Tijekom 2021. godine isplaćeno preko 200 milijuna kuna za jednokratne naknade

Alberta Požgaj
11. svibnja 2022.
Novosti
A- A+

Izvanredna pomoć građanima u potrebi isplaćena je većini građana koji su za to podnijeli zahtjev. Točnije, njih 97 tisuća je tijekom 2021. ostvarilo pravo na jednokratnu naknadu. No, nekoliko tisuća zahtjeva je i odbijeno.

Odobreno je 442 uvećane jednokratne naknade | Pexels

Odobrene su 442 uvećane jednokratne naknade | Pexels

Vijest o pravu na jednokratnu naknadu izazvala je velik interes kod umirovljenika pa smo istražili kako ona funkcionira u praksi. Pravo na jednokratnu naknadu može se odobriti više puta tijekom jedne godine. Pitali smo Ministarstvo koliko se zahtjeva zaprimi godišnje te su nam odgovorili kako ta brojka na razini Republike Hrvatske premašuje 100 tisuća zahtjeva na godinu.

Više od 200 milijuna kuna izdvojeno za državnu pomoć

Jednokratna naknada | Pexels
Provjerite možete li ostvariti pravo na jednokratnu naknadu do 10 tisuća kuna

Ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu regulirano je Zakonom o socijalnoj skrbi kao i iznosi pomoći. Osim što se u iznimnim slučajevima može isplatiti do 10 tisuća kuna naknade, ova vrsta državne pomoći najčešće se isplaćuje u iznosima do 2.500 kuna za samca te do 3.500 kuna za kućanstvo. Resorno Ministarstvo utvrdilo je iznose koji se, na godišnjoj bazi, odvajaju za jednokratne naknade.

“Ukupan iznos koji je u 2021. godini utrošen za isplatu jednokratnih naknada iznosi 211.751.639,98 kuna”, navode iz Ministarstva.

Novost u isplati jednokratne pomoći predstavljaju naknade koje su isplaćene zbog potresa, dok je najmanji iznos izdvojen za isplatu uvećane pomoći.

“Od ukupnog iznosa za isplatu jednokratnih naknada za potres je isplaćeno 130.738.825,00 kuna, a za uvećanu jednokratnu naknadu je isplaćeno 2.498.561,35 kuna”, ističu iz Ministarstva.

Skoro 10 tisuća ljudi nije ostvarilo pravo na naknadu

Pravo na jednokratnu naknadu može se uistinu i ostvariti ako za to postoji valjana potreba. Unatoč tome, 9250 ljudi ili kućanstava su, tijekom 2021. godine, dobili odbijenice te im nije priznato pravo na ostvarivanje ovakvog vida pomoći.

“Tijekom 2021. godine je zaprimljeno 107 149 zahtjeva za jednokratnu naknadu od kojih je 558 zahtjeva podneseno za uvećanu jednokratnu naknadu. Od navedenog broja je priznato 97 899 jednokratnih naknada od čega je 50 437 naknada za kućanstvo, a 47 462 za samca, dok je uvećanih jednokratnih naknada odobreno 442”, odgovorili su iz Ministarstva.

Za točnost podataka odgovara korisnik

Pravo na naknadu priznaje se i odobrava samo ako za to postoje valjane potrebe i ako su ispunjeni uvjeti. Isto tako, korisnik sve podatke koje navodi u zahtjevu mora točno i prezicno navesti s obzirom da za sve ono što istakne u zahtjevu odgovara kako materijalno tako i kazneno.

“Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi, podnositelj zahtjeva odnosno korisnik prava odgovara materijalno i kazneno. Sudovi, financijske institucije i druga tijela dužni su na zahtjev Zavoda, odnosno Centra, bez odgađanja, dostaviti podatke o prihodima i imovini podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva. Protiv odluke centra za socijalnu skrb osigurana je kontrola zakonitosti i to pravom na izjavljivanje žalbe na način i u rokovima određenim svakim pojedinim rješenjem centra”, zaključuju iz Ministarstva.

O tome hoće li pravo podnositelju zahtjeva biti priznato odlučuje nadležni centar za socijalnu skrb kroz ispitni postupak. Centar, u konačnici, odlučuje je li određeni zahtjev za ostvarivanjem prava na naknadu opravdan ili nije.

Tijekom 2021. godine isplaćeno preko 200 milijuna kuna za jednokratne naknade
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap