Sutra na račune sjeda nacionalna naknada, evo tko će je dobiti!

Jasmina Grgurić Zanze
16. svibnja 2022.
Novosti
A- A+

Nacionalna naknada za starije osobe obuhvaća skoro četiri puta manje korisnika nego što je predvidjela Vlada, no sve ih je više. Na daljnji rast mogla bi utjecati i činjenica da njezini korisnici uz ovih 820,80 kuna pomoći odnedavno imaju pravo i na 400 kuna mjesečnih energetskih vaučera. Isplata naknade počinje sutra, a Zavod za mirovinsko podsjeća tko može ostvariti pravo na “nacionalnu mirovinu”.

Novac foto: Marko Matijević|mirovina.hr

Nacionalna naknada za starije osobe za travanj bit će isplaćena sutra, u utorak 17. svibnja 2022. na bankovne račune korisnika, što je još uvijek jedini mogući način isplate. Naime, nemogućnost isplate putem pošte onemogućava dio starijih i nemoćnih stanovnika ruralnih krajeva da uopće ostvare ovu vrstu pomoći, jer nemaju bankovne račune niti im je odlazak u poslovnice ili na bankomate dostupan.

Korisnici ostvaruju pravo i na 400 kuna vaučera

Iznos od 820,80 kuna, koji se usklađuje jednom godišnje u siječnju prema rastu plaća i troškova života, trenutno prima 5.889 osoba starijih od 65 godina bez mirovine. Korisnici su uglavnom žene pogođene siromaštvom u starosti, njih gotovo 65 posto, dok je oko 35 posto muškaraca.

novac
Stiže nacionalna mirovina, a uz nju uskoro i vaučeri za struju, plin...

Ova vrsta pomoći se isplaćuje od siječnja prošle godine, kada je bilo svega oko tri tisuće korisnika, dakle gotovo dvostruko manje nego sada. Očekuje ih se sve više, tim više jer su korisnici nacionalne naknade od prošloga mjeseca ostvarili pravo na mjesečni energetski vaučer od 400 kuna za podmirenje režija za struju, plin i toplinsku energiju, pri čemu se vaučer može kombinirati za više takvih režijskih troškova odjednom.

No, rast je prilično spor te će teško dosegnuti planiranih oko 20 tisuća koliko je predvidjela prilikom uvođenja mjere sama Vlada. Jedan od razloga su i strogo postavljeni uvjeti na koje podsjećamo.

Kako do nacionalne naknade?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva, što je osnovni uvjet uz koji moraju biti ispunjeni i drugi uvjeti:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 820,80 kn
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Sutra na račune sjeda nacionalna naknada, evo tko će je dobiti!
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap