura, 40 eura oni s mirovinom od 140,01 do 340 eura, dok će 35 eura gradske božićnice primiti umirovljenici s mirovinom od 340,01 do 400 eura. Kako bi ostvarili pravo na božićnicu umirovljenici moraju imati prebivalište na području Grada Grubišnoga Polja i ostvarivati ukupna mirovinska primanja do 400 eura mjesečno.

Grad Grubišno Polje poziva korisnike inozemnih mirovina čija mirovinska primanja ne prelaze 400 eura mjesečno, a imaju prebivalište na području Grada Grubišnoga Polja, da podnesu zahtjev. Tomu valja priložiti presliku osobne iskaznice te dokaz o visini inozemne mirovine. Za ostvarivanje božićnice mogu se prijaviti i oni koji ne primaju nikakvu mirovinu, ukoliko su stariji od 65 godina i s prebivalištem na području grada Grubišnoga Polja. Prijave Gradu valja dostaviti elektronskom poštom ili osobno do 30. studenog.

Imotski

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Imotskog koji imaju mirovinu do 400 eura dobit će božićnicu u iznosu od 50 eura. Umirovljenici koji do sada nisu ostvarili pravo, a ispunjavaju uvjete moraju dostaviti zahtjev i potrebnu dokumentaciju kako bi im bilo omogućeno pravovremeno ostvarivanje prava na naknadu.
Potrebna dokumentacija uz Zahtjev:

– preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu
– dokaz o visini mirovine
– preslika tekućeg računa

Zahtjev sa svim prilozima potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu Grad Imotski, Ante Starčevića 23, 21260 Imotski ili na e-mail adresu: [email protected] zaključno do 24. studenog.

Ivanić-Grad

Gradonačelnik Javor Bojan Leš donio je Odluku o postupku isplate jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s mirovinom do 400 eura i korisnicima nacionalne naknade za starije povodom božićnih blagdana (božićnice) u iznosu od 30 eura. Isplata božićnica će se odvijati direktnom uplatom na tekući račun građana.

Jastrebarsko

Umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu od 150 eura ili manje primit će božićnicu u iznosu od 55 eura, oni koji primaju od 150 do 310 eura dobit će 20 eura, dok će oni s najvišim iznosom mirovine koji ne prelazi iznos od 450 eura dobiti 15 eura.

Isplata božićnica će biti putem poštanskih uputnica, a sukladno podacima dobivenim iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, zbog čega se mole svi umirovljenici da se jave direktno u Grad ako do kraja godine ne dobiju božićnicu poštom, a udovoljavaju propisanim kriterijima.

Karlovac

Svi karlovački umirovljenici, kojima su primanja do 470 eura, od Grada će ovaj mjesec dobiti dodatak od 50 eura, a umirovljenici koji koriste neki oblik socijalne pomoći i božićnice po 45 eura. Potrebno je podnijeti zahtjev za isplatom u Upravni odjel za društvene djelatnosti kod socijalnih radnica. Osim ovog dodatka, umirovljenici – korisnici Programa troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi, njih 430, dobit će po 45 eura božićnice.

Kastav

Uoči Božića, umirovljenici s područja Kastva koji imaju mirovinu nižu od 340 eura, stariji od 65 godina bez primanja, umirovljenici koji jedini ostvaruju prihod u obitelji i imaju mirovinu nižu od 380 eura te oni koji ostvaruju pravo na inozemnu mirovinu nižu od 340 eura dobit će jednokratnu naknadu u iznosu od 50 eura.

Umirovljenici s mirovinom nižom od 340 eura kuna sa sobom moraju donijeti samo osobnu iskaznicu. Osobe starije od 65 godina bez primanja, uz osobnu iskaznicu trebaju donijeti potvrdu HZMO-a da ne primaju mirovinu, a oni s inozemnim mirovinama i mirovinama do 380 eura, koja im je jedini prihod u domaćinstvu, moraju imati dokaz o visini mirovine (odrezak ili bankovni izvod).

Isplata će se vršiti 11., 12. i 13. prosinca te 20. prosinca 2023. godine u Boćarskom domu Slavko Stanić, Kastav, Stražnica 3 u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

Kaštela

Pravo na dodjelu božićnice ostvaruju umirovljenici s mirovinom u iznosu do 470 eura neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (starosnoj, obiteljskoj, invalidskoj, tuzemnoj i inozemnoj), a dobit će poklon bon od 50 eura.

odjela božićnica umirovljenicima obavljat će se od ponedjeljka do petka 11.,12. ,13., 14. i 15. prosinca od 8 do 13 sati na sljedećim lokacijama:

 • prostorija Mjesnog odbora Kaštel Sućurac za umirovljenike sa mjestom prebivališta u Kaštel Sućurcu i Kaštel Gomilici
 • prostorija Udruge umirovljenika u Kaštel Kambelovcu za umirovljenike sa mjestom prebivališta u Kaštel Kambelovcu i Kaštel Lukšiću
 • prostorija Udruge tjelesnih invalida u Kaštel Novom za umirovljenike sa mjestom prebivališta u Kaštel Starom
 • prostorija Lovačkog doma u Kaštel Novom za umirovljenike sa mjestom prebivališta u Kaštel Novom i Kaštel Štafiliću

Pri preuzimanju božićnice, umirovljenici su dužni predočiti svoju osobnu iskaznicu, zadnji odrezak od mirovine, a ukoliko ga ne posjeduju, onda izvadak iz banke ili rješenje o mirovini, koje ne smije biti starije od jedne godine (donijeti presliku).

Božićnice će biti isplaćene iz gradskog proračuna, a u obliku poklon-bona koji se može iskoristiti u trgovinama Tommy d.o.o. i Ribola d.o.o.

Koprivnica

Ovog Božića se diže cenzus za božićnicu i uskrsnicu na 400 eura za umirovljenike i korisnike osobne invalidnine, a božićnica i uskrsnica će biti 50 eura, rekao je gradonačelnik Mišel Jakšić. Ovaj iznos se može podići na temelju predočene osobne iskaznice i dokaza o visini mirovine / nacionalne naknade za starije osobe za listopad 2023. godine, u dvorani za vjenčanje, Zrinski trg 1, od 8 do 13 sati prema sljedećem rasporedu i čija prezimena počinju slovima:
04.12. (ponedjeljak) od slova A – Č, 05.12. (utorak) od slova Ć – Đ, 06.12 (srijeda) – od slova E do H, 07.12. (četvrtak) od slova I do K, 08.12. (petak) od slova L – N, 11.12. (ponedjeljak) od slova NJ – R, 12.12. (utorak) od slova S – U, 13.12. (srijeda) od slova V – Ž.

Iznimno, ako netko iz opravdanih razloga neće preuzeti božićnicu prema navedenom rasporedu, moći će ju preuzeti od 14. do 22. prosinca 2023. godine u Gradskoj upravi grada Koprivnice, Zrinski trg 1, soba broj 2, radnim danom od 9 do 13 sati.

Krapina

Umirovljenici, čija mjesečna mirovina ne prelazi iznos od 200 eura, dobit će pomoć u iznosu od 60 eura, dok će umirovljenici, čiji je iznos mjesečne mirovine veći od 200, a manji od 340 eura, dobiti pomoć od 40 eura. Isplata pomoći vršit će se putem Hrvatske pošte.

Križevci

Pravo prijave na javni poziv imaju osobe s prebivalištem na području Grada Križevaca čiji ukupni mjesečni prihodi ne prelaze 300 eura, a koje su umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe s invaliditetom, nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ili korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Visina dara za božićne blagdane utvrdit će se posebnim zaključkom, a javni poziv otvoren je od 24. listopada do 13. studenog 2023.

Prijave se podnose isključivo na propisanom obrascu s prilozima koji se može pronaći ovdje, a uz to su potrebni i preslika važeće osobne iskaznice, dokaz o mirovinskim primanjima, odrezak mirovine za mjesec rujan ili listopad 2023. godine i potvrda od IBAN-u tekućeg/žiro računa u banci. Oni se dostavljaju u Pisarnicu Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, soba 1/prizemlje, svakim radnim danom od 08 do 16 sati ili na e-mail adresu [email protected].

Krk

Grad Krk će umirovljenicima koji su navršili 75 godina života i koji imaju prebivalište na području Grada Krka, dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć – božićnicu u iznosu od 50 eura. Svi ostali umirovljenici koji su navršili 75 godina života i koji imaju prebivalište na području Grada Krka, božićnicu moraju zatražiti dostavom podataka u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27, Trg bana Josipa Jelačića 2), poštanskim putem na adresu: Grada Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk ili dostavom podatka na e-mail: [email protected]. Prethodno navedeni iznos potom će se poštanskom uplatnicom uputiti na adresu prebivališta podnositelja zahtjeva, s time da će se zahtjevi zaprimati u razdoblju od 21. studenog do 21. prosinca 2023. godine.

Kutina

Stanovnici Kutine koji primaju mirovinu do 332 eura ostvariti pravo na jednokratnu pomoć i to tako da će oni čija mirovina iznosi do 199 eura dobiti jednokratno isplatu od 55 eura, a oni čija je mirovina od 200 do 332 eura dobit će 40 eura potpore.

Svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore trebaju dostaviti određene dokumente na mail adresu [email protected], u pisarnicu ili u Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, soba br. 14 i 15, svaki radni dan od 08 do 14 sati i to od 16.10. do 15.11. 2023. godine. Tako treba dostaviti:

 • Tiskanicu zahtjeva ( dostupna na mrežnim stranicama Grada Kutine i u pisarnici – soba br. 3)
 • Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu – na uvid
 • Presliku odreska od isplate mirovine ( ne stariji od tri mjeseca )
 • Presliku tekućeg računa

Isplate će biti izvršene na tekući račun.

Labin

Grad Labin tradicionalno isplaćuje novčane dotacije umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja, te poklon bonove korisnicima socijalnog programa i domaćicama starijima od 60 godina. Umirovljenici čija visina mirovine iznosi do 350 eura ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Oni s mirovinom do 150 eura će dobiti iznos od 70 eura. Oni s mirovinom od 150,01 do 200 eura će dobiti iznos od 55 eura. Za umirovljenike sa mirovinom od 200,01 do 300 eura iznos je 40 eura. Umirovljenici s mirovinom od 300,01 do 350 eura će dobiti 35 eura. Za umirovljenike s mirovinama po međunarodnim ugovorima (bez obzira na iznos, a čiji zbroj međunarodne i hrvatske mirovine ne prelazi 350 eura) daje se iznos 35 eura, a sredstva će se isplatiti na tekuće račune građana.

Korisnici mirovina prema međunarodnim ugovorima za utvrđivanje gore navedenog prava dužni su dostaviti potvrdu o visini isplaćene inozemne mirovine koja će se zbrojiti sa hrvatskom. Građane koji ostvaruju pravo na jedan od gore navedenih načina svoje podatke trebaju dostaviti zaključno sa 08.12.2023. Sve detalje možete pronaći i ovdje.

Lepoglava

Povodom nadolazećih božićnih blagdana umirovljenicima čija je mirovina manja ili jednaka iznosu od 292 eura, kao i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, Grad Lepoglava će isplatiti prigodna božićni novčani dar odnosno božićnicu u iznosu od 30 eura. Isplata počinje 22. studenog i trajat će sve do 22. prosinca. Gradska božićnica moći će se u navedenom periodu podići u zgradi gradske uprave u Lepoglavi (Antuna Mihanovića 12) svakog radnog dana za vrijeme radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave. Prigodom njenog podizanja potrebno će biti predočiti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak mirovine odnosno rješenje o primanju nacionalne naknade.

Ludbreg

Božićnicu će dobiti umirovljenici i osobe slabijeg imovnog stanja s prebivalištem na području Grada Ludbrega, a čija primanja iznose do 265 eura. Isplata u iznosu od 45 eura vršit će se od 12. prosinca do 20. prosinca od 9 do 13 sati u prostorijama Grada Ludbrega. Isplata se može ostvariti predočenjem osobne iskaznice ili druge iskaznice na kojoj je vidljiv OIB.

Makarska

Grad Makarska objavio je javni poziv za predaju zahtjeva za isplatu božićnica građanima s prebivalištem na području Grada Makarske koje su ove godine povećane sa 40 na 50 eura. Cenzus za umirovljenike se nije mijenjao, i dalje iznosi 465 eura, a pravo na božićnicu zahvaljujući izmjenama odluke o socijalnoj skrbi iz prosinca prošle godine sada ostvaruju i hrvatski branitelji stariji od 50 godina koji su korisnici prava na nezaposlene, nezaposleni stariji od 50 godina, korisnici prava na nacionalnu naknadu te osobe koje ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom.

Božićnice se isplaćuju na tekući račun. Zahtjevi se podnose do 1. prosinca 2023. godine (petak) Upravnom odjelu za javne potrebe i društvene djelatnosti na zahtjevu koji je moguće preuzeti na portirnici Gradske uprave i s web stanice Grada Makarske, na poveznici.

Mali Lošinj

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 132,72 eura dobit će tako po 200 eura, oni s primanjima od od 132,73 do 199,08 eura dobit će 150 eura, a oni s primanjima od 199,09 do 265,44 eura po 100 eura božićnice. Rok za podnošenje zahtjeva i dostavu dokumentacije je do 05. prosinca 2023. godine. Potrebno je popuniti zahtjev za isplatu božićnice.

Mursko Središće

Pravo na Božićnicu, odnosno bonove ostvaruju svi umirovljenici kojima je zbroj mirovina (prihoda) manji od 500 eura i to po sljedećim kriterijima:

Oni koji imaju prihode u iznosu do 290 eura, dobit će bon u vrijednosti od 50 eura. Umirovljenici koji imaju mirovine od 291 eura do 400 eura, dobit će bon u vrijednosti od 35 eura, dok će oni s mirovinama od 401 eura do 500 eura dobiti bon u vrijednosti od 25 eura.

Za dobivanje božićnice potrebno je dostaviti potvrdu o visini mirovine (zadnji izvadak iz banke ili pošte) u Podružnicu umirovljenika Mursko Središće u uredovnim danima, utorkom i petkom od 08 do 12:00 sati.

Prijave za božićnicu započinju od 17 listopada, a rok za predaju dokumentacije je 01. prosinca 2023. godine.

Novi Marof

Božićnice će tako biti isplaćene svim umirovljenicima koji primaju mirovine čiji iznos (hrvatske i inozemne) ne prelazi 340 eura mjesečno.
Podjela božićnica će se vršiti od 11. do 15. prosinca po utvrđenom rasporedu prema prebivalištu. Da bi ostvarili pravo na božićnicu, svi zainteresirani umirovljenici su dužni sa sobom donijeti: osobnu iskaznicu, OIB i odrezak od isplate mirovine ili bankovni izvod (za listopad ili studeni 2023). Božićnice će se dijeliti u iznosu od 30 eura po umirovljeniku.

Raspored podjele božićnice možete vidjeti ovdje.

Ogulin

Pravo na božićnicu u iznosu od 50,00 eura ima svaki pojedini umirovljenik s prebivalištem na području Grada Ogulina, čiji iznos mirovine ne prelazi 400,00 eura. Mirovina uključuje osnovni iznos mirovine i dodatke. Potrebna dokumentacija su: osobna iskaznica i OIB korisnika mirovine, potvrda (odrezak) o posljednjem primitku mirovine kao i ostala dokumentacija po procjeni službene osobe.

Božićnica će se isplaćivati u prostorijama Grada Ogulina, na adresi B. Frankopana 11, 1. kat, Velika dvorana prema sljedećem rasporedu:

– od slova A do I dana 05.12.2023. godine (utorak)
– od slova J do M dana 06.12.2023. godine (srijeda)
– od slova N do R dana 07.12.2023. godine (četvrtak)
– od slova S do Ž dana 08.12.2023. godine (petak)

u vremenu od 08,00 do 13,00 sati.

Omiš

Umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Omiša koji primaju starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku, privremenu invalidsku ili obiteljsku mirovinu, kao i oni koji su takvu mirovinu ostvarili radom u inozemstvu, dodjeljuju se jednokratne novčane naknade.

Umirovljenici s mjesečnom mirovinom do 140 eura dobit će božićnicu u iznosu od 95 eura, umirovljenici s mjesečnom mirovinom od 140,01 eura do 270 eura dobit će 60 eura, umirovljenici s mjesečnom mirovinom od 270,01 eura do 400 eura će dobiti 40 eura. Cenzus po kojemu se dodjeljuju naknade utvrđuje se na temelju potvrde o mirovinskom primanju za  rujan 2023. godine,a potrebno je i podnijeti zahtjev. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5/I, Omiš ili na službenoj mrežnoj stranici Grada Omiša. Zahtjev za dodjelu naknade umirovljenicima podnosi se na pisarnicu Grada Omiša osobno ili putem pošte na gore navedenu adresu ili na [email protected].

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2023. godine.

Opatija

Opatijski umirovljenici će dobiti božićnicu u iznosima od 100 eura, 85 eura lii 70 eura,a isplata je krenula.

Opuzen

Pozivaju se umirovljenici sa prebivalištem na području grada Opuzena, a korisnici su mirovine do 300 eura, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu u iznosu od 50 eura. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena (prizemlje) i uz njega se (na uvid) prilaže: osobna iskaznica i
odrezak od mirovine ili potvrdu banke ili HZMO o isplati mirovine za prethodni mjesec (ako umirovljenik ima i inozemnu mirovinu treba priložiti i dokaz o visini inozemne mirovine). Zahtjev se podnosi od 04. prosinca 2023. godine do 08. prosinca 2023. godine od 8 00 do 13 00 sati u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1.

Oroslavlje

Božićnica će biti isplaćena svim umirovljenicima s područja grada Oroslavja i to 30 eura za one čije su mirovine manje od 300 eura, 40 eura za one kojima mirovina ne prelazi 265 eura, 50 eura za one čija mirovina je manja od 235 eura, 60 eura za one čija je mirovina manja od 200 eura. 80 eura će dobiti oni s mirovinom manjom od 165 eura te 100 eura oni čiji je iznos mirovine manji od 135 eura. Prilikom podnošenja zahtjeva sa sobom treba ponijeti kopiju osobne iskaznice, odreska mirovine i IBAN.

Osijek

Osječki umirovljenici čija ukupna primanja ne prelaze 400 eura dobit će božićnicu. Najveći iznos od 55 eura dobit će oni s mirovinom do 135 eura. Po 40 eura ide umirovljenicima s mirovinom od  135,01 do 160 eura, dok će 35 eura dobiti oni s primanjima do 160,01 do 230 eura.

Po 20 eura je za umirovljenike s mirovinom od 230,01 do 300 eura, a oni koji imaju od toga iznosa pa do 400 eura dobit će tek 15 eura novčane pomoći za blagdane. Gradonačelnik Ivan Radić najavio je da će od iduće godine povećati iznose za isplatu uskrsnica i božićnica.

Otočac

Svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada Otočca čiji iznos mirovine nije veći od 250 eura, moraju se javiti u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za europske fondove, sport, socijalnu skrb, društvene djelatnosti, lokalnu samoupravu i upravu, mjesnu samoupravu i radne odnose kako bi ostvarili svoje pravo na poklon bon povodom Božićnih blagdana. Obavezna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu je osobna iskaznica te odrezak od zadnje mirovine na kojem se vidi iznos mirovine i OIB – jedinstveni identifikacijski broj ili potvrda o visini mirovine HZMO.

Kako je rekao gradonačelnik Bukovac za zdarskilist.novilist.hr pravo na poklon bon u iznosu od po 50, 70 i 100 eura imaju umirovljenici ovisno o visini mirovine, dok će hrvatski branitelji koji su nezaposleni dobiti poklon bon od po 100 eura.

Rok za podnošenje Zahtjeva je 20. prosinca 2023. ili do iskorištenja maksimalnog iznosa sredstava.

Ozalj

Umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznosi do 200 eura ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 70 eura, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 201 do 270 eura mjesečno će dobiti 50 eura. U iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Hrvatskoj i inozemstvu. Zahtjevi se podnose Gradu Ozlju, Kurilovac 1 osobno, putem pošte na adresu Kurilovac 1, Ozalj ili putem e-maila [email protected] do 20. prosinca 2023. godine. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o statusu i visini mirovine

Pag

Umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama bez primanja od navršenih 65 godina, s prebivalištem na području Grada Paga, isplatit će se božićnica u iznosu od 30 i 40 eura. Oni s mirovinama do 280 eura dobit će 40 eura, dok će oni s mirovinama od 280,01 do 400 eura dobiti 30 eura. Socijalno ugrožene osobe bez primanja koji imaju 65 godina dobit će 40 eura. Novčani dodatak dijeliti će se u prostorijama Gradske čitaonice u Pagu u periodu od 22. studenog do 8. prosinca 2023. godine u vremenu od 9 do 12 sati.

Mole se umirovljenici da sa sobom ponesu osobnu iskaznicu i odrezak zadnje mirovine (tuzemne i /ili inozemne), a socijalno ugrožene osobe osobnu iskaznicu i potvrdu porezne prijave iz koje je razvidno da nemaju primanja.

Pakrac

Isplatu prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima u iznosu od 35 eura dobit će umirovljenici koji imaju prebivalište i borave na području Grada Pakraca, a čija mjesečna mirovina ne prelazi 250 eura. Umirovljenicima koji su 2022. godine primili božićnicu Grada Pakraca na svoj tekući račun, a ukoliko su svi podaci i dalje isti, ovogodišnja božićnica će biti isplaćena do 11.12.2023. na tekući račun. umirovljenici koji su 2022. godine primili božićnicu Grada Pakraca iz sredstava blagajne u gotovini, jer nemaju račun, primit će poziv poštom za preuzimanje božićnice ne moraju podnositi zahtjev. Umirovljenici koji 2022. nisu primili božićnicu, a na istu ostvaruju pravo (do 1.700,00 kn, žive na području Grada Pakraca) mogu svoje pravo ostvariti popunjavanjem obrasca online ili dolaskom u ured, o čemu detalje možete vidjeti ovdje.

Petrinja

Pravo na božićnicu ostvaruju umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 332 eura, a sam iznos božićnice je 30 eura. Zahtjevi se mogu podnijeti do 22. prosinca 2023. godine, a mogu se predati u pisarnici Grada Petrinje ( radnim danom od 8.00 do 14.00 sati ) na adresi Braće Hanžek 19, Petrinja, putem pošte ili na e-mail adrese [email protected], [email protected].

Potrebna dokumentacija je: ispunjeni Obrazac, Izjava podnositelja zahtjeva o iznosu mirovine, uz koje treba priložiti i presliku odreska mirovine ( ne stariju od tri mjeseca), presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva ( obostrano s vidljivim OIB-om) i presliku bankovne kartice sa IBAN ili potvrda o IBAN-u ( na koji će se uplatiti božićnica) ili zaštićenog računa ( u slučaju zaštićenog računa obvezno najaviti u FINI uplatu gradske božićnice).

Pleternica

Umirovljenici, odnosno korisnici starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, obiteljske mirovine i korisnici invalidske mirovine s područja Pleternice mogu se javiti za dobivanje božićnice uz dostavu preslike osobne iskaznice, presliku odreska ili potvrde o mirovini isplaćenoj u rujnu i popunjenim zahtjevom.

Što se tiče samih iznosa, oni će ovisiti o iznosu mirovine. Umirovljenicima s mirovinom i ukupnim prihodima koji nisu veći od 70 eura pripada božićnica u iznosu od 55 eura. Umirovljenicima s mirovinom i ukupnim prihodima od 70,01 eura do 130 eura dobit će božićnicu u iznosu od 40 eura. Umirovljenicima s mirovinom i ukupnim prihodima od 130,01 eura do 200 eura pripada božićnica u iznosu od 30 eura. Umirovljenicima s mirovinom i ukupnim prihodima od 200,01 eura do 270 eura pripada božićnica u iznosu od 15 eura.

Zahtjev za korištenje sredstava se podnosi najkasnije do 15.11.2023. godine. Ispunjeni zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Trg hrvatskih branitelja 1 s naznakom ‘Prijava na Javni poziv za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava umirovljenicima’.

Ploče

Umirovljenici s prebivalištem na području grada Ploče ne duljim od šest mjeseci s mirovinama do 340 eura dobit će božićnicu u iznosima, ovisno o visini mirovine:

 • 0d 0 do 70 eura dobit će potporu od 170 eura
 • od 70 do 140 eura dobit će 110 eura
 • od 140 do 200 eura dobit će potporu od 70 eura
 • od 200 do 270 eura dobit će potporu od 50 eura
 • od 270 do 340 eura dobit će 40 eura

Građani s navršenih 65 godina ili više, koji nisu korisnici mirovine i nisu u radnom odnosu, također ostvaruju pravo na božićnicu od 100 eura. Svima koji ispune uvjete iz ovog Javnog poziva, isplata božićnice izvršit će se na dostavljeni bankovni račun, a onima koji nemaju otvoren bankovni račun putem poštanske uplatnice. Svi detalji se mogu pronaći na stranicama grada.

Popovača

Grad Popovača je umirovljenicima s prebivalištem na ovom području čija ukupna mirovina (uključujući i inozemnu mirovinu) ne prelazi iznos od 360 eura mjesečno te građanima starijima od 65 godina koji nisu korisnici mirovine niti zajamčene minimalne naknade, osigurao isplatu božićnice u iznosu od 50 eura.

Kako bi se ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu potporu- božićnicu, potrebno je dostaviti ispunjeni Obrazac Zahtjeva uz tražene priloge osobno u zgradu Gradske uprave na adresi Trg grofova Erdödyja 5, Popovača, radnim danom u vremenu od 07 do 15 sati, ili putem e-maila na adresu: [email protected], i to u razdoblju od 08. studenog do najkasnije 30. studenog 2023. godine.

Požega

Grad Požega ove će godine dodijeliti božićnicu umirovljenicima s područja Grada Požege, koji primaju mirovinu do 300 eura. Kako bi ostvarili pravo na božićnicu, umirovljenici moraju podnijeti zahtjev te uz njega priložiti presliku osobne iskaznice, zadnji odrezak od mirovine i druge dokaze po potrebi.

Zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu može podnijeti i druga osoba u ime umirovljenika koja je uz propisane dokaze, dužna dostaviti i presliku vlastite osobne iskaznice. Predaja zahtjeva trajat će od 4. do 14. prosinca. Ako se zahtjev pozitivno riješi, božićnica će se isplatiti na tekući račun umirovljenika ili se može podići na blagajni Upravnog odjela za financije i proračun Grada Požege.

Rijeka

Božićnicu u iznosu od 60 eura će dobiti dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina, osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina te umirovljenici uz uvjet da je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva te uz uvjet da osim stana/kuće u kojoj kućanstvo umirovljenika/ce stanuje, nitko od članova njegova/njezina kućanstva nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koju može iznajmiti ili otuđiti ili poslovni prostor. Cenzus prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva iznosi za samačko kućanstvo iznosi 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana.

Od 6. studenoga do 15. prosinca 2023. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva. Ostale detalje i zahtjeve koje treba podnijeti možete vidjeti i na stranici Grada Rijeke.

Rovinj

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području Grada Rovinja koji ostvaruju mirovinu (zajedno sa inozemnom) u ukupnom iznosu do 400 eura da dostave podatke potrebne za isplatu jednokratnih novčanih pomoći povodom božićnih blagdana. Isplata će se vršiti putem tekućih računa, a u tu svrhu potrebno je dostaviti osobnu iskaznicu, OIB, broj tekućeg računa i potvrdu/isječak posljednje primljene mirovine. Podaci se trebaju dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail : [email protected].

Samobor

Grad Samobor je ove godine osigurao isplatu božićnica za sve umirovljenike, osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje te nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te korisnike nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području grada Samobora koji imaju mirovinska i ostala primanja do 320 eura.

Tako će umirovljenici i ostali koji ispunjavaju uvjete, a koji imaju primanja do 185 eura dobiti božićnicu u iznosu od 85 eura. Oni koji imaju primanja od 185,01 euro do 250 eura dobit će božićnicu u iznosu od 60 eura. Osobe kojima su primanja od 250,01 euro do 320 dobit će božićnicu u iznosu od 45 eura.

Zahtjevi za božićnicu se predaju na propisanom obrascu prijave od 9. listopada do 30. listopada 2023. godine na Urudžbeni zapisnik Grada Samobora ili na mail adresu [email protected]. Uz popunjeni obrazac treba priložiti i presliku važeće osobne iskaznice i dokaz o mirovinskim primanjima – odrezak mirovine za rujan ili listopad iz 2023. godine, odnosno dokaz o statusu osobe s invaliditetom – preslika Rješenja nadležnog tijela kojim se dokazuje postojanje nekog oblika oštećenja ili dokaz o status nezaposlenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dokaz o statusu korisnika nacionalne naknade za starije osobe.

Isplata jednokratne naknade – božićnice provodit će se putem FINE u Samoboru, Ulica Ljudevita Gaja 2, u razdoblju od 6. studenog do 9. prosinca 2023. godine.

Sinj

Umirovljenici s mirovinskim primanjima do 270 eura će dobiti božićnicu u iznosu od 60 eura, a umirovljenici koji imaju mirovine od 270 do 340 eura će dobiti 40 eura. Ova pomoć ostvarivat će se uz obvezno prilaganje dokaza o prebivalištu i potvrde o iznosu mirovine isplaćene za studeni ili prosinac 2023. godine. Osim toga, božićnicu će primiti i nezaposleni, roditelji njegovatelji i njegovatelji, osobe bez primanja i korisnici nacionalne naknade. Osobe bez ikakvih primanja starije od 65 godina će mdobiti 60 eura.

Slavonski Brod

Pravo na naknadu ostvaruju svi umirovljenici čija mirovina i ukupni prihodi umirovljeničkog kućanstva ne prelaze sljedeće iznose za samca do 280 eura, za dvočlano kućanstvo do 560 eura, za tročlano kućanstvo do 840 eura. Ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 80 eura. Zahtjev za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima prigodom blagdana Božića 2023. godine moguće je podnijeti od 20. studenoga do 8. prosinca 2023. godine. Podnositelji koji su pravo na novčanu pomoć ostvarili prigodom blagdana Uskrsa 2023. godine ne trebaju podnositi zahtjev.

Zahtjev s potpunom dokumentacijom možete predati osobno u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, preporučeno poštom na adresu: Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vukovarska 1, s naznakom : „Prijava na Javni poziv za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima“ ili putem e-obrasca navedenog na dnu članka na e-mail adresu: [email protected].

Slatina

Umirovljenicima s najnižim mirovinama na području grada Slatine i ove godine uljepšati božićni blagdani božićnicom u iznosu od 35 eura. Grad će tako svim umirovljenicima koji imaju mirovinu do 300 eura isplatiti božićnicu. Na isplatu božićnice pravo ostvaruju i oni umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Slatine, koji nisu na popisu umirovljenika dostavljenog od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pod uvjetom da im ukupna mirovina tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima ne prelazi iznos od 300 eura pri čemu je potrebno priložiti uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice, dokaz o visini mirovine iz kojeg je jasno vidljiv iznos mirovinskog primanja (zadnji odrezak od mirovine, potvrda poslovne banke, potvrda o visini mirovine i sl.).

Isplata božićnice obavljat će se gotovinski tijekom mjeseca prosinca i to najkasnije do 22. prosinca ove godine

Split

Umirovljenicima s ukupnim prihodima do 292 eura koji od Grada Splita ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta ‘Moj zlatni Split’ s prebivalištem na području Grada Splita u trajanju od najmanje tri godine dobit će božićnicu prema sljedećim kategorijama i iznosima:

 • umirovljenicima s ukupnim prihodima do 119,45 eura u iznosu od 150 eura,
 • umirovljenicima s ukupnim prihodima u visini od 119,46 do 199,08 eura u iznosu od 100 eura,
 • umirovljenicima s ukupnim prihodima u visini od 199,09 do 292 eura u iznosu od 80 eura.

Novčani iznosi bit će im dodijeljeni na karticu Moj zlatni Split.

Njegovateljima s prebivalištem na području Grada Splita u trajanju od najmanje tri godine i koji od Grada Splita primaju potporu njegovateljima, pravo će se ostvariti isplatom na račun korisnika u iznosu od 150 eura. Pravo na božićnicu u iznosu od 60 eura ostvaruju korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad s prebivalištem na području Grada Splita u trajanju od najmanje tri godine i koji od Grada Splita primaju naknadu te će se pravo ostvariti isplatom na račun korisnika. Korisnici zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad s prebivalištem na području Grada Splita mogu ostvariti božićnicu u iznosu od 60 eura, a pravo će se ostvariti isplatom na račun korisnika.

Postojeći korisnici naknada nisu dužni podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu. Zahtjev u kojem će navesti račun na koji će se izvršiti isplata božićnice moraju podnijeti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koji ne primaju troškove ogrjeva u 2023. godini od Grada Splita. Zahtjev se može preuzeti od 29. studenog 2023. godine u centralnoj pisarnici Grada Splita i u prilogu ove obavijesti te dostaviti osobno u centralnu pisarnicu Grada Splita, poštom ili na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Stari Grad

Umirovljenicima s primanjima do 300 eura isplatit će se božićnica u iznosu od 40 eura, umirovljenicima s primanjima od 300,01 – 360 eura isplatit će se božićnica u iznosu od 30 eura. Božićnice će se isplaćivati nakon 15. prosinca 2023. godine na brojeve računa umirovljenika. Oni umirovljenici koji nemaju otvoren račun, moći će nakon 15. prosinca 2023. godine podići svoju božićnicu u prostorijama Grada Staroga Grad.

Zbog utvrđivanja broja umirovljenika i planiranja visine božićnica do 6. prosinca 2023. godine dostavite u Pisarnicu Grada Staroga Grada:

– odrezak mirovine od posljednjeg mjeseca

– kopiju osobne iskaznice

– broj tekućeg ili žiro računa

– OIB

Supetar

Božićnicu će dobiti umirovljenici koji ostvaruju mirovinu u iznosu do 150 eura mjesečno kao i osobama starijim od 65 godina života koje ne primaju mirovinu te će ona iznositi 50 eura, dok će umirovljenici koji ostvaruju mirovinu u iznosu od 150,01 do 300 eura mjesečno dobiti božićnicu od 40 eura. Isplata božićnica vršit će se od 11. do 13. prosinca 2023. godine, radnim danom od 9 do 11 sati, na adresi Grada Supetra. Umirovljenici moraju sa sobom donijeti dokaz o prebivalištu (preslik važeće osobne iskaznice) i dokaz o visini mirovine (posljednji odrezak od mirovine.

Sveta Nedelja

Umirovljenicima kojima iznos mirovine ne prelazi 398,17 eura i nezaposlenim osobama povodom božićnih blagdana isplaćivat će se božićnice u iznosu od 35 eura. Isplata umirovljenicima i nezaposlenim osobama obavljati će se uz predočenje osobne iskaznice, odreska od mirovine za mjesec listopad, studeni ili prosinac 2023. godine/ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje visina osnovne mirovine za navedene mjesece i Potvrde o nezaposlenosti od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nezaposlenih osoba koje neće biti na popisnoj listi dobivenoj od HZZ.

Isplata će se obavljati po naseljima u društvenim domovima i zgradi Gradske uprave od ponedjeljka 04. prosinca 2023. godine do četvrtka 15. prosinca 2023. godine i to svaki radni dan prema određenom rasporedu koji možete vidjeti ovdje.

Sveti Ivan Zelina

Umirovljenici čija mirovina ne prelazi 150 eura dobit će božićnicu u iznosu od 40 eura, umirovljenici čiji je iznos mirovine od 151 euro do 300 eura dobit će božićnicu u iznosu od 30 eura, a umirovljenici s iznosom mirovine od 301 euro do 550 eura dobit će božićnicu u iznosu od 20 eura.

Božićnice će također dobiti i umirovljenici koji ostvaruju pravo na hrvatsku i inozemnu mirovinu, a sve zajedno do visine do 550 eura.Božićnice će se dostavljati putem poštanskih uputnica na način da će poštanski službenici božićnicu predati direktno na ruke umirovljeniku ili članu kućanstva. Ako se nitko ne zatekne na kućnom broju u trenutku predaje, poštanski službenik će ostaviti obavijest o božićnici koja će se moći podići u poslovnici pošte u roku od pet dana od ostavljene obavijesti. Temelj za isplatu božićnica je popis dobiven od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na zahtjev Grada.

Šibenik

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Šibenika, čija mirovinska primanja ne prelaze iznos od 400 eura, ostvarena u listopadu 2023. godine i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na području Grada Šibenika, koje nisu ostvarile pravo na mirovinu te koje ne ostvaruju prihod po drugoj osnovi, odnosno koje su korisnici nacionalne naknade za starije osobe, ili koje su korisnici zajamčene minimalne naknade za radno nesposobne osobe mogu dobiti božićnicu.

Visina iznosa prigodne jednokratne novčane naknade ‘božićnice’ ovisi o visini mirovine, odnosno druge vrste prihoda: iznos od 60 eura može ostvariti korisnik s visinom mirovine do 200 eura, iznos od 45 eura može ostvariti korisnik s visinom mirovine od 200,01 do 300 eura te iznos od 30 eura može ostvariti korisnik s visinom mirovine od 300,01 do 400 eura.

Trilj

Od 11. prosinca  započinje isplata božićnica u obliku novčanog bona u vrijednosti 60 eura za umirovljenike s mirovinom do 335 eura koji imaju prebivalište na području Grada Trilja. Božićnice će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i korisnici zajamčene minimalne naknade prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Sinj.

Podjela će se vršiti svakim radnim danom od 8 do 14 sati u prostorijama gradske vijećnice na adresi Poljičke republike 17. Zadnji dan isplate je 21. prosinca do 14 sati.

Obvezno je prethodno predočiti sljedeće isprave: osobna iskaznica korisnika i odrezak od prethodne isplate mirovine, uključujući i rješenje o inozemnoj mirovini ili izvadak banke deviznog računa (ako korisnik ima i inozemnu mirovinu), te uključujući rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim se priznaje pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe (ako korisnik ostvaruje nacionalnu naknadu za starije osobe).

Trogir

Umirovljenici s mirovinom do 200 eura dobit će božićnicu u iznosu od 60 eura, oni s mirovinom od 200,01 do 330 eura će dobiti 50 eura, a oni s mirovinom od 300,01 do 400 eura će dobiti 40 eura. Potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, odrezak posljednje mirovine i OIB. Korisnici nacionalne naknade koji žive u Trogiru će dobiti 60 eura. Isti iznos će dobiti i korisnici zajamčene minimalne naknade, a moraju se javiti u gradsku upravu.

Umag

Božićnice su namijenjene umirovljenicima i osobama bez primanja starijima od 65 godina koji imaju prebivalište na području grada Umaga u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva, a čiji su mjesečni prosječni primici od 1. siječnja do dana podnošenja zahtjeva do 300 eura.

Visina potpore umirovljenicima i starijim osobama s niskim primanjima utvrđuje se u iznosu od 600 eura korisnicima čiji je mjesečni prosječni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini, jednaki ili manji od 150 eura. Iznos od 400 eura dodjeljuje se korisnicima čiji mjesečni prosječni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini, iznosi od 150,01 eura do 200 eura, dok se iznos od 200 eura, dodjeljuje korisnicima čiji prosječni mjesečni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini, iznosi od 200,01 eura do 300 eura.

Zahtjev za potporu se može preuzeti na internetskim stranicama Grada Umaga, a koji se nalazi u nastavku teksta, ili na ulazu u zgradu Gradske uprave, na adresi Trg slobode 7, a podnose se Upravnom odjelu za opću upravu i društvene djelatnosti, također na adresi Trg slobode 7, svakim radnim danom prema radnom vremenu Uprave Grada Umaga. Zahtjevi s popratnom dokumentacijom se mogu predati do četvrtka, 30. studenog 2023. godine, isključivo osobnom predajom u pisarnicu Grada.

Varaždin

Grad Varaždin će umirovljenicima, čija ukupna mirovinska primanja ne premašuju limit od ukupno 420 eura za rujan, osobama s invaliditetom koji su korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područne službe Varaždin i osobama koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina isplatiti božićnicu u iznosu od 50 eura.

Velika Gorica

Svi umirovljenici koji imaju mirovinu do 380 eura (računajući tuzemnu i inozemnu mirovinu ukupno) i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice će dobiti božićnicu. Umirovljenici koji imaju iznos mirovinskog primanja do 200 eura, dobit će 110 eura božićnice, oni s mirovinama od 200,01 do 300 će dobiti 55 eura božićnice, dok oni kojima mirovine iznose od 300,01 do 380 eura će dobiti 40 eura.

Ove godine svi umirovljenici koji imaju mirovinu do 380 eura i svi korisnici nacionalne naknade se moraju prijaviti u Evidenciju umirovljenika/korisnika nacionalne naknade predajom Obrazac za prijavu u Evidenciju. Obrazac se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice www.gorica.hr te na porti gradske uprave.

Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti i dokaz o prebivalištu ( kopija obiju strana osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu), dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a za prethodni mjesec ili Rješenje o mirovini za korisnike koji su u zadnja 3 mjeseca ostvarili pravo na mirovinu), dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (Rješenje ne starije od 3 mjeseca ili obavijest poslovne banke iz koje je vidljivo da je korisniku isplaćena nacionalna naknada za prethodni mjesec) i kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika.

Ispunjen i potpisan obrazac i pripadajući prilozi predaju se u Grad Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34, (šalter u prizemlju), radnim danom od 09 do 15 sati, a navedenu dokumentaciju moguće je skenirati i poslati na mail adresu [email protected]. Prijave za upis u Evidenciju zaprimaju se od 23.10. do 08.12.2023. godine.

Isplata božićnice bit će u poslovnicama FINA-e, u razdoblju od 20.11. do 23.12. Kako bi preuzeli božićnicu umirovljenici odnosno korisnici nacionalne naknade za starije osobe moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te dokument iz kojeg je vidljiv njihov OIB.

Vinkovci

Grad Vinkovci će svim korisnicima prava na osobnu invalidninu i umirovljenicima čija posljednja isplaćena mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) ne prelaze iznos od 450 eura isplatiti božićnicu. Osobe koje imaju mirovinu do 340 eura dobit će božićnicu u iznosu od 60 eura, dok će oni s mirovinskim primanjima od 340,01 do 450 eura dobit će 40 eura. Isplata će biti 6. i 7. 12 po prezimenima, a raspored možete pogledati ovdje.

Prilikom podizanja božićnice obavezno ponijeti osobnu iskaznicu i OIB, a umirovljenici/ce koji primaju inozemnu i/ili tuzemnu mirovinu dužni su ponijeti odreske od mirovina kako bi se utvrdio ukupan iznos mirovinskih prima.

Virovitica

Božićnicu u iznosu od 30 eura Grad Virovitica isplatit će svim umirovljenicima koji imaju prebivalište na području grada i čija su ukupna primanja od mirovine, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, niža 350 eura. Božićnicu će umirovljenici moći podići na Gradskoj blagajni, Trg kralja Zvonimira 1, od 6. do 13. prosinca (radnim danom) u vremenu od 8:00 do 13:00 sati, a prema početnom slovu prezimena i dolje navedenom rasporedu:

Prezimena A-Đ u srijeda, 6.12
Prezimena E-J u četvrtak, 7.2.
Prezimena K-LJ u petak, 8.12.
Prezimena M-O u ponedjeljak, 11.12.
Prezimena P-T u utorak, 12.12
Prezimena U-Ž srijeda 13.12

Potrebno je ponijeti dokaz o trenutnom prebivalištu, osobnu iskaznicu i dokaz o visini mirovine – zadnji odrezak od mirovine, potvrdu poslovne banke u kojoj se prima mirovina ili potvrdu o visini mirovine izdanu od HZMO. Ako netko nije u mogućnosti sam podignuti novac, tada osoba koja podiže novac, uz vlastitu osobnu, treba ponijeti i osobnu iskaznicu korisnika koji ima pravo na božićnicu, kao i dokaz o visini mirovine.

Vodnjan

Umirovljenici koji primaju mirovinu do 310 eura ostvaruju pravo na bon od 70 eura, oni s mirovinom do 460 eura će dobiti bon od 40 eura. Podjela bonova će se vršiti od 11. do 19. prosinca. Kod preuzimanja je potrebno predočiti osobnu iskaznicu i odrezak o isplati mirovine. Više informacija možete vidjeti ovdje.

Vrbovec

Umirovljenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca imaju pravo na isplatu božićnice i to:

 • iznos od 40 eura isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja do 300 eura
 • iznos od 20 eura isplatiti će se umirovljenicima čija su mirovinska primanja od 300,01 eura do 600 eura.
 • Isto tako, osobe starije od 65 godina koje ne primaju ni domaća ni strana mirovinska primanja, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Vrbovca, na ime božićnice u 2023. isplatit će se iznos od 40 eura.

Isplata božićnice u 2023. vršit će se na otvorene račune u bankama kroz zahtjeve dostavljene putem Obrasca na web stranici Grada Vrbovca, slanjem dokumentacije (popunjeni Obrazac za prijavu, osobna iskaznica, odrezak od mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima izdana od banke, kopija računa banke na koji će se vršiti uplata) na e-mail: [email protected] ili putem mobilne aplikacije Viber ili WhatsApp Messengera na broj 091/2798 034. Detaljan raspored podjele božićnica možete vidjeti ovdje.

Vrlika

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 400 eura zajedno ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 50 eura. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 50 eura. Korisnici zajamčene minimalne naknade ostvaruju pravo na božićnicu u visini od 50 eura. Korisnici osobne invalidnine ostvaruju pravo na božićnicu u visini od 50 eura. Roditelji djece s posebnim potrebama ostvaruju pravo na božićnicu u visini od 50 eura. Osobe bez ikakvih primanja starije od 65 godina ostvaruju pravo na božićnicu u visini od 50 eura.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i to u razdoblju od 27. studenog 2023. godine do 08. prosinca 2023. godine. Zahtjev se podnosi osobno u zgradi Gradske uprave.

Vrgorac

Za isplatu božićnice se mogu prijaviti osobe s prebivalištem na području grada Vrgorca u neprekidnom trajanju od šest mjeseci unazad od dana podnošenja zahtjeva, a čiji ukupni mjesečni prihod ne prelazi 270 eura i koje imaju jedan od sljedećih statusa:

– umirovljenik,
– korisnik nacionalne naknade za starije osobe,
– osoba od navršenih 65 godina života bez vlastitih prihoda.

Tako će oni s mirovinom od 0.01cent do 140 eura dobiti 100 eura, dok će oni s prihodima od
140 eura do 270 eura dobiti 50 eura. U ukupan iznos mirovinskih prihoda ulaze tuzemna i inozemna primanja. Kako bi se ostvarila prava na božićnicu potrebno je dostaviti prijavu, dokaz o prebivalištu (osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu) i presliku odreska od mirovine ili obavijest/potvrda o mirovinskim primanjima izdana od banke (ne starija od 3 mjeseca).

Zabok

Umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Zaboka čija mirovina ne prelazi 332 eura, povodom božićnih blagdana dobit će božićnicu u raznim iznosima:

55 eura će dobiti umirovljenici čija mirovina iznosi do 133 eura, 40 eura će dobiti umirovljenici čija mirovina iznosi od 133,01 do 266 eura i 30 eura će dobiti umirovljenici čija mirovina iznosi od 266,01 do 332 eura. Sa sobom je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu te odrezak od mirovine.Raspored po mjestima možete vidjeti ovdje.

Zagreb

Kako je rekao gradonačelnik Tomašević, božićnice će ove godine dobiti umirovljenici, ali i po prvi puta korisnici u sustavu prava invalidnine i naknade za pomoć i njegu. Iznos od 26,5 eura bit će isplaćen s redovitim isplatama u prosincu.

Zaprešić

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Zaprešića će dobiti jednokratnu potporu u iznosu od 30 eura koja će se isplaćivati u svim FINA poslovnicama, u razdoblju od 06.11.2023. do 31.01.2024. godine. Prijave će se vršiti putem obrasca na kojem su vidljivi ime i prezime, adresa, osobni broj umirovljenika (OBU) i osobni identifikacijski broj (OIB). Obrasci su dostupni u Pisarnici Gradske uprave, Klubu umirovljenika Zaprešić (Pavla Štoosa 2), prostorijama Mjesnih odbora i Gradskih četvrti, a možete ga preuzeti i ispod. Prilikom prijave potrebno je uz sebe imati osobnu iskaznicu i rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine.

Zlatar

Pravo na isplatu božićnice imaju umirovljenici s prebivalištem na području Grada Zlatara čiji je mjesečni iznos mirovine manji od 300 eura te korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu ostvarenih pri nadležnom centru za socijalnu skrb s prebivalištem na području Grada Zlatara. Jednokratna pomoć povodom božićnih blagdana isplaćivati će se u obliku bona za Trgocentar, a vrijednost bona je 40 eura.

Bon se preuzima u službenim prostorijama Grada Zlatara na 2. katu od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati. Bonovi će se dodjeljivati u razdoblju od 01. do 29. prosinca 2023. godine. Osoba koja ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć, dužna je prilikom preuzimanja bona predočiti osobnu iskaznicu i odrezak od mirovine.

Županja

Pravo na božićnicu ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Županje koji su korisnici mirovine prema propisima Republike Hrvatske i/ili prema propisima druge države, s mjesečnim iznosom mirovine od 500 eura i manjim, uz uvjet da ne ostvaruju druge prihode po osnovi imovine ili na neki drugi način. Svima njima Grad će tijekom prosinca na tekuće račune uplatiti po 50 eura, a onima koji ih nemaju Fina će taj iznos isplatiti u gotovini.

Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice i žele ga ostvariti, Gradskoj službi Grada Županja podnijet će zahtjev za isplatu uz kojoj prilažu kopiju važeće osobne iskaznice i odrezak zadnje mirovine. Morat će dati i privolu za obradu osobnih podataka, piše Gradonačelnik.hr.

Općina Antunovac

Svi umirovljenici stariji od 55 godina, u invalidskoj ili starosnoj mirovini, s visinom mirovine i svim drugim primanjima manjim od 400 eura i s prebivalištem i boravištem na području Općine Antunovac, se mogu javiti u Općinu Antunovac.

Umirovljenici s primanjima do 200 eura dobit će božićnicu u iznosu od 40 eura, a umirovljenici s primanjima od 200,01 eura do 400 eura dobit će božićnicu u iznosu od 30 eura. Božićnice će se isplaćivati nakon 15. prosinca 2023. godine na brojeve računa umirovljenika.

– Molimo Vas da nam radi utvrđivanja broja umirovljenika i planiranja visine božićnica do 24. studenoga 2023. godine dostavite u Općinu Antunovac: odrezak mirovine iz mjeseca rujna, kopiju osobne iskaznice i broj tekućeg ili žiro računa, navodi se na stranicama Općine.

Općina Bale

Pravo na dodjelu povišene božićnice imaju umirovljenici čiji iznos mirovine ne prelazi 400 eura i stariji od 65 godina koji imaju prebivalište u Balama najmanje 10 godina. Za ostvariti navedeno pravo, potrebno je u ured pisarnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bale, na adresi Trg Tomaso Bembo 1, dostaviti dokaz o zadnjoj zaprimljenoj mirovini (odrezak zadnje mirovine) do zaključno 01.12.2023. godine.

Općina Belica

Općina Belica će od 4. prosinca do 15. prosinca 2023. godine dijeliti bonove u vrijednosti od 50 eura svim umirovljenicima s područja Općine Belice čija mirovina ne prelazi 400 eura. Kao dokaz o visini mirovine kod podizanja bona, umirovljenik mora dostaviti odrezak mirovine.

Za umirovljenike u Belici podjela će se vršiti svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama Općine Belica. Umirovljenici iz Gardinovca bonove će moći podići u Društvenom domu Gardinovec 06. 12. (srijeda) vremenu od 9 do 14 sati i 08.12. (petak) od 9 do 13:30 sati.

Općina Bistra

Božićnicu u iznosu od 20 eura dobit će umirovljenici s područja općine, čije mirovine ne prelaze 380 eura, kao i korisnici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Božićnica će se dijeliti u prostoriji udruga građana u Kulturnom centru Bistra. Umirovljenici trebaju obavezno sa sobom ponijeti: važeću osobnu iskaznicu, dokument iz kojeg je vidljiv OIB (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici), dokaz o visini mirovine (zadnji odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a ne starija od mjesec dana ili Rješenje o mirovini). Ovdje možete vidjeti kompletan raspored podjele božićnice.

Općina Čađavica

Umirovljenici, nezaposlene osobe i korisnici zajamčene minimalne naknade temeljem podataka iz službene evidencije Centra za socijalnu skrb Slatina, kojima osobna primanja  kućanstva ne prelaze 350 eura mogu podnijeti zahtjev općini Čađavica za božićnicu. Oni će dobiti božićnicu u iznosu od 30 eura. Zahtjevi se mogu podnijeti radnim danom u vremenu od 08 do 13 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Čađavica do 01. prosinca, a uz popunjeni zahtjev potrebno je priložiti i kopiju osobne iskaznice, odrezak isplaćene mirovine za rujan ili listopad 2023. godine, kao i IBAN za uplatu božićnice.

Općina Dubrava

Božićnicu će dobiti svi umirovljenici i nezaposlene osobe te korisnici zajamčene minimalne naknade. Božićnice za umirovljenike s mirovinom ispod 300 eura iznosit će 30 eura, a umirovljenici s većom mirovinom od 300 eura dobit će 20 eura, kao i nezaposleni i korisnici zajamčene minimalne naknade.

Općina Fažana

Umirovljenicima s područja Općine Fažana-Fasana s mirovinskim primanjima do visine od 400 eura i korisnicima Socijalnog programa Općine Fažana-Fasana s prebivalištem na području Općine Fažana-Fasana, bez osobnog prihoda, u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana, isplatit će se jednokratna potpora u obliku dara u naravi u iznosu od 60 eura. Isplata u obliku dara u naravi, izvršit će se izdavanjem novčanog poklon bona.

Općina Fužine

Umirovljenici na području općine Fužine koji imaju mirovinu do 450 eura, dobit će poklon bon, a iznos će ovisiti o iznosu mirovine. Poklon bon u vrijednosti od 60 eura dobit će umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 300 eura. Poklon bon u vrijednosti od 45 eura dobit će umirovljenici čija je mirovina veća od 300,01 eura, a ne prelazi iznos od 370 eura. Poklon bon u vrijednosti od 35 eura dobit će umirovljenici čija je mirovina veća od 370,01 eura, a ne prelazi iznos od 450 eura.

Umirovljenici trebaju dostaviti podatak o visini mirovine za rujan ili listopad kao i presliku osobne iskaznice u Općinu Fužine, osobno u pisarnicu, Dr. Franje Račkog 19, Fužine ili putem elektroničke pošte: [email protected] do 20. studenoga. Poklon bonovi moći će se iskoristiti u trgovinama: AB HINC d.o.o., trgovina Kroatis, Fužine i INGRO d.o.o., Valentin Lič do 31.12.2023. godine.

Općina Garčin

Općina Garčin obavještava umirovljenike s prebivalištem na području Općine, koji primaju mirovinu do 332 eura (Hrvatska ili inozemna) da se mogu prijaviti od 27. 11. 2023. do 01.12. od 09 do 12 sati u Mjesnom domu u Garčinu (mala sala).

Uz zahtjev je potrebno priložiti posljednju isplatnicu mirovine ili potvrdu banke za inozemnu mirovinu, presliku osobne iskaznice i presliku računa – (žiro – račun ili tekući račun).

Općina Hrašćina

Na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 40 eura imaju pravo umirovljenici čija mirovina iznosi 200 eura ili manje i ne primaju inozemnu mirovinu, korisnici zajamčene minimalne naknade po rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad s prebivalištem na području Općine Hrašćina te stariji od 65 godina s prebivalištem na području Općine Hrašćina koji nemaju ni domaća ni strana primanja.

Na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 40 eura imaju pravo umirovljenici koji imaju mirovinu 200 eura ili manje, oni čija mirovina iznosi  200,01 do 300 eura i ne primaju inozemnu mirovinu.  Zahtjevi se podnose Općini Hrašćina do 22. prosinca od 10 do 14 sati.

Općina Kalinovac

Božićnica će se isplatiti prema visine mirovine, i to za mirovinu do 312 eura isplatit će se 70 eura, za mirovinu od 312,01 do 445 eura isplatit će se 50 eura, a za mirovina od 445,01 eura isplatit će se 30 eura. Osobama s navršenih 65 godina i svim socijalno ugroženim osobama, a koje nemaju pravo na mirovinu, isplatit će se 70 eura.

Umirovljenici su kao dokaz o visini mirovine dužni do kraja studenog u Općinu dostaviti odrezak od mirovine za rujan ili listopad 2023., a osobe s navršenih 65 godina dužni su do kraja studenog također u Općinu dostaviti potvrdu o prihodima izdanu od porezne uprave (ne stariju od 30 dana) te presliku osobne iskaznice. Uz to, treba priložiti i kopiju tekućeg računa.

Općina Kostrena

Umirovljenici (bez obzira na godine života), korisnici nacionalne naknade za starije osobe, osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 55 godina s prebivalištem na području Općine Kostrena imaju pravo na božićnicu.

Umirovljenici s mirovinom do 340 eura dobit će 80 eura božićnice, oni s mirovinama od 340,01 eura do 540 eura dobit će 60 eura. Oni s mirovinom od 540,01 eura do 800 eura će dobiti 40 eura, dok će osobe od 800,01 eura i više dobiti 30 eura. Podnositelji zahtjeva iz svih skupina korisnika koji zatraže isplatu božićnice na račun, uz zahtjev su dužni priložiti presliku dokumenta na kojem je vidljiv IBAN, kao i potvrdu o visini mirovine. Isplatu božićnice podnositelji zahtjeva mogu zatražiti i u gotovini. Božićnice će se isplaćivati u periodu od 18. do 22. prosinca 2023. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom mogu se dostaviti: osobno ili poštom u Općinu Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena ili elektroničkim putem na adresu e-pošte: [email protected]. Zahtjev možete vidjeti ovdje.

Općina Kotoriba

Umirovljenici koji primaju mirovinu manju od 400 eura će dobiti božićni paket. Potrebno je dostaviti obrazac Prijave, osobnu iskaznicu i dokaz o visini mirovine. Prijave se zaprimaju od ponedjeljka do petka u razdoblju od 07.00 – 14.00 sati, U Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba, Ulica kralja Tomislava 100, Kotoriba, zaključno s 28. studenim 2023.godine.

Općina Križ

Pravo na dodjelu novčane pomoći u vrijednosti od 30 eura ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Križ, s ukupnom visinom mirovine do 300 eura. Podjela novčane pomoći za umirovljenike, osobe koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe i nezaposlene osobe obavljat će se samo jedan dan i to u petak 15. prosinca 2023. godine od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Križ, odnosno prostoru Društvenog doma u Križu.

Općina Lipovljani

Umirovljenici s područja Općine Lipovljani čije mirovine iznose do 332 eura i osobe bez prihoda, starije od 65 godina mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć odnosno isplatu božićnice.

Iznos jednokratne novčane pomoći koji će se isplaćivati utvrđuje se ovisno o visini mirovine pa će oni s mirovinom do 199,99 eura dobiti 50 eura pomoći, a oni s mirovinom od 200 eura do 332 eura će dobiti 35 eura pomoći.

Da bi ostvarili pravo, svi zainteresirani umirovljenici i osobe bez prihoda koje ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći, dostavit će zahtjev na e-mail: [email protected] ili Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani, od 13. studenog 2023. godine do 22. studenog 2023. godine, u vremenu od 08.30-10.30 sati ako zahtjev NISU podnijeli
prethodnih godina.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće priloge: presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o visini isplaćene mirovine u listopadu 2023. godine, potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za 2023. godinu (samo osobe bez prihoda) i presliku tekućeg računa.

Općina Lukač

Isplata će se vršiti u tri platna razreda. Umirovljenici s mirovinom do 150 eura dobit će iznos od 50 eura, s mirovinom od 150 do 330 eura iznos od 40 eura, te s mirovinom od 330 do 465 eura iznos od 20 eura. Isplata božićnica počinje u utorak, 5. prosinca od 10:00 sati u Općini Lukač, dok će se ostale dane isplaćivati svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati. Isplata će se vršiti za umirovljenike i korisnike nacionalne naknade uz predočenje osobne iskaznice i odreska isplaćene mirovine ili naknade za listopad ili studeni 2023. godine.

Općina Mače

Pomoć će se isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Mače koji primaju mirovinu do 300 eura i ne primaju inozemnu mirovinu, korisnicima zajamčene minimalne naknade i starijima od 65 godina koji ne primaju ni domaća ni strana mirovinska primanja. Dobit će božićnicu u iznosu od 40 eura. Zahtjev na propisanom obrascu podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mače, a uz njega treba priložiti presliku posljednjeg odreska mirovine i presliku osobne iskaznice. Zahtjevi za ostvarivanje prava na božićnicu podnose se do 18. prosinca, radnim danom od 12 do 15 sati.

Općina Martinska Ves

Pravo na isplatu božićnice imaju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Martinska Ves čiji je mjesečni iznos mirovine manji od 200 eura. Oni će dobiti 40 eura božićnice. Umirovljenici kojima je mirovina od 200,01 do 265 eura dobit će 35 eura božićnice, umirovljenici kojima je mirovina od 265,01 do 400 eura dobit će 30 eura, a umirovljenici kojima je mirovina od 400,01 do 665 eura isplatit će se 25 eura božićnice.

Korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje dobit će božićnicu u iznosu od 40 eura. Isplata božićnice će se izvršiti uz predočenje osobne iskaznice i na temelju dokumentacije kojom dokazujete svoj status. Božićnica će se isplaćivati u Kulturnom centru Općine Martinska Ves, putem općinske blagajne u vremenu od 9 do 15 sati.

Općina Matulji

Božićnicu u obliku poklon bona će u općini Matulji dobiti umirovljenici kojima je mirovina jedini izvor prihoda, a iznos koje ne prelazi 331,81 eura i sve osobe starije od 65. godina bez mirovine odnosno sa drugim prihodima koji ne prelaze 331,81 eura. Uz to, bon će dobiti i samci ili obitelj koja ispunjava uvjet prihoda propisan člankom 8. Odluke o socijalnoj skrbi, udomiteljske obitelji i djeca s teškoćama u razvoju. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. studenog 2023. godine. Zahtjevi se podnose u Pisarnici Općine Matulji ili putem maila: [email protected].

Umirovljenici i osobe starije od 65 godina koje imaju pravo na božićnicu će dobiti 33,18 eura. O načinu preuzimanja prigodnog poklon bona, korisnici će biti obavješteni naknadno.

Zahtjev, ali i drugu dokumentaciju koja se treba priložiti možete vidjeti ispod:

Općina Medulin

U Medulinu korisnici nacionalne naknade za starije osobe i umirovljenici s mirovinom do 140 eura ostvaruju pravo na isplatu dodatka u visini od 100 eura, umirovljenici s mirovinom od 140,01 eura do 270 eura ostvaruju pravo na isplatu dodatka u visini od 85 eura, umirovljenici s mirovinom od 270,01 eura do 400 eura ostvaruju pravo na isplatu dodatka u visini od 70 eura, umirovljenici s mirovinom od 400,01 eura do 540 eura ostvaruju pravo na isplatu dodatka u visini od 50 eura, a osobe starije od 65 godina koje nisu zaposlene niti ostvaruju pravo na mirovinu imaju pravo na isplatu pomoći u visini od 100 eura.

Uz zahtjev za isplatu potrebno je obavezno priložiti obostrani preslik osobne iskaznice, obostrani preslik kartice na koji se traži isplata naknade / pomoći (za isplatu na račun), potvrda o isplaćenoj mirovini (odrezak od mirovine) ili potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka (za osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu), sve ne starije od tri mjeseca od datuma podnošenja ovog zahtjeva. Ispunjeni Zahtjev te navedenu domentaciju moguće je dostaviti osobno u Općinu tijekom uredovnog radnog vremena porte (svaki radni ponedjeljak / srijeda / petak: 09:00 – 12:00 sati te utorak 15.00 – 17:00 sati) ili putem e-mail-a na adresu: [email protected]. Rok za dostavu zahtjeva te prateće dokumentacije je petak. 24. studenoga. Isplata odobrenog dodatka vršiti će se u prvoj polovici prosinca prioritetno na dostavljene IBAN račune.

Općina Nova Rača

Jednokratna financijska pomoć za umirovljenike iznosi 50 eura. Prijava za ostvarivanje pomoći podnosi se na propisanom obrascu za dodjelu jednokratne novčane pomoći svim umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade i korisnicima zajamčene minimalne naknade povodom blagdana Božića iz Proračuna Općine Nova Rača za 2023. godinu. Uz Obrazac prilaže se:
1. Preslika dokumenta na kojemu je vidljiv OIB podnositelja,
2. Preslika osobne iskaznice
3. Preslika odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je vidljiva mirovina/naknada (odrezak od mirovine/naknade, izvod banke i sl.)

Prijave za Javni poziv podnose se od 15. studenoga 2023. do 29. studenoga 2023. neposredno ili putem e-mail adrese [email protected], [email protected] ili putem pošte na adresu: Trg Stjepana Radića 56, Nova Rača s naznakom ‘Prijava na javni poziv – božićnica’. Podnositeljima zahtjeva za dodjelu jednokratne financijske potpore, koji su dostavili potpunu dokumentaciju te udovoljavaju uvjetima iz ovog Javnog poziva Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Rača odobrava isplatu potpore te isplaćuje umirovljeniku/korisniku putem poštanske uputnice na kućnu adresu.

Obrazac možete vidjeti ispod:

Općina Okučani

Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Okučani i da su u mirovini. Božićnica se isplaćuje u novcu, u neto iznosu od 40 eura. Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Okučani:

– odrezak od mirovine ili rješenje o mirovini,
– kopiju računa na koji će se izvršiti uplata,
– kopiju važeće osobne iskaznice.

Rok za dostavu zahtjeva je do 4. 12. 2023. godine svakog radnog dana od 8:00 – 14:00 sati

Općina Orle

Umirovljenicima s područja Općine Orle koji primaju mirovinu do 135 eura bit će isplaćena božićnica od 40 eura, a umirovljenicima koji primaju mirovinu od 135,01 do 270 eura bit će isplaćena božićnica u iznosu od 30 eura. U ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze domaća i strana primanja.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu božićnice, umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su prilikom osobnog preuzimanja božićnice priložiti osobnu iskaznicu, odrezak od mirovine ili potvrdu banke ili HZMO o isplati mirovine za prethodni mjesec. Isplata božićnice vršiti će se od 4. do 15. prosinca u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Orle od 09.00 do 14.00 sati.

Općina Petrijanec

Umirovljenici s područja Općine Petrijanec čija mirovina iznosi manje od 400 eura dobit će božićnicu u iznosu od 30 eura. Uvjeti za isplatu novčane potpore su da umirovljenik nije korisnik inozemne mirovine ili neke druge mirovine i da je ukupna mirovina umirovljenika manja od 400 eura. Upis korisnika koji zadovoljavaju uvjete vršit će se u ponedjeljak 11.12., u utorak 12.12., u srijedu 13.12., u četvrtak 14.12., u petak 15.12., od 9 do 14 sati u prostorijama Općine Petrijanec.

Prilikom upisa korisnika potrebno je predočiti:

 • osobnu iskaznicu,
 • posljednji odrezak mirovine,
 • oib i iban račun.

Novčane potpore će se isplaćivati 19. prosinca 2023. godine u vremenu od 12 do 14 sati.

Općina Petrovsko

Umirovljenici koji imaju mirovinu s dodacima manju od 350 eura dobiti će bon od 30 eura. Bon mogu preuzeti od 7. do 29. prosinca, od 8 do 14 sati u prostorijama Općine Petrovsko, uz predočenje osobne iskaznice, OIB-a i odrezak zadnje primljene mirovine. Osobe starije od 80 godina i bez primanja dobiti će bon od 70 eura uz predočenje osobne iskaznice I OIB-a.

Općina Plaški

Umirovljenici samci koji primaju mirovinu do 200 eura i do 300 eura umirovljeničko kućanstvo mogu dostaviti dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava na božićnicu. Samci će dobiti na 60 eura jednokratne novčane naknade, a umirovljenici u zajedničkom kućanstvu će dobiti 100 eura pomoći. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plaški, 143. Domobranske pukovnije 16, Plaški ili na službenoj mrežnoj stranici Općine Plaški www.plaski.hr. Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane naknade umirovljenicima podnosi se u pisarnicu Općine Plaški osobno ili elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected].

Općina Podstrana

Pravo na božićnicu imaju umirovljenici čija ukupna mirovina (uključujući i inozemnu) ne prelazi iznos od 400 eura mjesečno i mještani stariji od 65 godina koji nisu korisnici mirovine. Umirovljenicima s mjesečnom mirovinom do 140 eura dobit će 80 eura, umirovljenici s mjesečnom mirovinom u visini od 140,01 eura do 270 eura će dobiti 60 eura, a umirovljenici s mjesečnom mirovinom u visini od 270,01 eura do 400 eura dobit će 40 eura. Kako bi ostvarili pravo na isplatu božićnice, umirovljenici trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Podstrana i da ne primaju mirovinu veću od 400 eura mjesečno.

Umirovljenici su dužni donijeti:

 • dokaz da su korisnici mirovine (rješenje HZMO-a – ne starije od 6 mjeseci, izvještaj banke, odrezak od mirovine ili sl. – ne stariji od 3 mjeseca), ili da istu ne primaju (potvrda HZMO-a – ne starija od 3 mjeseca)
 • osobnu iskaznicu
 • OIB

Općina Popovac

Svi umirovljenici sa područja Općine Popovac, čija mirovina ne prelazi iznos od 270 eura (domaća i strana), imaju pravo na božićnicu u iznosu od 35 eura, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 270,01 do 540 eura (domaća i strana) imaju pravo na božićnicu u iznosu od 25 eura.

Raspored podjele božićnice:

 • u Popovcu: 06.12.2023. godine u vremenu od 09,00 do 13,00 sati (u prostorijama općine)
 • u Kneževu: 06.12.2023. godine u vremenu od 09,00 do 13,00 sati (u domu kulture, osječka 7)
 • u Branjini: 06.12.2023. godine u vremenu od 09,00 do 13,00 sati (u mjesnom uredu)

Sa sobom obavezno treba donijeti na uvid osobnu iskaznicu, OIB i odrezak od mirovine za rujan ili listopad 2023. godine. Nakon ove podjele, božićnica će se moći podići samo u uredu općine popovac zaključno sa 08.12.2023. godine.

Općina Preko

Ove je godine iznos božićnice povećan na 50 eura. Pravo na božićnice imaju umirovljenici čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) ne prelaze iznos od 400 eura te korisnici prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi, čije naknade u mjesecu prije isplate ove novčane naknade ne prelaze iznos od 400 eura. Umirovljenici trebaju dostaviti odrezak od posljednje mirovine i važeću osobnu iskaznicu na uvid. Božićnice će se isplaćivati zaključno ss 28. prosincem.

Općina Rugvica

Umirovljenici kojima mirovina ne prelazi iznos od 400 eura, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici prava na osobnu invalidninu iz sustava socijalne skrbi. će dobiti božićnicu od 40 eura. ovaj iznos će se dijeliti od 11. do 20.12. u prostoriji Udruge umirovljenika u Rugvici od 8 do 15 sati. Umirovljenici sa sobom moraju imati odrezak od zadnje mirovine i osobnu iskaznicu.

Općina Selnica

Prijaviti se mogu svi kojima mirovina ili ukupne mirovine iznose do 350 eura. Dokumentacija će se prikupljati od 27.11.2023. (ponedjeljak) do 11.12. 2023. (ponedjeljak) isključivo elektronski na mail: [email protected] ili se ostavlja u sivom sandučiću kod općinskog ureda. Bonovi za trgovinu Krk će se dijeliti 14.12. i 15.12. (četvrtak i petak) u prostorijama Udruge umirovljenika (Trg sv. Marka 2, Selnica) od 9:00 do 12:00 sati.

Općina Sikirevci

Pravo na pomoć/božićnicu ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Sikirevci, u iznosu od 30 eura čija ukupna primanja koja primaju po osnovi mirovine ne prelaze iznos od 270 eura mjesečno. Božićnica će se isplaćivati od 11. prosinca 2023. do 20. prosinca 2023. u vremenu od 8,00 do 13,30 sati.

Općina Stari Jankovci

Umirovljenici s primanjima do 340 eura dobit će poklon bon u iznosu od 40 eura. Oni koji imaju mjesečna primanja veća od 340 eura nemaju pravo na božićnicu. Podjela poklon bonova bit će na više lokacija, a potrebno je predočiti osobnu iskaznicu. Raspored podjele možete vidjeti ovdje.

Općina Starigrad

Općina Starigrad će prvi puta isplatiti božićnice. Pravo na isplatu ostvarit će umirovljenici i primatelji zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području općine Starigrad. Zahtjev će se podnositi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad s pripadajućim prilozima, što uključuje presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz prebivališta na području općine Starigrad te dokaz o visini mirovine za prethodni mjesec, piše Zadarski list.

Općina Suhopolje

Božićnica u iznosu od 30 eura isplatit će se umirovljenicima koji imaju prebivalište na području općine Suhopolje, a čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate Božićnice ne prelazi iznos od 270 eura.

Umirovljenicima će se Božićnica isplaćivati u razdoblju od 11. prosinca 2023. godine do 15. prosinca 2023. godine, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati, a prilikom isplate Božićnice obvezni su predočiti: osobnu iskaznicu i dokaz o visini mirovine – zadnji odrezak mirovine.

Općina Sveti Đurđ

Općina Sveti Đurđ povodom božićnih blagdana svim umirovljenicima s područja Općine Sveti Đurđ čija mirovina ne prelazi iznos od 370 eura te nezaposlenim osobama starijim od 60 godina daruje poklon bon u iznosu od 45 eura. Kao dokaz o visini mirovine kod podizanja bona umirovljenici moraju predočiti odrezak mirovine i osobnu iskaznicu.

Raspored podjele božićnice po mjestima možete vidjeti ovdje.

Općina Sveti Ilija

Umirovljenici iz ove općine će dobiti božićnice u iznosu od 30 eura. Uvjet samo da umirovljenici imaju prijavljeno prebivalište na području općine. Za dobivanje božićnice je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice i odrezak od posljednje mirovine.

Općina Šenkovec

Božićnica će iznositi 40 eura i isplaćivat će se na tekući račun primatelja. Pravo na božićnicu imaju umirovljenici s područja Općine Šenkovec s mirovinom do 450 eura (ako ste primatelj i inozemne mirovine, ukupan iznos hrvatske i inozemne ne smije prelaziti ovaj iznos). Potrebno je predati novi dokaz o mirovini, OIB i IBAN broj tekućeg računa.

Mještani stariji od 65 godina koji ne primaju mirovinu i nemaju novčana primanja također mogu dobiti božićnicu. Oni trebaju predati potvrdu porezne uprave da nemaju primanja, OIB i IBAN broj tekućeg računa. Prijave možete dostaviti u poštanski sandučić na zgradi Općine Šenkovec ili na email [email protected] do 01.12.2023. godine. Isplate će se vršiti nakon obrade prijava, tijekom prosinca.

Općina Velika Pisanica

Po prvi puta će u ovoj općini božićnicu u iznosu od 30 eura dobiti umirovljenici čija mirovina ne prelazi 400 eura te korisnici nacionalne mirovine, rekla je Zlata Berkeš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Pisanica za bjelovar.live. Božićnice će biti isplaćene putem poštanskih uputnica direktno na kućnu adresu 170 umirovljenika.

Općina Veliko Trgovišće

Odlukom vijeća i načelnika Općine Veliko Trgovišće, općinska udruga umirovljenika dodjeljuje poklon bonove umirovljenicima i to: s mirovinom do 150 eura poklon bon od 30 eura, a s mirovinom od 150,01 eur do 300 eura poklon bon od 20 eura.

Umirovljenici bonove mogu preuzeti u prostorijama općinske udruge umirovljenika u zgradi Općine  na katu od 9 do 12 sati u ponedjeljak, 11.12.2023., utorak, 12.12.2023. i srijedu, 13.12.2023. godine.

Sa sobom treba ponijeti osobnu iskaznicu i odrezak zadnje mirovine.

Općina Vidovec

Općina Vidovec i ove je godine osigurala božićnice za umirovljenike s područja općine čija mirovina nije veća od 330 eura. Božićnica u iznosu 30 eura isplatit će se na bankovni račun umirovljenika.

Za ostvarivanje prava na božićnicu potrebno je dostaviti: ispunjen i potpisan zahtjev za isplatu božićnice, važeću osobnu iskaznicu, podatak o važećem tekućem ili žiro računu. Zahtjev za isplatu božićnice podnosi se jedinstvenom upravnom odjelu općine vidovec od 11. do 15. prosinca 2023. godine osobnim dolaskom ili e-mailom na [email protected].

Općina Viškovci

Umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici naknade za nezaposlene, kao i hrvatski branitelji s područja Općine Viškovci povodom Božića će dobiti božićnicu u iznosu od 30 eura. Pravo na isplatu božićnice ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici naknade za nezaposlene Hrvatske branitelje s mjesečnom opskrbninom u iznosu do 332 eura i umirovljenici s područja Općine Viškovci s mjesečnim iznosom mirovine do 400 eura uključujući i inozemne mirovine sa svim dodacima i po svim mirovinama. Ostale detalje možete vidjeti ovdje.

Općina Viškovo

Općina Viškovo i ove je godine osigurala sredstva za poklon bonove kojima će mještanima starijim od 75 godina uljepšati božićno-novogodišnje blagdane. Bonovi u vrijednosti od 26,54 eura se mogu iskoristiti u bilo kojoj trgovini trgovačkog lanca Plodine. Bonovi se moraju preuzeti do 29. prosinca 2023. godine, a iskoristiti do 30. lipnja 2024. godine. Podjela bonova organizirana je do 29. prosinca 2023. godine u prostorima Doma hrvatskih branitelja u sljedećim terminima:
Od 15. prosinca 2023. do 29. prosinca 2023. (osim 25. i 26. prosinca)

Ponedjeljak: 08:30 – 11:30 i 12:00 do 16:00
Utorak: 08:30 – 11:30 i 12:00 do 18:00
Srijeda: 8:30-11:30 i od 12:00-16:00
Četvrtak: 8:30 – 11:30 i od 12:00 – 16:00
Petak: 8:30 – 11:30 i od 12:00 do 14.00

Ako osoba podiže poklon bon u svoje ime, dovoljno je imati vlastitu osobnu iskaznicu. Ako osoba podiže poklon bon za nekog drugog, treba imati i svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu osobe za koju se preuzima poklon bon.

Općina Vrsar

Pravo na dodjelu božićnice ostvaruju umirovljenici koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Općine Vrsar-Orsera, te imaju prosječne mjesečne prihode manje od 500 eura. Prosječni mjesečni prihodi uključuju prihode od mirovine te sve ostale prihode.

Umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose do 300 eura  dobit će iznos od 40
eura. Umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose više od 300,01 eura do 400 eura dobit će iznos od 30 eura, a umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose više od 400,01 eura do 500
eura iznos od 20 eura.

Dokazi koje je podnositelj zahtjeva dužan priložiti su sljedeći: dokaz o državljanstvu i prebivalištu na području Općine: presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o državljanstvu, odnosno prebivalištu na području Općine, dokaz o visini isplaćene mirovine korisnika pomoći za posljednji mjesec koji prethodi
podnošenju zahtjeva (posljednji preslik odreska od mirovine ili drugi odgovarajući
dokaz), izjavu da osim mirovine ostvaruje, odnosno ne ostvaruje druge prihode, ako ostvaruje druge prihode – dokaz o tim prihodima u prethodnoj kalendarskoj godini, ako ostvaruje prihode temeljem iznajmljivanja soba i apartmana (preslika TZ obrasca o
članarini u prethodnoj godini ili potvrdu o visini dohotka i primitaka izdana od Porezne
uprave), dokaz o isplaćenoj dividendi, ako ostvaruje prihode od dividende i zahtjev za božićnicu.

Općina Zlatar Bistrica

Glavni uvjet za dobivanje božićnice su iznosi mirovina, ali i prijavljeno prebivalište na području Općine. Umirovljenici čiji je iznos mirovine manji od 200 eura dobit će 50 eura, umirovljenici čiji je iznos mirovine manji od 300 eura dobit će 40 eura, a umirovljenici čiji je iznos mirovine manji od 400 eura dobit će božićnicu od 30 eura.

Božićnica će se isplatiti tijekom prosinca 2023. godine na tekuće račune umirovljenika zaključno sa 20. prosinca 2023. godine. Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravno odjelu Općine Zlatar Bistrica zahtjev za isplatu, uz koju prilažu: presliku zadnjeg odreska mirovine, presliku važeće osobne iskaznice, presliku tekućeg računa. Zahtjevi se podnose do 11. prosinca 2023. godine.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap